Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Matematyka


 

 

ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Trener Metody Ortograffiti 
Obszar: pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

dziewczynka pisze test

Procenty, pierwiastki, statystyka, twierdzenie Pitagorasa i kłopotliwe zadania na dowodzenie nie pozwalają Ci w nocy zmrużyć oka? Martwisz się, że nie dasz rady wytłumaczyć tych zagadnień uczniom
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki? Dodatkowo,
w szkole zaczęto odliczać dni do egzaminu ósmoklasisty!

Ten kurs pomoże Ci w zdiagnozowaniu najważniejszych potrzeb
i trudności Twoich uczniów. Dowiesz się, jakie zagadnienia egzaminacyjne przygotowała Centralna Komisja Egzaminacyjna.
A także, co z tego powinien wiedzieć uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Ponadto kurs zawiera gotowy program wspierający uczniów klas VII i VIII w przygotowaniu się
do egzaminu po ósmej klasie.

Celem kursu jest wskazanie praktycznych rozwiązań - w oparciu o Metodę Ortograffiti - , dzięki którym uczniowie
z trudnościami w uczeniu się z klas VII i VIII zostaną dobrze przygotowani do egzaminu ósmoklasisty. Kurs przybliża nauczycielom różne metody wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki podczas przygotowania do egzaminu ósmoklasisty.  Świat abstrakcji i dowodzenia wydaje się nierealny dla części uczniów kończących klasę ósmą. Zaprezentowane pomysły dydaktyczne postarają się ten świat przybliżyć także uczniowie mającemu na co dzień kłopoty z matematyką.

 

 

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- potrafi wykorzystać Metodę Ortograffiti do codziennej pracy oraz prowadzenia zajęć przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki,

- potrafi zdiagnozować ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki,

- zna podstawy prawne (podstawa programowa, wymagania edukacyjne) dotyczące egzaminu ósmoklasisty
 z matematyki,

- potrafi zaplanować odpowiednią formę pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki w przygotowaniu się do egzaminu po ósmej klasie,

- potrafi wykorzystywać serię Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII podczas lekcji oraz zajęć dodatkowych.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 55 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 46.75 zł)
Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum 
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i kończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 

W materiałach szkoleniowych są artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą wiedzę na temat danego zagadnienia.
 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Program zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki do egzaminu ósmoklasisty  z wykorzystaniem Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII.

1. Propozycja programu zajęć edukacyjno-terapeutycznych wspierających dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki do przygotowania się do egzaminu ósmoklasisty.

2. Wskazówki metodyczne dla nauczyciela matematyki korzystającego z serii Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII.

Moduł 2. Egzamin ósmoklasisty oczami nauczyciela matematyki.

1. Podstawa programowa i wymagania egzaminacyjne dla uczniów kończących szkołę podstawową.

2. Działania edukacyjne wspierające uczniów w przygotowaniu
do egzaminu ósmoklasisty.

Moduł 3. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasistów dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.

1. Wymagania egzaminacyjne a uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z matematyki.

2. Zadania terapeutyczne wspierające rozwój ucznia z trudnościami w uczeniu się matematyki .

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop
Moduł 1. Program zajęć przygotowujących uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki do egzaminu ósmoklasisty  z wykorzystaniem Ortograffiti. Matematyka dla klas VII i VIII. Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Egzamin ósmoklasisty oczami nauczyciela matematyki. Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3.Przygotowanie do egzaminu ósmoklasistów dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

O AUTORCE

Dr Elżbieta Mrożek - adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej Nr 8 w Sopocie. Prowadzi badania naukowe w zakresie możliwości edukacyjnych dzieci. Pasjonat nauczania i wykorzystywania gier edukacyjnych w swojej codziennej pracy. Prowadzi zajęcia dodatkowe dla dzieci (koła matematyczne, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne). Przygotowuje także odczyty
i publikacje dla nauczycieli, m.in. Kostki Borsuka, Kalendarz Majów, Filmowe wyprawy na lekcjach matematyki, Logiczna geometria, O porównywaniu, Ile razy więcej. Autorka serii artykułów dotyczących nauczania matematyki dzieci ze specyficznymi trudnościami w zakresie edukacji matematycznej Karty pracy dla słabszych uczniów. Prywatnie mama 9-miesięcznej Ninki oraz miłośniczka dalekich wędrówek po Bliskim Wschodzie. 

planowana data startu: 15.09.2020


Poleć ten kurs: