Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Słucham, rozmawiam, motywuję – czyli o skutecznej komunikacji z uczniami


ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. motywowania uczniów

Obszar: Współczesna metodyka nauczania 

 

 

zdjecie kursu

W dzisiejszych czasach, gdy mamy tak wiele narzędzi wspierających komunikację, to jej jakość decyduje o sukcesie lub porażce
w rozwiązywaniu codziennych sporów i problemów. Ten kurs ma na celu podnieść jakość porozumiewania się pomiędzy nauczycielem
a uczniami, wyposażyć nauczyciela w narzędzia do motywowania uczniów, a także do sprawniejszego rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić nie tylko w pracy z uczniami, ale także w życiu codziennym.

Podczas kursu nauczyciele dowiedzą się, jak rozmawiać z uczniami, przekazywać uwagi i informacje w sposób właściwy, a także słuchać uważnie. Zakres materiału obejmie szerokie spektrum zasad poprawnej komunikacji, liczne ćwiczenia praktyczne i zadania aktywizujące. Będzie to więc wspaniały fundament do poprawy relacji nie tylko z uczniami, ale również z całym otoczeniem. Kurs będzie również szansą na wymianę doświadczeń z innymi kursantami.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji
 i motywacji, aby współpracować z innymi efektywniej i przyjemniej. 
 

 

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Forum: tak
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będzie wspierany przez rozmaite materiały pomocnicze, m.in. prezentacje oraz wskazówki dotyczące lektur rozwijających i uzupełniających omawiane zagadnienia.

Każdy moduł zakończy się minitestem oraz zadaniem do wykonania dla chętnych. Kursanci będą też mieli dostęp do forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.
 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Jak rozmawiać, aby osiągnąć porozumienie – o zasadach komunikacji

Po tym module uczestnik:

 • zrozumie wpływ emocji na komunikację,
 • nauczy się kontrolować swoje emocje, nadawać im właściwy kształt i kierunek,
 • będzie wiedział, jak efektywnie wykorzystywać komunikację niewerbalną,
 • będzie przygotowany do aktywnego słuchania i zbierania informacji,
 • będzie potrafił udzielić wspierającej odpowiedzi, pozbawionej oceny i niedomówień,
 • będzie rozpoznawał próby manipulacji i skutecznie się przed nimi bronił.

 

Moduł 2. Konstruktywne rozwiązywanie problemów w relacji uczeń–nauczyciel

Po tym module uczestnik:

 • będzie potrafił lepiej zapanować nad swoimi emocjami w sytuacji konfliktowej,
 • będzie znał plan postępowania w sytuacji sporu, co pomoże mu efektywniej go rozwiązać,
 • pozna w praktyce wszystkie elementy metod konstruktywnego rozwiązywania problemów w relacji z uczniami, co pomoże mu sprawniej reagować w trudnych sytuacjach,
 • będzie potrafił w praktyce wykorzystać narzędzia do rozwiązywania problemów,
 • dowie się, jak formułować rozwiązanie sporu, by było ono satysfakcjonujące dla obu stron,
 • nauczy się zapewniać konsekwencję w realizacji uzgodnionego rozwiązania.

 

Moduł 3. Konstruktywna krytyka i rzeczowe pochwały – kilka słów o motywacji

Po tym module uczestnik:

 • dowie się, na czym polega konstruktywna krytyka i dlaczego jest to właściwa forma informacji zwrotnej,
 • pozna w praktyce różne techniki udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej,
 • dowie się, jak chwalić uczniów, by nie odebrać motywacji do dalszej nauki,
 • będzie wiedział, jak wzmocnić pozytywne zachowania uczniów, by motywować ich do działania,
 • nauczy się motywować uczniów, wykorzystując pozytywne wzmocnienia i konstruktywną krytykę.

 

 HARMONOGRAM KURSU 

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop 
Moduł 1. Jak rozmawiać, aby osiągnąć porozumienie – o zasadach komunikacji Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Konstruktywne rozwiązywanie problemów w relacji uczeń–nauczyciel Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Konstruktywna krytyka i rzeczowe pochwały – kilka słów o motywacji Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

  

O AUTORCE 

Monika Rudnik – psycholog z wykształcenia i zamiłowania, trener komunikacji interpersonalnej i umiejętności wychowawczych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, trener Projektu Urzędu Marszałkowskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację”. Zainspirowana ideą  non violent communication poszukuje drogi do głębokich relacji międzyludzkich. Pomaga rodzicom i nauczycielom lepiej zrozumieć siebie i dzieci, dzięki czemu mogą spotkać się na jednej płaszczyźnie i stworzyć trwałą więź opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

planowana data startu: 23.06.2020


Poleć ten kurs: