Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Sam na sam z obowiązkami szkolnymi, czyli jak pomóc czwartoklasiście unieść szkolny plecak (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Kurs jest adresowany do nauczycieli pracujących w klasach czwartych, szczególnie do wychowawców i polonistów. Zadaniem szkolenia jest podpowiedzenie, w jaki sposób zaplanować pracę w klasie czwartej, aby uczniowie razem z nowymi nauczycielami łatwiej pokonali próg kolejnego etapu edukacyjnego, jakim jest przejście do klasy czwartej. Kurs pozwala wdrożyć dzieci do nowego sposobu uczenia się, przybliża metody i techniki kształtowania umiejętności samodzielnej pracy oraz kultury uczenia się.

CEL I IDEA KURSU

- Przybliżenie sposobów planowania i organizacji pracy dla uczniów klasy czwartej.

- Omówienie efektywnych sposobów uczenia się, z uwzględnieniem typów uczenia się.

- Omówienie technik skutecznego uczenia się.

- Wskazanie metod pracy z rodzicami uczniów klasy czwartej.

EFEKTY KURSU

Uczestnicy kursu:

– opanują umiejętności planowania i organizacji pracy w klasie czwartej;

– poszerzą wiedzę na temat uczenia dzieci skutecznych technik opanowania wiedzy;

– rozwiną kompetencję kształtowania wśród uczniów postawy kultury uczenia się;

– dowiedzą się, jak przeprowadzać efektywne metody pracy z uczniami w klasie czwartej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, nagrania video, forum 
Do kiedy trwa: do listopada 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 7 listopada 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Poznać i zrozumieć skomplikowany świat dziesięciolatka

Ta część kursu przybliża czy też przypomina najważniejsze etapy rozwoju emocjonalnego i fizycznego dzieci. Wskazuje i omawia etapy rozwoju somatycznego i emocjonalnego dziecka oraz wpływu otoczenia na to, w jaki sposób ono dojrzewa i się rozwija. Ten moduł uświadamia, jak ważną rolę odgrywa otoczenie dziecka, jak intensywnie może je stymulować lub hamować w rozwoju.

Moduł 2. Skuteczne sposoby przygotowania się do lekcji, czyli uporządkować świat czwartoklasisty i nie tylko...

Moduł przybliża skuteczne sposoby porządkowania obowiązków i panowania nad nimi przez dziecko. Znajdują się tu praktyczne wskazówki, jak krok po kroku wdrażać dziesięciolatka do systematycznego wypełniania obowiązków. Materiał przybliża efektywne i atrakcyjne sposoby organizacji pracy i stawiania wymagań dzieciom.

Moduł 3. Budujemy sukces szkolny, czyli efektywne metody uczenia się

Moduł prezentuje sprawdzone i skuteczne techniki uczenia się.

Moduł 4. Słów kilka o motywacji, czyli jak idee wcielić w życie

Ta część kursu omawia sposoby wdrażania pomysłów, wcielania ich do szkolnej rutyny, rozumianej jako dobre nawyki, tradycje, a nie przykre obowiązki.

Moduł ma na celu zaprezentowanie metod na dalszą pracę z uczniami, określenie celów działań nauczycielskich. To ostatni etap kursu, który ma za zadanie uświadomić pedagogom istotę pracy wychowawczej, którą jest rozbudzanie pasji i ciekawości świata.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 22.08.2019
Moduł 1. Poznać i zrozumieć skomplikowany świat dziesięciolatka

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

19.09 - 3.10.2019

Moduł 2. Skuteczne sposoby przygotowania się do lekcji, czyli uporządkować świat czwartoklasisty i nie tylko...

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

3 - 17.10.2019

Moduł 3. Budujemy sukces szkolny, czyli efektywne metody uczenia się

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

17 - 31.10.2019

Moduł 4. Słów kilka o motywacji, czyli jak idee wcielić w życie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

31.10 - 14.11.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 7.11.2019 – przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna
Egzamin (terminy do wyboru)

8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29,30.11;

1, 6, 7, 8.12.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 8.11.2019

 

O AUTORCE

Małgorzata Zagórska – nauczycielka języka polskiego i wychowawca w Społecznej Szkole Podstawowej nr 96 im. Św. Rodziny w Otwocku. Absolwentka studiów podyplomowych historii UW i socjoterapii. Nauczycielka z dwudziestodwuletnim stażem. Egzaminatorka OKE w Warszawie, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Od lat poszukuje skutecznych i atrakcyjnych metod nauczania i wychowywania, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach oraz prowadząc długoterminowe projekty we własnej placówce. Autorka scenariuszy lekcji języka polskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum.

planowana data startu: 19.09.2019

Poleć ten kurs: