Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Wyzwanie w klasie – nie taka prosta praca z uczniem zdolnym

Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. metodyki nauczania

Obszar: Współczesna metodyka nauczania

 

Kursy, które proponują rozwiązania niezbędne w skutecznej pracy nauczyciela, a także odpowiadają na zmieniające się potrzeby percepcyjne młodego pokolenia.

OPIS KURSU

uczen zdolny

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz z dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

David Levis

W obecnym, dynamicznie rozwijającym się świecie jesteśmy zobligowani do kształcenia i podnoszenia na wyższy poziom zdolności każdego ucznia z naszego zespołu klasowego, aby znaleźli oni miejsce w społeczeństwie opartym na wiedzy, którą potrafią wykorzystać w praktyce. Dzięki zdolnościom i talentom rozwija się nauka, sztuka, technika, biznes, działalność społeczna. Rozwija się człowiek. 
Niełatwo jest „poławiać perły” i stwarzać im odpowiednią oprawę. Szkoła i nauczyciele oraz dom i rodzice są odpowiedzialni za podjęcie wspólnej podróży po świecie wiedzy, umiejętności, wzajemnego poznawania siebie i odkrywania potencjału każdego dziecka. Ten proces należy rozpocząć jak najwcześniej i staranie przemyśleć kolejne etapy uczniowskiej wędrówki. 
Środowisko szkolne oraz domowe powinno stworzyć każdemu dziecku odpowiedni klimat do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, zaspokoić potrzebę akceptacji i bezpieczeństwa, co będzie doskonałym fundamentem do dogłębnej obserwacji, identyfikacji i rozwoju możliwości oraz talentów dzieci i młodzieży. 
W dzisiejszych czasach ważne jest kreowanie przestrzeni edukacyjnej dla uczniów zdolnych i tworzenie kompleksowego systemu wspierania ich w klasie i w szkole, tak aby stworzyć koalicję wokół każdego ucznia zdolnego. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za rozwój zdolności i talentów naszych uczniów

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 PROGRAM KURSU

MODUŁ 1. Co zrobić, aby pielęgnować dziecięcą ciekawość?

 1. Poławianie „pereł” w klasie – sposoby identyfikacji uczniów zdolnych.
 2. Pierwsza pomoc w likwidowaniu przeszkód.

 
Uczestnicy po zajęciach będą potrafili:
– zidentyfikować uczniów przejawiających zdolności ogólne i kierunkowe,
– ukierunkować dalszy rozwój uczniów w zespole klasowym.

MODUŁ 2. Wyzwania w klasie, czyli o skutecznym nauczaniu i uczeniu się w klasie. 

 1. Co zrobić, aby zdolnym chciało się chcieć?
 2. Siła rozpędu w drodze do sukcesu – metoda projektu szansą na holistyczny rozwój uczniów.
 3. Pytać każdy może, czyli o sile zadawania pytań.
 4. Ocena jako informacja dla ucznia.

 
Uczestnicy po zajęciach będą potrafili:
– omówić czynniki wpływające na rozwój zdolności,
– zaplanować proces dydaktyczny z wykorzystaniem metod sprzyjających pobudzaniu motywacji wewnętrznej zdolnych dzieci do uczenia się, w tym z zastosowaniem aplikacji mobilnych,
– opracować strategie kształcenia uczniów zdolnych.

MODUŁ 3. Nauczyciel jako mentor

 1. Jestem, kiedy mnie potrzebujesz.
 2. Pasja nauczyciela jest zaraźliwa.
 3. Trener nie skacze dalej od zawodnika, ale umie sprawić, aby on skał coraz dalej.
 4. Każdy może być jak Sherlock Holmes, czyli na tropie sojuszników swoich uczniów.
 5. Niech usłyszy o nich świat – promowanie osiągnięć zdolnych uczniów.

 
Uczestnicy po zajęciach będą potrafili:
– wskazać cechy nauczyciela sprzyjające rozwojowi jego uczniów,
– poszukiwać sojuszników pomocnych w propagowaniu zdolności swoich podopiecznych.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop 
Moduł 1.  Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.  
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

O AUTORCE

Barbara Ochmańska – dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wieloletni doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, wykładowca uczelni wyższej, autorka i współautorka licznych książek, poradników m.in. „Jak rozwijać zdolności i indywidualizować pracę na lekcji?”, „Rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów klas I-III szkoły podstawowej”, raportów, materiałów pokonferencyjnych i treningowych, programów szkoleń dla nauczycieli oraz materiałów dla uczniów: podręczników, ćwiczeń etc.; ekspert w projekcie systemowym MEN „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Z zamiłowania eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego za pomocą nowoczesnych technologii. Promotorka działań na rzecz dzieci zdolnych, organizatorka konkursów, konferencji, forum i warsztatów metodycznych.

Poleć ten kurs: