Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu II STOPIEŃ (TRZECIA EDYCJA)

OPIS KURSU

Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu (II STOPIEŃ) to szkolenie przygotowane przez Małgorzatę Taraszkiewicz specjalnie dla absolwentów kursu Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu (I STOPIEŃ). Dzięki niemu Kursanci będą mogli pogłębić problematykę omówioną na kursie I stopnia w aspekcie praktycznym. Dowiedzą się, jak zastosować zgromadzoną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, zwłaszcza w sytuacji uczenia się w szkole. Kursanci otrzymają dostęp do wielu praktycznych materiałów, ćwiczeń, wskazówek przydatnych w pracy z uczniami.

Ideą kursu jest integracja nabytej wiedzy i umiejętności, aby reżyserować konkretne rozwiązania edukacyjne, które poprawią jakość funkcjonowania ludzi w szkole (uczniów, nauczycieli, rodziców). Ponadto kurs ma służyć wzbudzeniu zainteresowania problematyką, a także zachęceniu do dalszego doskonalenia zawodowego w tym obszarze.

CEL I EFEKTY KURSU

– pozna wiele możliwości wdrożeń neurostandardów opisanych w kursie Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu (I STOPIEŃ),

– poszerzy wiedzę z zakresu biologii, psychologii, psychosomatyki, która jest niezbędna do spełniania wymogów higieny psychicznej człowieka,

– dowie się, jak rozwiązywać problemy z perspektywy neuroedukacyjnej.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, prezentacje, linki do nagrań video, forum
Do kiedy trwa: do października 2019 r.
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 27 września 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z pięciu modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajują się artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Refleksyjny Praktyk, czyli jak uchwycić obraz całości

Zaprosimy do refleksji nad pytaniem kluczowym: czy to, co robię, doprowadza mnie do celu? Może być trudno. Na pewno trzeba będzie wyjść poza własną strefę komfortu… ale tylko tak zaczyna się rozwój. Reszta to bezrefleksyjne nawyki. Może być trudno, ale zapraszam – bo warto.

Moduł 2: Różne oblicza bezpieczeństwa w szkole

Jak budować bezpieczeństwo i więź. Może warto zainwestować w solidne fundamenty, aby zminimalizować występowanie niekorzystnych czynników, które dezorganizują pracę w klasie, na przykład mechanizmy samoregulacji, dyscyplinę koleżeńską, więź, empatię, pomaganie i współpracę. W tym module znajdą Państwo przykłady scenariuszy zajęć.

Moduł 3: Proces uczenia się

Czy uczniowie, rodzice i nauczyciele rozumieją, na czym polega proces uczenia się? Czy faktycznie umiemy coś dlatego, że to „było”?  Zaproponujemy autorski model procesu uczenia się oraz grę do wykorzystania na lekcjach stworzoną na jego podstawie. A także przykład autoewaluacji i budowania motywacji.

Moduł 4: Tutoring, mentoring, coaching – narzędzia wspierania rozwoju ucznia

Wspieranie rozwoju człowieka wymaga użycia odpowiednich narzędzi. Nie da się rozwijać pod groźbą kary, jedynki, na rozkaz, a nawet na prośbę. Poza tym rozwijać możemy tylko to, co jest w człowieku. 

Moduł 5: Przestrzeń w szkole

Spojrzymy na przestrzeń szkolną w aspekcie „smogów”, nie tylko sensorycznych. Zastanowimy się, jak wykorzystywać przestrzeń do wspierania uczenia się, rozwoju zdolności i talentów oraz odpoczynku.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY DOSTĘPNY?
Zapisy na szkolenie od 26.06.2019
Moduł 1. Refleksyjny Praktyk, czyli jak uchwycić obraz całości 25.07 - 8.08.2019
Moduł 2. Różne oblicza bezpieczeństwa w szkole 8 - 22.08.2019
Moduł 3. Proces uczenia się 22.08 - 5.09.2019
Moduł 4. Tutoring, mentoring, coaching – narzędzia wspierania rozwoju ucznia 5 - 19.09.2019
Moduł 5. Przestrzeń w szkole 19.09 - 3.10.2019
Zgłoszenia na egzamin od 26.09.2019 - Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

27, 28, 29.09;

4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20.10.2019

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 27.09.2019

 

AUTORKA KURSU

Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert do spraw analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania i wspierania rozwoju człowieka w szkole. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym pakietu czterech testów do e-diagnozy stylu uczenia się wraz z opracowaniem metodycznym.

planowana data startu: 25.07.2019

Poleć ten kurs: