Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Techniki szybkiego czytania z elementami map pamięci dla nauczycieli i nie tylko

OPIS KURSU

Kurs szybkiego czytania zawiera badanie początkowej szybkości czytania i stopnia zrozumienia. Uczestnicy znajdą również odpowiedź na pytanie o to, co to jest szybkie czytanie. Nauczą się określać błędy i trudności w czytaniu. Poznają warunki wpływające na proces i szybkość czytania. Poszerzą swoje możliwości wzrokowe. Odkryją, co to jest „czytanie mózgiem”. Kursanci dowiedzą się też, jak można przyspieszyć proces czytania ze zrozumieniem oraz co to jest gimnastyka oczu i na czym polega. Kurs obejmuje również techniki szybkiego czytania, czytanie selektywne i uważne. Uczestnicy odpowiedzą sobie na pytanie, czy i po co powinni rozwijać słownictwo i pracować nad koncentracją uwagi. Poznają sposoby wizualizacji. Kurs dostarczy im wiedzy na temat pamięci i jej rodzajów. Uświadomi, po co jest trening pamięci i czym jest integracja obu półkul mózgu. Pozwoli odkryć, jaka jest rola mózgu w procesie uczenia się i czytania, a także jaki wpływ na zapamiętywanie informacji mają ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej.

CEL I IDEA KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli. Jego celem jest ułatwienie pracy nad zwiększeniem szybkości czytania i rozumienia czytanego tekstu oraz nad przyspieszeniem zapamiętywania większej ilości informacji. Pozwoli odkryć, że nasz mózg to mechanizm dążący do sukcesu. Kurs podpowie uczestnikom, jak odnosić sukcesy w różnych dziedzinach. Uświadomi, że wytrwałość to siła napędową nauki i inteligencji. Da ona energię twórczemu wysiłkowi.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:

– znacznie przyspieszy szybkość czytania ze zrozumieniem,

– będzie potrafił dokonywać wizualizacji czytanego tekstu i poszczególnych słów,

– nabędzie umiejętność lepszej koncentracji na wykonywanych ćwiczeniach i w czasie czytania,

– opanuje techniki przyspieszonego i efektywnego czytania,

– poszerzy zasób słownictwa,

– będzie umiał dokonywać ćwiczeń treningu pamięci i ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej,

– rozwinie kompetencje w zakresie pomocy uczniom, jak łatwiej i szybciej się uczyć.

Nauczyciele dowiedzą się również, jak urozmaicić lekcje, biorąc pod uwagę na style uczenia się swoich uczniów.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

60 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 50 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do maja 2019
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40
Dla kogo jest to szkolenie: Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów, z każdego poziomu nauczania.

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 7 czerwca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 4 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 40 godzin dydaktycznych. Kurs składa się z artykułów, prezentacji multimedialnej, załączników i minitestów. Nauka odbywa się w cyklu 2-tygodniowym (co 2 tygodnie są udostępniane materiały kolejnych modułów). Uczestnik szkolenia, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Wprowadzenie

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

TESTY:

1. określający styl uczenia się

2. kinezjologiczny, określający dominujący profil mózgu

Moduł 2. Mózg najbardziej wydajny „komputer” na świecie

1. Budowa i funkcjonowanie.

2. Mózg w liczbach.

3. Półkule mózgu i ich rola. Integracja obu półkul.

4. Określenie błędów i trudności w czytaniu.

5. Co to jest czytanie mózgiem?

6. Inteligencja i jej rodzaje.

7. Interpretacja IQ

Wykonywanie odpowiednich ćwiczeń.

Pytania podsumowujące.

Moduł 3. Pamięć – jako zdolność, system i zapis informacji

1. Rola pamięci i jej rodzaje.

2. Funkcjonowanie pamięci i jej poprawa (pojemność, operatywność).

3. Trening pamięci.

4. Rozwijanie słownictwa.

5. Koncentracja i wizualizacja.

6. Kroki prowadzące do lepszych rezultatów w nauce.

Wykonywanie odpowiednich ćwiczeń.

Badanie szybkości czytania i stopnia zrozumienia.

Pytania podsumowujące.

Moduł 4. Kontrola pracy oczu

1. Co wpływa na proces i szybkość czytania?

2. Eliminowanie nawyków złego czytania.

3. Poszerzanie możliwości wzrokowych.

4. Gimnastyka oczu.

5. Techniki czytania.

6. Zasady efektywnego czytania – od czego zależy zrozumienie czytanego tekstu?

7. Kinezjologia edukacyjna – ćwiczenia integracji półkulowej, rysowanie oburącz.

Badanie kontrolne szybkości czytania i stopnia zrozumienia.

Wykonywanie odpowiednich ćwiczeń.

Pytania podsumowujące.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 21.03.2019
Moduł 1. Wprowadzenie 18.04-2.05.2019
Moduł 2. Mózg – najbardziej wydajny „komputer” na świecie 2-16.05.2019
Moduł 3. Pamięć – jako zdolność, system i zapis informacji 16-30.05.2019
Moduł 4. Kontrola pracy oczu 3.06 -13.06.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 6.06.2019 – przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna 
Egzamin (terminy do wyboru) 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30.06.2019
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od od 7.06.2019

 

O AUTORCE

Mgr Jolanta Jaworska-Jamruszkiewicz – pedagog, kinezjolog, trener i doradca w programach UE

Wykształcenie: wyższe pedagogiczne. Ukończona Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Podyplomowe Studium Pedagogiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

II stopień specjalizacji nauczycielskiej.

Certyfikaty Międzynarodowego Instytutu Kinezjologii Edukacyjnej – Educational Kinesiology Foundation Ventura USA, uprawniający do pracy z młodzieżą i dorosłymi, mającymi trudności w nauce, przyswajaniu wiedzy, informacji.

Referencje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Pracy w Katowicach, w ramach Unijnego Programu PHARE – jako trener/doradca.

Praktyka zawodowa: doradca metodyczny dla nauczycieli szkól różnego typu w WOM w Katowicach, od 1994 r. założyciel i dyrektor Centrum Treningowego Rozwoju Pamięci, Koncentracji Uwagi i Mnemotechniki w Tychach.

Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach.

Autorka szkoleń i programów doradztwa dla studentów i firm w zakresie szybkiego czytania i mnemotechniki.

Doświadczenie zawodowe: Wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkołach różnego typu. Prowadzenie treningów pamięci, kursów szybkiego czytania i mnemotechniki, treningów pamięci i koncentracji dla dzieci w wieku przedszkolnym, autorka programów do tych kursów. Autorka programu edukacji wczesnodziecięcej i rodzicielskiej dla nauczycieli i rodziców oraz prezentacji multimedialnych. Autorka i prowadząca program Szkoły Nowoczesnego Europejczyka dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych.

Publikacje: Poradnik „Kurs szybkiego czytania”, tom I, „Ćwiczenia”, tom II.

„Tablice mnemotechniczne – literatura polska” i „Cytaty”

„Chcę być mistrzem ortografii” – poradnik dla wzrokowców

„Gramatyka polska” – tablice mnemotechniczne

„Czytam błyskawicznie” – poradnik z zestawem ćwiczeń

„Kurs doskonalenia pamięci” – poradnik

„Pociąg do czytania” we współpracy z K. Rojkowską – dla Leader School

Prezentacje multimedialne: „Szybkie czytanie. Poradnik z ćwiczeniami”

planowana data startu: 18.04.2019

Poleć ten kurs: