Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Dziecko z zespołem Aspergera w klasie. Niezbędnik nauczyciela

 

zdjecie kursu

Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Obszar: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Według danych statystycznych w średniej wielkości szkole w każdym roczniku jest co najmniej jeden uczeń z zespołem Aspergera. Zatem jest to na tyle często występujące zaburzenie neurorozwojowe, że nauczyciel w swojej codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej z całą pewnością spotka takiego wyjątkowego ucznia. Jak zrozumieć jego świat? Co kryje się pod dość tajemniczą nazwą „zespół Aspergera” ‒ ogromne trudności, wyzwanie edukacyjne czy pasjonujący świat odmiennej percepcji i sposobu rozumienia rzeczywistości? 

Uczestnicy tego kursu będą mogli znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania, które towarzyszą nam, gdy spotykamy osobę z objawami zespołu Aspergera. Przyjrzymy się charakterystycznym symptomom z perspektywy ucznia, rodzica i nauczyciela. Zastanowimy się też, jak pracować z klasą. Pokażemy sposoby rozwiązywania najczęściej spotykanych problemów i zainspirujemy do własnych poszukiwań.  
 

   

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest zrozumienie istoty zaburzenia, jakim jest zespół Aspergera, poznanie jego objawów od strony medycznej, ale także społecznej i edukacyjnej. Wraz z kolejnymi modułami wyłoni się obraz takiego wyjątkowego ucznia, który owszem napotyka na trudności, przede wszystkim w życiu społecznym, ale też potrafi zaskoczyć swoją zgoła inną perspektywą postrzegania codzienności. Nauczyciel pozna sposoby wspierania ucznia z zespołem Aspergera i narzędzia, które umożliwią mu efektywną pracę wychowawczą i dydaktyczną.

 

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu pozna podstawowe zagadnienia dotyczące zespołu Aspergera. Zrozumie, na czym polegają całościowe zaburzenia rozwoju. Przekona się, jak wygląda świat z perspektywy osoby mającej objawy zespołu Aspergera. Dowie się, jak pracować z klasą. Będzie wiedział, jak wspierać i wzmacniać ucznia z zespołem Aspergera w jego rozwoju.

  

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu oraz dodatkowe karty pracy przygotowane przez autorkę szkolenia.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, zadania dla kursantów. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.
 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Zespół Aspergera jako zaburzenie ze spektrum autyzmu

‒ Skąd pochodzi nazwa zaburzenia? – krótki rys historyczny.

‒ Zespół Aspergera w klasyfikacjach medycznych (również tych najnowszych, właśnie ukazała się nowa edycja ICD).

‒ Objawy wg skali Gilbergów, która jest stosowana w Australii, a która najprościej wyjaśnia i opisuje objawy. To bardzo przydatny podział z perspektywy nauczyciela.

Moduł 2. Zespól Aspergera z perspektywy dziecka mającego objawy, jego rodzica i nauczyciela

‒ W tym module znajdzie się sporo cytatów z literatury pisanej przez osoby z ZA oraz linków do stron i blogów poświęconych tej tematyce.

‒ Treści tu zawarte mają stworzyć obraz osoby z ZA i pokazać różnorodność osobowości pomimo wspólnych objawów zaburzenia i uwrażliwić na potrzeby osób ze spektrum autyzmu.

Moduł 3. Jak pracować z dzieckiem mającym objawy zespołu Aspergera?

‒ Praktyczne wskazówki do pracy w obszarze poszczególnych objawów.

‒ Tworzenie szkolnego modelu pomocy dziecku z ZA tak, aby objawy nie były przeszkodą, a szczególne zainteresowania tych dzieci stały się potencjałem dla nich samych i reszty społeczności.

  

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop 
Moduł 1.  Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2.  Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 3. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2. 
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

O AUTORCE

Izabela Banaszczyk - absolwentka psychologii oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej, sekretarz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom „POMOST”, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii indywidualnej oraz grupowej dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z ADHD, zespołem Aspergera i zaburzeniami zachowania oraz współpracy z ich rodzicami i nauczycielami. Autorka i współautorka programów terapeutycznych, programów warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, miniporadników: „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i w szkole?”, „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Jak pracować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową w domu i w szkole?”, „Miniporadnik dla rodzica i nauczyciela. Kilka słów o współpracy…” oraz „Miniporadnik dla nauczyciela. Dziecko z ADHD w klasie” oraz książek „Kim jest Ryś. Opowieść o chłopcu z zespołem Aspergera” i „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole. Poradnik dla rodziców i nauczycieli”. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku. Prowadzi wykłady i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców w ramach szkoleń rad pedagogicznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie „POMOST”. Jest liderką gdańskiego projektu samodoskonalenia zawodowego nauczycieli Kreatywna Pedagogika i prowadzi grupy nt. pracy z dziećmi z ADHD i zespołem Aspergera oraz arteterapię. Zajmuje się oprawą graficzną całego projektu i towarzyszących mu wydarzeń. Jest współautorką bloga Kreatywna Pedagogika. Prowadzi zajęcia ze studentami pedagogiki w Wyższej Szkole Bankowej.

Poleć ten kurs: