Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Panuję nad wszystkim! Efektywna organizacja pracy własnej nauczyciela

ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Nauczyciel z kompetencjami XXI wieku

Obszar: Rozwój osobisty nauczyciela

 

 

Kurs ma na celu pomóc nauczycielom w skutecznym planowaniu roku szkolnego. Ma także nauczyć, jak zoptymalizować organizację pracy własnej oraz zarządzać sobą w czasie. Pomocą w osiągnięciu tych celów będzie zaznajomienie m.in. ze Sztuką bezstresowej efektywności (Getting Things Done), programami do organizacji pracy oraz różnego rodzaju planerami. Kurs pomoże również we właściwym doborze narzędzi do własnych potrzeb oraz uczeniu uczniów organizacji oraz planowania. Program ma także na celu zaznajomienie z filozofią doskonalenia oraz organizacji pracy kaizen i nauczenie, jak wprowadzać kaizen do szkół.

 

Każdy moduł będzie się składał z dwóch części: pierwszej, bardziej ogólnej, dotyczącej planowania i realizacji celów, oraz drugiej, napisanej przez wieloletniego praktyka oraz propagatora kaizen.

Jak skutecznie zarządzać swoimi zadaniami, organizować pracę, zarządzać sobą w czasie: nowoczesne planowanie oraz zarządzanie projektami w biznesie (m.in. kaizen, kanban, agile) i jak przełożyć je na praktykę szkolną.

 

W programie między innymi:

– sprytne i kreatywne metody planowania i realizowania celów;

– narzędzia do planowania (papierowe, kreatywne, elektroniczne, planery, kalendarze i inne);

– dokonywanie zmiany, realizowanie planów, tworzenie otoczenia sprzyjającego zmianom i nowym nawykom, które wspierają w realizacji celów i zarządzaniu swoją pracą i zadaniami;

– od rozwiązywania problemów do planowania: drzewo logiczne/piramida hipotez; szukanie przyczyn problemów wg 5x dlaczego oraz poprzez diagram przyczynowo-skutkowy

– 7 nawyków skutecznego działania R. Coveya, Sztuka bezstresowej efektywności D.Allena;

– misja i wizja; 

– prokrastynacja;

– motywacja do działania;

– uczenie planowania.

 

EFEKTY KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu poszerzy wiedzę z zakresu metod planowania i organizacji pracy, zapozna się z najnowszymi trendami w pracy projektowej oraz organizacji pracy. Ponadto zaznajomi się z różnego typu planerami oraz nauczy się, jak można wykorzystać tę wiedzę na lekcjach. Uczestnik zapozna się także z metodami doskonalenia, wywodzącymi się z ogromnych fabryk, zarówno japońskich, jak i europejskich, które zostaną w tym kursie zaadaptowane na nauczycielski grunt.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, nagrania wideo, bibliografia  
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

  

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.
 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM KURSU

grafika checklist

Moduł 1. Współczesne trendy oraz metody planowania i zarządzania 

 • Przygotowanie do planowania
 • Nawyki skutecznego działania
 • Sztuka bezstresowej efektywności Davida Allena
 • Kaizen w praktyce:
  • Czym jest Kaizen?
  • Jakość 5s
  • PDCA i diagram
  • Pareto w fabrykach i nie tylko: podstawowe założenia, praktyczne zastosowania, efekty wdrożeń 

Moduł 2. Planujemy                                                                                      

 • Narzędzia i techniki planowania i zarzadzania czasem
 • Planery (m.in. Covey’a)
 • Programy do planowania (m.in. Evernote, Trello)
 • Planery w klasie
 • Kaizen w praktyce:
  • 5S w pracowni chemicznej- czyli jak zaplanować i utrzymać porządek i samodyscyplinę dbając o wspólne otoczenie
  • Skrzynka do planowania i pomysłów: każdy z naszej społeczności ma wpływ ma wspólne plany i cele
  • Pareto do opracowania tematów powtórkowych, czyli jak przeanalizować wyniki testu, aby zaplanować skuteczne udoskonalenia w procesie nauczania;

Moduł 3. Od planu do realizacji – jak nie stracić motywacji?

 • Prokrastynacja
 • Planowanie w grupie: współczesne trendy w zarzadzaniu i planowaniu projektów
 • Kaizen w praktyce:
  • Wspólne rozwiązywanie problemów poprzez znalezienie przyczyn metodą diagramu przyczynowo-skutkowego oraz 5x dlaczego
  • Opracowanie z uczniami standardu zapobiegania ponownym problemom- konstruktywne podejście do napotykanych problemów
  • Przedsprawdzian

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie non stop
Moduł 1. Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

O AUTORKACH

 

Katarzyna Kaczmarska - jest wieloletnim praktykiem kaizen. Małymi krokami, lecz mocą całego zespołu, udoskonaliła już niejeden proces. Jej misją jest promowanie metod doskonalenia jakości w każdym obszarze życia. Na co dzień inżynier jakości w firmie produkującej wymienniki ciepła oraz szczęśliwa żona i mama dwóch dziewczynek.

 

Ewelina Włodarczyk – Moderatorka Design Thinking, coach ICC oraz Noble Manhattan Coaching (CFC), edukator, metodyk nauczania języków obcych. Prowadzi własne Centrum Edukacyjne. Fascynatka mózgu, psycholingwistyki, coachingu oraz metody Design Thinking.

Poleć ten kurs: