Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Neuroedukacja I STOPIEŃ (TRZECIA EDYCJA)

Podstawowym procesem w szkole jest uczenie się uczniów. Uczenie się jest także jedną z ośmiu kompetencji kluczowych, które przenikają podstawę programową każdego przedmiotu nauczania. Dlaczego warto pogłębiać wiedzę na temat uczenia się? Po pierwsze – aby zwiększyć sukces edukacyjny uczniów oraz zwiększyć własny wpływ edukacyjny (czyli wzrost sukcesów własnych). Po drugie – poznawanie tej tematyki to pasjonująca podróż w głąb ludzkiego mózgu! A po trzecie – od strony formalno-prawnej to wymóg nadzoru pedagogicznego.

Chociaż jeszcze nie wiemy wszystkiego o tym, jak działa mózg, wiemy już wystarczająco dużo, aby formułować nowe postulaty na rzecz edukacji uzasadnionej neurologicznie – edukacji na miarę XXI wieku. Zapraszamy! 

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli z podstawami neuroedukacji i ich wykorzystaniem w praktyce – codziennej pracy nauczyciela z uczniami.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 60 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 50 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Forum: Tak
Do kiedy trwa: do marca 2017 (dodatkowe terminy egzaminów: lipiec i sierpień 2017)
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

- dla pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 15 marca 2017 r.).

Materiały dla uczestników będą dostępne dodatkowo do końca sierpnia 2017 r.

 

DZIĘKI KURSOWI UCZESTNIK:

– pozna założenia neuroedukacji,

– będzie potrafił samodzielnie wypracować naurostandardy pracy szkoły i wdrożyć je w pracę z uczniami,

– poszerzy wiedzę z zakresu biologii i psychologii o stan tzw. neuronauk,

– będzie rozwiązywał problemy edukacyjne z poziomu neuroperspektywy.

Ideą kursu jest integracja nabytej wiedzy i umiejętności, aby projektować efektywne procesy edukacyjne. Ponadto kurs ma służyć wzbudzeniu zainteresowania problematyką, a także zachęceniu do dalszego doskonalenia zawodowego w tym obszarze.

Warto podkreślić, że nie tylko uczniowie mają prawo do sukcesów szkolnych – także ich nauczyciele mają prawo do powiększania osobistych sukcesów zawodowych!

 

O KURSIE

Kurs adresowany jest do nauczycieli na każdym etapie edukacji. Szkolenie będzie trwało od stycznia do marca 2017 r. i zakończy się egzaminem on-line. 

Treści kursu zostały ujęte w 5 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

Udział w kursie jest bezpłatny. Odpłatne jest przystąpienie do egzaminu on-line (60 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi 50 zł. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będą wspierać rozmaite materiały pomocnicze, wybrane wykłady m.in. z TED TALKS oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia.

Każde zajęcia zakończą się zadaniami do wykonania (dla chętnych) oraz minitestem. Kursanci będą też mieli dostęp do dedykowanego forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1: Wstęp – o potrzebie nowego myślenia o edukacji

Co to jest neuroedukacja? Czy jesteśmy świadkami powstawania nowej dziedziny wiedzy? Po co szukać nowych rozwiązań - może lepiej, aby było „po staremu”?

Moduł 2: Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie – nie

Kluczowy problem w uczeniu się to pamięć: zapamiętywanie i przypominanie. Czy można zapamiętać wszystko? Czy warto pamiętać wszystko? Mózgi współczesnych uczniów są zalewane informacjami – co jeszcze można im dołożyć? 

Moduł 3: Ontogeneza, czyli uczeń w procesie swojego rozwoju

Rozwój biologiczny jest priorytetem! Lekceważy nawet podstawę programową… Kiedy występują okresy krytyczne i neuronalne w mózgu ucznia? Co się wtedy dzieje?

Moduł 4: BIOS – co ma wspólnego styl życia i uczenie się

BIOS człowieka – fundamenty optymalnego funkcjonowania i uczenia się. Czy da się pokonać fizjologiczne potrzeby człowieka? Czy aby na pewno „odrobina stresu nikomu nie zaszkodzi”?

Moduł 5: Czym się różnią (od siebie) ludzie w szkole

Co to są neuro-bańki logiczne? Czy świat dla każdego jest taki sam? Dlaczego nauczyciele geografii kochają geografię? Zamiast uczenia wszystkich tego samego w ten sam sposób - najwyższy czas na neurometodykę!

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 02.01.2017
Moduł 1: Wstęp – o potrzebie nowego myślenia o edukacji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

10.01.2017-23.01.2017

Moduł 2: Dlaczego nauczyciele tyle wiedzą, a uczniowie – nie

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

24.01.2017-06.02.2017

Moduł 3: Ontogeneza, czyli uczeń w procesie swojego rozwoju

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

07.02.2017-20.02.2017

Moduł 4: BIOS – co ma wspólnego styl życia i uczenie się

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

21.02.2017-06.01.2017

Moduł 5: Czym się różnią (od siebie) ludzie w szkole

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

07.03.2017-24.03.2017

dodatkowy termin: lipiec-sierpień 2017 r. (z wyjątkiem weekendowych sesji egzaminacyjnych)

Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne (60 zł) od 22.03.2017 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

14, 15, 16, 21, 22, 23.04.2017

Dodatkowe terminy: 14,15,16,21,22,23,28,29,30.07.2017

4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27.08.2017

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 31.08.2017

 

O AUTORKACH

Małgorzata Taraszkiewicz  – psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert do spraw analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania i wspierania rozwoju człowieka w szkole. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym pakietu czterech testów do e-diagnozy stylu uczenia się wraz z opracowaniem metodycznym.

Zuzanna Taraszkiewicz  – trener, edukator, coach, wykładowca, choreoterapeuta, autorka programów edukacyjnych i publikacji dla nauczycieli oraz rodziców. Absolwentka bioetyki na Wydziale Filozofii UKSW w Warszawie. Od 12 lat projektuje i prowadzi szkolenia oraz superwizje dla nauczycieli (ponad 2000 godzin szkoleniowych). Mama trzech córek w wieku szkolnym. Doula, ratownik medyczny.

planowana data startu: 10.01.2017

Poleć ten kurs: