Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Twórczo i motywująco - jak uczyć, sprawiając radość sobie i dzieciom

ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. motywowania uczniów

Obszar: Współczesna metodyka nauczania

 

 

Nasze szkolenie ma na celu zachęcenie nauczycieli do sięgania do swoich zasobów kreatywności i wyzwalania jej w uczniach w procesie nauczania i uczenia się. Podczas kursu przyjrzymy się swoim przekonaniom na temat kreatywności i temu, jak wpływają one na nasz sposób nauczania. Poznamy techniki twórczej pracy w grupie oraz metody pozwalające rozwijać i trenować twórcze myślenie.

Szkolenie będzie również okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczestnikami i stworzenia wspólnego „kufra możliwości“ pracy z uczniem.

Kurs jest adresowany do nauczycieli różnych specjalności, a także pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów
i innych specjalistów szkolnych.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

60 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 50 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50
Dla kogo jest to szkolenie: Dla nauczycieli i specjalistów szkolnych, których chcemy zachęcić do sięgania do swoich zasobów kreatywności i wyzwalania jej w uczniach w procesie nauczania i uczenia się. 

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 5 bloków tematycznych (modułów), na realizację których przeznaczono łącznie 50 godzin dydaktycznych.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, omówienie interesujących badań, m.in. dotyczących kreatywności. Ważną częścią tego szkolenia będzie również praca na forum.

 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Twórczość – a co to właściwie jest? Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych

Po tym module uczestnik:

- będzie wiedział, czym jest myślenie twórcze i dlaczego warto je rozwijać, 

- przyjrzy się swoim przekonaniom na temat własnej kreatywności i kreatywności uczniów oraz temu, jaki mają one wpływ na sposób nauczania, prowadzenia lekcji,

- dowie się, jak rozwijać własną kreatywność,

- otrzyma opracowane materiały dotyczące skuteczności treningu twórczości, które będzie mógł wykorzystać na radzie pedagogicznej bądź spotkaniu z rodzicami czy też uczniami.

 

2. Trening kreatywności – teoria i praktyka

Po tym module uczestnik:

- będzie znał zasady niezbędne do uruchomienia twórczego myślenia w grupie,

- będzie dysponował pomysłami, w jaki sposób wykorzystać powyższe zasady podczas pracy z uczniami w klasie,

- rozgrzeje swój umysł do pracy twórczej,

- będzie znał szereg ćwiczeń służących rozwojowi kreatywności własnej i uczniów.

 

3. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – teoria i praktyka

Po tym module uczestnik:

- będzie dysponował kilkoma technikami twórczego myślenia do wykorzystania w zależności od sytuacji,

- rozwiąże wybrany problem przy pomocy jednej z technik,

- wykorzysta jedną z technik w swoim środowisku.

 

4. Dlaczego oni się tak zachowują i co zrobić, by chciało im się chcieć

zdjecie kursu

Po tym module uczestnik będzie wiedział:

- jakie zachowania przejawiają uczniowie kreatywni i w jaki sposób tę wiedzę wykorzystać, by zachęcić ich do współpracy,

- jak nie hamować naturalnej kreatywności dzieci w środowisku szkolnym,

- jakie skutki dla ucznia może mieć nastawienia nauczyciela do niego,

- w jaki sposób można bardziej zaangażować uczniów w proces uczenia się.

 

5. Przygotowywanie scenariuszy zajęć – praca twórcza na forum

Po tym module uczestnik:

- będzie znał kolejną technikę służącą rozwiązywaniu problemu bądź tworzeniu czegoś nowego,

- będzie dysponował gotowym scenariuszem kreatywnym swojej lekcji,

- będzie miał dostęp do „kufra możliwości” wypełnionego scenariuszami lekcji pozostałych uczestników kursu,

- będzie miał wiedzę i doświadczenie niezbędne do tego, by rozpocząć/kontynuować zmianę w nauczaniu na taką, by sprawiała radość zarówno sobie, jak i uczniom.

 

HARMONOGRAM  KURSU

CO?      KIEDY?   
Zapisy na   szkolenie    Non stop 
Moduł 1. Twórczość – a co to właściwie jest? Wprowadzenie teoretyczne i badanie postaw własnych Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu
Modułu 1. 
Moduł 2. Trening kreatywności – teoria i praktyka    Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.
Moduł 3. Techniki twórczego rozwiązywania problemów – teoria i praktyka Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Moduł 4. Dlaczego oni się tak zachowują i co zrobić, by chciało im się chcieć   Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Moduł 5. Przygotowywanie scenariuszy zajęć – praca twórcza na forum Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 4. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin    Po zdaniu egzaminu. 

 

O AUTORCE

Monika Stępka – psycholog, założyciel Pracowni Osobistej, trener biznesu. Od kilkunastu lat pracuje z grupami w wielu obszarach: od treningów twórczości poprzez pracę z ciałem i oddechem po umiejętności interpersonalne.

 

  

Poleć ten kurs: