Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Forum Forum Akademii Ortograffiti

Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki (non stop)

Forum dotyczy kursu Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorki w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 6 33 postów

Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela (non stop)

Forum dotyczy kursu Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 16 postów

TIK - prezentacje w chmurze. Jak stworzyć atrakcyjne materiały interaktywne i urozmaicić zajęcia (non stop)

Forum dotyczy kursu TIK - prezentacje w chmurze. Jak stworzyć atrakcyjne materiały interaktywne i urozmaicić zajęcia. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 7 postów

Myślenie – kompetencja nr 1 XXI wieku. Czym są narzędzia TOC? (non stop)

Forum dotyczy kursu Myślenie – kompetencja nr 1 XXI wieku. Czym są narzędzia TOC? Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 1 2 postów

Myśli dobrze narysowane. Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie nauczania (non stop)

Forum dotyczy kursu Myśli dobrze narysowane. Zastosowanie myślenia wizualnego w procesie nauczania. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 21 postów

Wszystko zgodnie z prawem, czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej (non stop)

Wątek dotyczy kursu Wszystko zgodnie z prawem, czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej.  Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 12 postów

Lepszy nauczyciel i lepszy uczeń. Coaching w edukacji II stopnia (non stop)

Forum dotyczy kursu Lepszy nauczyciel i lepszy uczeń. Coaching w edukacji II stopnia. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorki w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 15 postów

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (I STOPIEŃ) <non stop>

Forum dotyczy kursu Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (I STOPIEŃ). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorki w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 4 60 postów

Wiem, co chcę osiągnąć – lepsze efekty pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej (non stop)

Forum dotyczy kursu Wiem, co chcę osiągnąć – lepsze efekty pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej (non stop). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorki w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 14 postów

Blogowanie krok po kroku. Jak tworzyć własną markę w internecie? (non stop)

Forum dotyczy kursu Blogowanie krok po kroku. Jak tworzyć własną markę w internecie? Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 4 16 postów

Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom (non stop)

Wątek dotyczy kursu  Twórczo i motywująco – jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 5 37 postów

Dziecko z zespołem Aspergera w klasie. Niezbędnik nauczyciela (non stop)

Wątek dotyczy kursu Dziecko z zespołem Aspergera w klasie. Niezbędnik nauczyciela.  Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 10 postów

Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej w praktycznych zastosowaniach (non stop)

Wątek dotyczy kursu Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej w praktycznych zastosowaniach. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 4 47 postów

Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w praktycznych zastosowaniach

Wątek dotyczy kursu Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej (CZWARTA EDYCJA).  Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 5 54 postów

Blogowanie krok po kroku. Jak tworzyć własną markę w internecie?

Forum dotyczy kursu Blogowanie krok po kroku. Jak tworzyć własną markę w internecie? Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 108 postów

Koncentracja – jak o nią zadbać? Praktyczny poradnik dla nauczyciela

Forum dotyczy kursu Koncentracja – jak o nią zadbać? Praktyczny poradnik dla nauczyciela Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 2 21 postów

Wszystko zgodnie z prawem, czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej (TRZECIA EDYCJA)

Wątek dotyczy kursu Wszystko zgodnie z prawem, czyli prawo autorskie w praktyce szkolnej (TRZECIA EDYCJA).  Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych.

Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 9 postów

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Forum dotyczy kursu Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorki w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 4 718 postów

Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc

Forum dotyczy kursu Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc (DRUGA EDYCJA). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 95 postów

Sam na sam z obowiązkami szkolnymi, czyli jak pomóc czwartoklasiście unieść szkolny plecak

Forum dotyczy kursu Sam na sam z obowiązkami szkolnymi, czyli jak pomóc czwartoklasiście unieść szkolny plecak (DRUGA EDYCJA). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 4 17 postów

Jak oswoić konflikty w klasie - praktyczny poradnik dla nauczyciela

Forum dotyczy kursu Jak oswoić konflikty w klasie - praktyczny poradnik dla nauczyciela. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 2 146 postów

Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie uczenia się ucznia w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim

Forum dotyczy kursu Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie uczenia się ucznia w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim (DRUGA EDYCJA). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 4 21 postów

Narzędzia TOC na języku polskim – odkrywamy tajemnice rozprawki (DRUGA EDYCJA)

Forum dotyczy kursu Narzędzia TOC na języku polskim – odkrywamy tajemnice rozprawki (DRUGA EDYCJA). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

 

Liczba forów: 3 14 postów

Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w klasach IV–VIII w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty

Forum dotyczy kursu Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w klasach IV–VIII w przygotowaniach do egzaminu ósmoklasisty. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autora w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 839 postów

Jak działać ręka w rękę z rodzicem? Budowanie koalicji z rodzicami nie tylko podczas zebrań (TRZECIA EDYCJA)

Forum dotyczy kursu Jak działać ręka w rękę z rodzicem - budowanie koalicji z rodzicami nie tylko podczas zebrań (TRZECIA EDYCJA). Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

 

Liczba forów: 3 20 postów

Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela

Forum dotyczy kursu Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela. Zapraszamy do dzielenia się uwagami na temat tego szkolenia. W tym miejscu można zamieszczać odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę w materiałach kursowych. Pytania dotyczące problemów technicznych i przebiegu kursu prosimy zamieszczać w wątku  Pytania do zespołu Kursów internetowych z Operonem.

Liczba forów: 3 15 postów