Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Czy ocenienie może być OK? Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej

ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. oceniania kształtującego

Obszar: Nowe trendy w edukacji 

 

 

Wszyscy wiemy, co w szkole jest najważniejsze niezależnie od etapu kształcenia. To po prostu uczenie się uczniów, którego nieodzownym elementem jest ocenianie. Podczas kursu zaprezentujemy Państwu jego szczególną formę – ocenianie kształtujące. To inaczej ocenienie wspierające rozwój, oznaczające całościowe spojrzenie na proces dydaktyczny, które pozwala wykroczyć poza ocenianie tradycyjnie rozumiane jako stawianie stopni.

Dlaczego warto pogłębiać wiedzę o uczeniu się i ocenianiu?

Po pierwsze – aby z uczenia się uczynić przyjemność, a nie obowiązek. Po drugie – pozwoli to motywować uczniów do uczenia się i odnoszenia sukcesów edukacyjnych! A po trzecie – dzięki temu spełnimy jedno z wymagań postawionych szkołom i nauczycielom, by procesy edukacyjne były zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

Jakie znaczenie ma ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej?

Obecnie jest szczególnie ważne, bo wśród obowiązków nałożonych na szkoły przez państwo znalazł się wymóg, by uczniowie znali cele uczenia się i stawiane im oczekiwania. Ocenianie kształtujące zakłada dostarczanie uczniom informacji zwrotnej o ich postępach w nauce, co w rezultacie pomoże im w przyswajaniu nowej wiedzy i umiejętności.

 

   

Co daje kurs?

Celem kursu jest zapoznanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z podstawami pojęciami strategii pedagogicznej, jakim jest ocenianie kształtujące oraz kształtowanie umiejętności stosowania poszczególnych jego elementów
w nauczaniu. Dzięki kursowi rozszerzą Państwo swoją wiedzę i zdobędą umiejętności skutecznej motywacji uczniów
do nauki, tak by jednocześnie nie pozbawić ich naturalnej ciekawości poznawania świata.

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę. Tekst podstawowy będą wspierać rozmaite materiały pomocnicze, m.in. filmy, prezentacje oraz wskazówki dotyczące lektury poszerzającej i uzupełniającej omawiane zagadnienia.

Każdy moduł zakończy się minitestem oraz zadaniem do wykonania dla chętnych. Kursanci będą też mieli dostęp
do dedykowanego forum, na którym będą mogli dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

 

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

KOSZT

Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, mogą przystąpić do egzaminu on-line
(opłata za egzamin wynosi 50 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły
i zdały 5 egzaminów) wynosi 42 zł.

 

PROGRAM KURSU

 

MODUŁ I. Wprowadzenie do oceniania kształtującego (OK)

Uczestnicy będą potrafili po zajęciach:

 • wskazać korzyści przemawiające za wdrażaniem tej metody w szkole,
 • wskazać czynniki wpływające na efektywne uczenie się,
 • wymienić poszczególne elementy, składające się na ocenianie kształtujące.

 

MODUŁ II. Cele uczenia się i kryteria oceniania formułowane w języku ucznia

Uczestnicy będą potrafili po zajęciach:

 • formułować cele lekcji w języku ucznia,
 • formułować oczekiwania (inaczej nacobezu),
 • zaplanować stosowanie wybranych technik oceniania kształtującego.

 

MODUŁ III. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK

Uczestnicy będą potrafili po tym module:

 • wskazać skuteczne źródła motywacji do uczenia się,
 • opracować przebieg (scenariusz) lekcji, w tym cele dla ucznia, kryteria oceniania i adekwatne techniki edukacyjne – w zgodzie z zasadami OK,
 • zaplanować efektywne użycie metod oceniania kształtującego.

 

MODUŁ IV. Profesjonalna informacja zwrotna dla ucznia – źródło sukcesy edukacyjnego

Uczestnicy będą potrafili po zajęciach:

 • wskazać, co składa się na pełną i skuteczną edukacyjnie informację zwrotną,
 • formułować informację zwrotną dla uczniów,
 • zaplanować stosowanie informacji zwrotnej podczas procesu dydaktycznego.

 

HARMONOGRAM

 

CO?    KIEDY?   
Zapisy na szkolenie    non stop
Moduł 1. Wprowadzenie do oceniania kształtującego (OK) Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1.
Moduł 2.  Cele uczenia się i kryteria oceniania formułowane w języku ucznia Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.
Moduł 3. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.
Moduł 4.Profesjonalna informacja zwrotna dla ucznia – źródło sukcesy edukacyjnego Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 3.
Zgłoszenie na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 6. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.    
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty.
Pobieranie certyfikatu przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin    Po zdaniu egzaminu. 

  

AUTORZY

Sabina Furgoł – polonistka, egzaminatorka zewnętrzna, ewaluatorka, obecnie nauczycielka konsultantka, wykładowczyni, trenerka, a także ekspertka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z zamiłowania eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego, m.in. stosowania oceniania kształtującego oraz wykorzystywania technologii informacyjnych (TI) w dydaktyce (metoda WebQuest, ePortfolio). Zajmowała się m.in. metodyką nauczania, ocenianiem i pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją projektów, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in. metodyką zdalnego nauczania w oparciu o platformy e-learningowe oraz technologią Web 2.0). Współautorka poradników dla nauczycieli Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnej, Metoda WebQuest . Pracowała m.in. z nauczycielami, uczniami i studentami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi.

Lechosław Hojnacki – nauczyciel konsultant, wykładowca, trener. Zajmuje się m.in. edukacyjnymi zastosowaniami technologii mobilnych i chmurowych, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, w tym metodami projektu, WebQuestu i ePortfolio, ocenianiem kształtującym, metodyką zdalnego kształcenia oraz wspomaganiem rozwoju szkoły. Jest autorem licznych publikacji o tej tematyce. Prowadzi niekomercyjny serwis edukacyjny Enauczanie.com. Wierzy, że warto wciąż zmieniać szkołę na lepsze. Prywatnie pasjonat i popularyzator tanga argentyńskiego.

Poleć ten kurs: