Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu II STOPIEŃ

Ścieżka rozwoju: Specjalista neuroedukator

Obszar: Nowe trendy w edukacji

 

Kursy, które uczą nowego podejścia do nauczania, proponują nowatorskie rozwiązania oraz wprowadzają do grona innowacyjnych/awangardowych nauczycieli.

 

OPIS KURSU

Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu (II STOPIEŃ) to szkolenie przygotowane przez Małgorzatę Taraszkiewicz specjalnie dla absolwentów kursu Neuroedukacja – rewolucja w nauczaniu (I STOPIEŃ). Dzięki niemu Kursanci będą mogli pogłębić problematykę omówioną na kursie I stopnia w aspekcie praktycznym. Dowiedzą się, jak zastosować zgromadzoną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka, zwłaszcza w sytuacji uczenia się w szkole. Kursanci otrzymają dostęp do wielu praktycznych materiałów, ćwiczeń, wskazówek przydatnych w pracy z uczniami.

Ideą kursu jest integracja nabytej wiedzy i umiejętności, aby reżyserować konkretne rozwiązania edukacyjne, które poprawią jakość funkcjonowania ludzi w szkole (uczniów, nauczycieli, rodziców). Ponadto kurs ma służyć wzbudzeniu zainteresowania problematyką, a także zachęceniu do dalszego doskonalenia zawodowego w tym obszarze.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, prezentacje, linki do nagrań video, forum
Liczba modułów: 5
Liczba godzin: 50

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały kursowe będą miały urozmaiconą formę, sprzyjającą samokształceniu – oprócz wykładu wideo, uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze, bibliografię oraz wziąć udział w pracy w grupach (w odpowiednim wątku na forum). Każde zajęcia zakończą się pracą domową oraz minitestem. 

zawartosc kursu ikonki

 PROGRAM KURSU

Moduł 1. Refleksyjny Praktyk, czyli jak uchwycić obraz całości

Zaprosimy do refleksji nad pytaniem kluczowym: czy to, co robię, doprowadza mnie do celu? Może być trudno. Na pewno trzeba będzie wyjść poza własną strefę komfortu… ale tylko tak zaczyna się rozwój. Reszta to bezrefleksyjne nawyki. Może być trudno, ale zapraszam – bo warto.

Moduł 2: Różne oblicza bezpieczeństwa w szkole

Jak budować bezpieczeństwo i więź. Może warto zainwestować w solidne fundamenty, aby zminimalizować występowanie niekorzystnych czynników, które dezorganizują pracę w klasie, na przykład mechanizmy samoregulacji, dyscyplinę koleżeńską, więź, empatię, pomaganie i współpracę. W tym module znajdą Państwo przykłady scenariuszy zajęć.

Moduł 3: Proces uczenia się

Czy uczniowie, rodzice i nauczyciele rozumieją, na czym polega proces uczenia się? Czy faktycznie umiemy coś dlatego, że to „było”?  Zaproponujemy autorski model procesu uczenia się oraz grę do wykorzystania na lekcjach stworzoną na jego podstawie. A także przykład autoewaluacji i budowania motywacji.

Moduł 4: Tutoring, mentoring, coaching – narzędzia wspierania rozwoju ucznia

Wspieranie rozwoju człowieka wymaga użycia odpowiednich narzędzi. Nie da się rozwijać pod groźbą kary, jedynki, na rozkaz, a nawet na prośbę. Poza tym rozwijać możemy tylko to, co jest w człowieku. 

Moduł 5: Przestrzeń w szkole

Spojrzymy na przestrzeń szkolną w aspekcie „smogów”, nie tylko sensorycznych. Zastanowimy się, jak wykorzystywać przestrzeń do wspierania uczenia się, rozwoju zdolności i talentów oraz odpoczynku.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY DOSTĘPNY?
Zapisy na szkolenie Non stop 
Moduł 1. Refleksyjny Praktyk, czyli jak uchwycić obraz całości Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Różne oblicza bezpieczeństwa w szkole Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Proces uczenia się Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.  
Moduł 4. Tutoring, mentoring, coaching – narzędzia wspierania rozwoju ucznia Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 3.  
Moduł 5. Przestrzeń w szkole Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 4.  
Zgłoszenia na egzamin Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 5. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

AUTORKA KURSU

Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, neurometodyk, ekspert do spraw analityki edukacyjnej (diagnozy strategii uczenia się dzieci i dorosłych). Autorka i współautorka ponad 40 poradników edukacyjnych z zakresu nowoczesnej metodyki nauczania i wspierania rozwoju człowieka w szkole. Liderka i współzałożycielka Grupy Edukacyjnej 21 – zespołu ekspertów promujących pracę szkoły na miarę XXI wieku i potrzeb współczesnych dzieci. W przeszłości: nauczyciel akademicki na Wydziale Psychologii UW, szef Pracowni Informacji Pedagogicznej, Medioteki i redaktor naczelny Wydawnictw CODN, koordynator kilku międzynarodowych programów, koordynator Polskiej Kampanii na rzecz Uczenia się. Autorka projektu INDYWIDUALNI.PL, w tym pakietu czterech testów do e-diagnozy stylu uczenia się wraz z opracowaniem metodycznym.

Poleć ten kurs: