Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Sojusznicy czy wrogowie - o współpracy z rodzicami

rodzice z dzieckiem na spotkaniu z nauczycielka

Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. współpracy z rodzicami

Obszar: Współczesna metodyka nauczania

 

Kursy, które proponują rozwiązania niezbędne w skutecznej pracy nauczyciela, a także odpowiadają na zmieniające się potrzeby percepcyjne młodego pokolenia.

 

Celem kursu jest budowanie efektywnej współpracy nauczycieli z rodzicami. Trudności i korzyści wynikające ze współpracy, skuteczna komunikacja, bariery w komunikacji, strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach – to tylko przykładowe zagadnienia, którymi zajęła się autorka kursu, Anna Zych. Na kursantów czeka bogactwo praktycznych materiałów!

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich nauczycieli, bo współpraca jest integralnym elementem procesu edukacji. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2-3 tygodni.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

 

Koszt kursu: bezpłatny
Egzamin: 45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia
Liczba modułów: 3
Liczba godzin 30 godz.
Dla kogo jest to szkolenie?

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla specjalistów szkolnych

Autor kursu: Anna Zych

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały szkoleniowe będą miały urozmaiconą formę – tekst podstawowy będzie uzupełniony materiałami pomocniczymi, linkami do ciekawych wykładów i artykułów w internecie oraz zadaniami do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

 

Moduł 1. System współpracy z rodzicami w szkole

1. Podstawy prawne

2. Kompetencje i zadania Rady Rodziców

3. Metody, formy i zasady współpracy

4. Szkolne procedury kontaktów z rodzicami

Moduł 2. Sojusznik czy wróg – jak budować relacje z rodzicami

1. Przyczyny  barier w komunikacji po stronie nauczyciela

2. Przyczyny  barier w komunikacji po stronie rodzica

3. Jak pozyskać rodzica do współpracy – zasady

4. Przykłady dobrych praktyk

Moduł 3. Jak prowadzić trudne rozmowy

1. Umiejętności potrzebne nauczycielowi

  • Kompetencje komunikacyjne
  • Budowanie własnego autorytetu
  • Akceptacja i pozytywne nastawienie

2. Sposoby wyrażania krytyki

3. Sposoby postępowania w przypadku różnych postaw rodzicielskich

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop 
Moduł 1. System współpracy z rodzicami w szkole Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Sojusznik czy wróg – jak budować relacje z rodzicami Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Jak prowadzić trudne rozmowy Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.  
Zgłoszenia na egzamin Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

O AUTORCE

 

Anna Zych – terapeuta pedagogiczny z 20 letnim stażem, pedagog specjalny, doradca metodyczny m.st. Warszawy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia pedagogiczna), pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 w Warszawie, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych terapii pedagogicznej.

Poleć ten kurs: