Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Trener Ortograffiti

Obszar: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 

zdjecie kursu

Podczas kursu zaprezentowany zostanie wzorzec pracy Metodą Ortograffiti, czyli taki sposób, który w najwyższym stopniu gwarantuje jej skuteczność. Uczestnictwo w kursie i pomyślnie zdany egzamin upoważni uczestnika kursu do nadania mu tytułu Trenera Metody Ortograffiti. Trener MO będzie znawcą i specjalistą tej metody, czyli pozna jej założenia metodyczne i wskazania praktyczne, będzie stosował metodę zgodnie ze wzorcem wypracowanym przez ekspertów terapii pedagogicznej.

Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli i specjalistów terapii pedagogicznej w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć Metodą Ortograffiti z uczniami w klasach IV–VIII szkoły podstawowej. 

 

  

Po kursie uczestnik:

  • jest ekspertem w zakresie pracy Metodą Ortograffiti;
  • ma pogłębioną wiedzę na temat możliwości i zastosowania Metody;
  • potrafi korzystać z obudowy, scenariuszy i pomocy terapeutycznych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
  • umie dostosowywać elementy Metody do możliwości i potrzeb uczniów – stosuje zasadę indywidualizacji;
  • zna i stosuje model udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: rozpoznanie, wyłonienie i zakwalifikowanie uczniów do pomocy, ocena efektywności udzielonej pomocy;
  • potrafi zmotywować uczniów i nawiązać efektywną współpracę z rodzicami;
  • wdraża dobre praktyki ekspertów pracujących Metodą Ortograffiti;
  • realizuje zasady skutecznej terapii pedagogicznej;
  • zna zasady i metody kształtowania pojęć matematycznych;
  • wie, jak pracować na zajęciach na materiale matematycznym.

 

Uczestnicy kursu „Trener Metody Ortograffiti. Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki” mogą zwiększyć swój zakres kompetencji, zapisując się równocześnie na kurs:

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 65 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 55 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Liczba modułów: 6
Liczba godzin: 60
Dla kogo jest to szkolenie: dla nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów terapii pedagogicznej

 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z sześciu modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

 PROGRAM KURSU

Moduł 1. Wykorzystanie środowiska edukacyjnego Stepping w terapii pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej.

Moduł 2. Podstawy rozpoznawania i różnicowania trudności w uczeniu się matematyki.

Moduł 3. Budowanie systemu wsparcia dla ucznia z trudnościami
w uczeniu się matematyki na podstawie Metody Ortograffiti „Matematyka bez trudności”.

Moduł 4. Metoda Ortograffiti. Typowe problemy w pracy z uczniami
 – jak sobie z nimi radzić?

Moduł 5. Metoda Ortograffiti. Praca z rodzicami, czyli jak uczynić
 z rodzica sprzymierzeńca.

Moduł 6. Z gabinetu terapeuty – o czym warto pamiętać, pracując Metodą Ortograffiti.

 

 HARMONOGRAM KURSU

CO?    KIEDY?   
Zapisy na szkolenie    non stop
Moduł 1. Wykorzystanie środowiska edukacyjnego Stepping w terapii pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej. Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1.
Moduł 2. odstawy rozpoznawania i różnicowania trudności w uczeniu się matematyki. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.
Moduł 3. Budowanie systemu wsparcia dla ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki na podstawie Metody Ortograffiti „Matematyka bez trudności”. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.
Moduł 4.Metoda Ortograffiti. Typowe problemy w pracy z uczniami – jak sobie z nimi radzić? Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 3.
Moduł 5. Metoda Ortograffiti. Praca z rodzicami, czyli jak uczynić z rodzica sprzymierzeńca. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 4.
Moduł 6. Z gabinetu terapeuty – o czym warto pamiętać, pracując Metodą Ortograffiti. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 5.
Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 6. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.    
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty.
Pobieranie certyfikatu przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin    Po zdaniu egzaminu. 

 

 O AUTORACH

Dr hab. Stanisław Domoradzki  – absolwent kierunku matematyka Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr nauk matematycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zainteresowania naukowe: historia matematyki, tworzenie towarzystw naukowych zajmujących się matematyką. Dużo uwagi poświęca sprawom historii kształcenia matematycznego i rozwoju idei matematycznych w Polsce. Ważną rolę wśród jego zainteresowań odgrywa również dydaktyka matematyki – interakcje na lekcjach matematyki, podmiotowe traktowanie uczniów, nauczanie metodą konstruktywistyczną.

Anna Marzec – pedagog, terapeuta, socjoterapeuta. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii trudności w uczeniu się, ze szczególnym uwzględnieniem trudności matematycznych. Współautorka kursu „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–VI” Akademii Ortograffiti. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy.

Celina Tuszyńska-Skubiszewska – matematyk, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, surdofyflopedagog. Współautorka: serii „Ortograffiti. Matematyka bez trudności”, kursu Akademii Ortograffiti „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV–VI”; autorka „Gier matematycznych – Matematyka bez trudności”. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z uczniami wykazującymi trudności w uczeniu się matematyki, autorka licznych szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu terapii, edukacji, metodyki, diagnozy uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki. Nauczyciel Gimnazjum w Dąbrówce Tczewskiej. 

Dr Elżbieta Szala  – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, terapeuta pedagogiczny, logopeda, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych  „Terapia pedagogiczna”. Przewodnicząca wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Organizuje i prowadzi proces diagnozy i terapii dzieci z dysleksją. Autorka publikacji związanych z tematyką wykorzystania nowych technologii w terapii pedagogicznej. 

Anna Zych – terapeuta pedagogiczny z 20 letnim stażem, pedagog specjalny, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia pedagogiczna), pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych terapii pedagogicznej.

Marta Badowska – filolog klasyczny, specjalista terapii pedagogicznej, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dyrektor poradni psychologiczno - pedagogicznej, administrator strony internetowej PTD, współorganizator szkoleń i konferencji.

Poleć ten kurs: