Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Emocje - sprzymierzeńcy czy wrogowie w pracy nauczyciela?


kobieta i rozne obrazy emocji

Ścieżka rozwoju: Nauczyciel z pasją

Obszar: Rozwój osobisty nauczyciela

 

Must have współczesnego nauczyciela: pasja i kompetencje XXI wieku 

 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat emocji oraz ich znaczenia w codziennym funkcjonowaniu, także zawodowym. Przedstawione zostaną długoterminowe konsekwencje przeżywania negatywnych emocji (stres, wypalenie zawodowe) oraz pozytywnych emocji (powiększenie zasobów osobistych, lepszy stan zdrowia).

Celem kursu jest także poszerzenie kompetencji emocjonalnych nauczycieli, wskazanie konkretnych sposób radzenia sobie z emocjami. Szczególnie dużo uwagi poświęcimy kontroli emocjonalnej.

Ideą kursu jest dostarczenie nauczycielom wiedzy i praktycznych wskazówek potrzebnych do mądrego korzystania z własnych emocji. Zagadnienia podejmowane w kolejnych modułach dotyczyć będą nie uczniów, nie rodziców, ale  samych nauczycieli  – ich emocji, ich funkcjonowania i ich sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Można zatem uznać, że będzie
to kurs rozwoju osobistego.

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – oprócz wykładu wideo, uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia. Każde zajęcia zakończą się pracą domową oraz minitestem.

 

  

 

 

  NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Certyfikat o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

 PROGRAM KURSU

Moduł 1. Prawdy i mity na temat emocji                                                          

kobieta wykrzykuje litery

Emocje w pracy zawodowej. Co odróżnia emocje od nastroju? Czy istnieje związek między ekspresją emocji spostrzeganą u innych ludzi a własnym samopoczuciem? Czy kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni?

Moduł 2. Mądra kontrola negatywnych emocji

Po co ludzie kontrolują emocje? A może należy wyrzucić emocje z siebie?                         

Moduł 3. Pomnażanie pozytywnych emocji

Jak wyjść obronną ręką z pułapki negatywnych emocji? W jaki sposób wzmacniać siłę pozytywnych emocji?

Moduł 4. Praca emocjonalna – kontrolowanie emocji w pracy zawodowej

Specyfika pracy nauczycieli – ryzyko wypalenia. Uwarunkowania i konsekwencje wypalenia zawodowego. Formy pracy emocjonalnej.

 

HARMONOGRAM  KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy Non stop 
Moduł 1. Prawdy i mity na temat emocji Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Mądra kontrola negatywnych emocji Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Pomnażanie pozytywnych emocji Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.  
Moduł 4. Praca emocjonalna – kontrolowanie emocji w pracy zawodowej Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 3.  
Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 4. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin  Po zdaniu egzaminu. 

 

  

O AUTORCE

zdjecie autorki dr szczygiel

dr Dorota Szczygieł – psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii i Motywacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Kierownik studiów podyplomowych „Inteligencja emocjonalna w praktyce”. Zainteresowania badawcze: regulacja emocji i inteligencja emocjonalna. Zajmuje się uwarunkowaniami i konsekwencjami regulacji emocji w pracy zawodowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, European Academy of Occupational Health Psychology i Stress and Anxiety Research Society.

 

 

planowana data startu: 23.12.2019


Poleć ten kurs: