Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

O nas

Kursy internetowe z Operonem to platforma doskonalenia nauczycieli oraz wymiany doświadczeń i praktyk nauczycielskich.

Dla nauczycieli, o nauczycielach, z nauczycielamito nasza dewiza i motyw przewodni działania. 

Naszym celem jest wyposażenie nauczycieli wszystkich przedmiotów i każdego etapu kształcenia w najnowszą wiedzę i profesjonalne umiejętności z zakresu metodyki nauczania, wychowania i rozwoju własnego.

Cele szczegółowe:

- Stworzenie bogatej oferty szkoleniowej, uwzględniającej wszystkie aspekty pracy nauczyciela, włącznie z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Dbałość o najwyższy poziom merytoryczny proponowanych szkoleń, między innymi dzięki współpracy z autorytetami w danej dziedzinie.

- Zapewnienie najbardziej aktualnych treści, uwzględniających najnowsze zdobycze naukowe i zmiany prawne.

- Profesjonalizm w organizacji i obsłudze szkoleń przejawiający się w łatwości korzystania, możliwości kontaktu z organizatorem i innymi uczestnikami kursów, pomocy w trudnych sytuacjach.

- Stworzenie uczestnikom możliwości awansu zawodowego przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz udział w różnego typu programach.