Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Koncentracja – jak o nią zadbać? Praktyczny poradnik dla nauczyciela

OPIS KURSU

Żyjemy dłużej ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami – pisała Wisława Szymborska. Można do tego dodać, że żyjemy szybciej w coraz bardziej zmieniającym się świecie. Obserwujemy u kolejnych roczników naszych uczniów coraz większe trudności ze skupieniem uwagi. Czy jest to fakt, czy nasze wrażenie? Czy może dzieci funkcjonują teraz inaczej i potrzebują zatem innych metod dydaktycznych, żeby się skutecznie uczyć? W końcu, czym są zaburzenia uwagi, skoro się je diagnozuje u dzieci? Trudno być ekspertem w każdej dziedzinie edukacji, można jednak kształtować w sobie wrażliwość na problemy rozwojowe dziecka oraz z wyczuciem i wiedzą stosować metody skutecznie stymulujące wybrane funkcje poznawcze. W końcu można dysponować całym wachlarzem pomysłów dydaktycznych i terapeutycznych i „nie zawahać się ich użyć”. W zakresie procesów uwagi wszystko to oferuje nasz kurs. 

CEL I IDEA KURSU

Często mówimy o braku koncentracji u naszych uczniów. Dlatego dobrze jest wykształcić w sobie wrażliwość na realne problemy rozwojowe dziecka w tym zakresie i ograniczenia sytuacyjne oraz różnicować je z brakiem motywacji. Aby skutecznie ćwiczyć koncentrację u dzieci, warto korzystać ze sprawdzonych metod i wprowadzać je systematycznie. 

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu dowie się, jak działają procesy poznawcze, w tym uwaga. Kończąc kurs, będzie wiedział, czym są zaburzenia uwagi, a co w tym zakresie jest normą rozwojową. Zaczerpnie inspiracji do ćwiczeń procesów uwagi, które będzie mógł przeprowadzać ze swoimi uczniami. 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, nagrania wideo, bibliografia  
Do kiedy trwa: do października 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 14 października 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Koncentracja uwagi – co to takiego? 

  • Miejsce uwagi na tle innych funkcji poznawczych
  • Jaka działa nasz mózg podczas uczenia się i co ma z tym wspólnego uwaga?
  • Przystępnie przedstawiona wiedza na temat procesów uczenia się, którą podzielisz się ze swoimi uczniami
  • Czym są zaburzenia uwagi?

Moduł 2. Mój uczeń się nie koncentruje. Co mam zrobić? 

  • Jak kształtować koncentrację uwagi?
  • O co powinniśmy zadbać, aby proces uczenia się przebiegał skutecznie?
  • Właściwa koncentracja uwagi wspólną sprawą ucznia, jego rodziców i nauczycieli

Moduł 3. Uwaga! – szukamy skutecznych rozwiązań

  • Trening koncentracji uwagi – czy to możliwe?
  • Ćwiczenia pozytywnie wpływające na procesy uwagi i uczenie się
  • Czy lekcja aktywna i kreatywna może być lekarstwem na brak koncentracji?

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 12.08.2019
Moduł 1 9 - 23.09.2019
Moduł 2 23.09 - 7.10.2019
Moduł 3 7 - 21.10.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 14.10.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

18, 19, 20, 25, 26, 27.10;

1, 2, 3, 8, 9, 10.11.2019

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 18.10.2019

 

O AUTORCE

Izabela Banaszczyk – mgr psychologii, absolwentka studiów podyplomowych z psychologii klinicznej, sekretarz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi (w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania) oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców oraz książek wraz z ilustracjami: Kim jest Ryś. Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera i Jak pracować dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole. Poradnik dla rodzica i nauczyciela. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców w ramach szkoleń rad pedagogicznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „POMOST”. Przeprowadza zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Pedagogika. Jest liderką gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy nt. pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera oraz arteterapię. Projektuje plakaty informacyjne oraz odpowiada za szatę graficzną Kreatywnej Pedagogiki. Jest współautorką blogu kreatywna pedagogika.wordpress.com, gdzie publikuje artykuły psychologiczne oraz pomysły dydaktyczne na aktywne lekcje. Entuzjastka myślenia wizualnego, metod aktywizujących, pomocy dydaktycznych w wersji hand made i eko, nauk przyrodniczych, sztuki oraz ilustrowanych książek dla dzieci. W wolnej chwili rysuje, maluje, tworzy.

planowana data startu: 09.09.2019

Poleć ten kurs: