Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Matematyka (TRZECIA EDYCJA)

OPIS KURSU

Procenty, pierwiastki, statystyka, twierdzenie Pitagorasa i kłopotliwe zadania na dowodzenie nie pozwalają Ci w nocy zmrużyć oka? Martwisz się, że nie dasz rady wytłumaczyć tych zagadnień uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki? Dodatkowo, w szkole zaczęto odliczać dni do egzaminu ósmoklasisty!

Ten kurs pomoże Ci w zdiagnozowaniu najważniejszych potrzeb i trudności Twoich uczniów. Dowiesz się, jakie zagadnienia egzaminacyjne przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. A także, co z tego powinien wiedzieć uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Ponadto kurs zawiera gotowy program wspierający uczniów klas VII i VIII w przygotowaniu się do egzaminu po ósmej klasie.

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest wskazanie praktycznych rozwiązań - w oparciu o Metodę Ortograffiti - , dzięki którym uczniowie z trudnościami w uczeniu się z klas VII i VIII zostaną dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty. Kurs przybliża nauczycielom różne metody wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki podczas przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.  Świat abstrakcji i dowodzenia wydaje się nierealny dla części uczniów kończących klasę ósmą. Zaprezentowane pomysły dydaktyczne postarają się ten świat przybliżyć także uczniowie mającemu na co dzień kłopoty z matematyką.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- potrafi wykorzystać Metodę Ortograffiti do codziennej pracy oraz prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki,

- potrafi zdiagnozować ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,

- zna podstawy prawne (podstawa programowa, wymagania edukacyjne) dotyczące egzaminu ósmoklasisty z matematyki,

- potrafi zaplanować odpowiednią formę pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki w przygotowaniu się do egzaminu po ósmej klasie,

- potrafi wykorzystywać serię Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

55 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 46.75 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum 
Do kiedy trwa: do grudnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 10 grudnia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i kończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednego modułu przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych są artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą wiedzę na temat danego zagadnienia.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Program zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki do egzaminu ósmoklasisty  z wykorzystaniem Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII.

1. Propozycja programu zajęć edukacyjno-terapeutycznych wspierających dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.

2. Wskazówki metodyczne dla nauczyciela matematyki korzystającego z serii Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII.

Moduł 2. Egzamin ósmoklasisty oczami nauczyciela matematyki.

1. Podstawa programowa i wymagania egzaminacyjne dla uczniów kończących szkołę podstawową.

2. Działania edukacyjne wspierające uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

Moduł 3. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasistów dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

1. Wymagania egzaminacyjne a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z matematyki.

2. Zadania terapeutyczne wspierające rozwój ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki .

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie 8.10.2019
Moduł 1. Program zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki do egzaminu ósmoklasisty  z wykorzystaniem Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII. 5 - 19.11.2019
Moduł 2. Egzamin ósmoklasisty oczami nauczyciela matematyki. 19.11 - 3.12.2019
Moduł 3.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasistów dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. 3 - 17.12.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 10.12.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29.12.2019

3, 4, 5.01.2020

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 13.01.2019

 

O AUTORCE

Dr Elżbieta Mrożek - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie. Prowadzi badania naukowe w zakresie możliwości edukacyjnych dzieci. Pasjonat nauczania i wykorzystywania gier edukacyjnych w swojej codziennej pracy. Prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci (koła matematyczne, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne). Przygotowuje także odczyty i publikacje dla nauczycieli, m.in. Kostki Borsuka, Kalendarz Majów, Filmowe wyprawy na lekcjach matematyki, Logiczna geometria, O porównywaniu, Ile razy więcej. Autorka serii artykułów dotyczących nauczania matematyki dzieci ze specyficznymi trudnościami w zakresie edukacji matematycznej Karty pracy dla słabszych uczniów. Prywatnie mama 9-miesięcznej Ninki oraz miłośniczka dalekich wędrówek po Bliskim Wschodzie. 

planowana data startu: 05.11.2019

Poleć ten kurs: