Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nowe kompetencje Animatora Ortograffiti (III STOPIEŃ)


ikonka sciezki
Ścieżka rozwoju: Animator Ortograffiti  

Obszar: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

  

 

Kurs skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy ukończyli szkolenie „Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole” i prowadzą w swojej szkole aktywnie działający Klub Ortograffiti.  Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia wskazane przez Animatorów, które dotychczas przysparzały najwięcej trudności. Opracowanie tego kursu tylko z pozoru było łatwe. Każdy z nas potrafi przecież dodawać wpisy na Facebooku, kopiować pliki, załączać je do maila czy występować przed większą ilością osób – chociażby przed klasą. Animatorzy wskazali jednak, że istnieje potrzeba uporządkowania tej wiedzy, ponieważ istnieje cały szereg zagadnień, które mogą być znane jedynie powierzchownie.

W kursie zostaną pogłębione takie zagadnienia, jak: umieszczanie i redagowanie wypowiedzi na stronach internetowych i Facebooku, wykorzystanie najnowszych technologii w działalności Klubów i w codziennej pracy nauczyciela oraz wystąpienia publiczne i sposoby na mówienie w taki sposób, by inni chcieli nas słuchać.

W kursie mogą wziąć udział jedynie ci użytkownicy, którzy ukończyli kurs „Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

 

baner kursy non stop

 

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest  usystematyzowanie wiedzy i kompetencji niezbędnych w codziennej pracy nauczyciela, ale także pogłębienie takich umiejętności, które Animatorzy Ortograffiti wskazywali nam jako najbardziej kłopotliwe.

 

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu:

 • potrafi pisać ciekawe i przyjazne teksty na stronę internetową szkoły (podstawy webwritigu),
 • potrafi zachować barwny styl wypowiedzi i poprawność językową w sprawozdaniach i notatkach z działalności Klubów
 • potrafi korzystać z najnowszych technologii w celu przesyłania, udostępniania, kopiowania plików
 • zna najnowsze narzędzia służące do przesyłania, kopiowanie, udostępniania i edycji danych
 • potrafi przygotować wystąpienie publiczne i jego strukturę
 • zna techniki wywierania wpływu na odbiorców i kanały komunikacji
 • zna sposoby na angażowanie uwagi słuchaczy

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum, scenariusze zebrań z rodzicami
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia.
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę
na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

  

Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Podstawy webwritigu

 • jak czytamy z ekranu i jak to wpływa na różnice między tekstem internetowym a drukowanym,
 • jak pisać ciekawe i przyjazne teksty na stronę internetową szkoły (podstawy webwritigu),
 • dwa najpopularniejsze gatunki na stronach szkół: sprawozdanie oraz notatka (przykłady pozytywne i negatywne, wersje przed i po, posty na Facebooku),
 • sposoby zaciekawiania i utrzymywania uwagi (pytania, opowieści, cytaty),
 • barwny styl (dynamiczne czasowniki, obrazowe rzeczowniki, oczyszczanie tekstu z niepotrzebnych słów),
 • chwytliwy tytuł internetowy (3 funkcje tytułu, najczęstsze błędy, tytuły w wersji przed i po),
 • poprawność językowa w sprawozdaniach i notatkach (zapis dat, liczebników i nazw).

Wszystkie przykłady wykorzystane w module pochodzą ze stron szkół.

Moduł 2. Moje, Twoje, nasze, czyli jak przesyłać lub udostępniać pliki

 • jak zmniejszyć rozmiar pliku zawierającego zdjęcie
 • jak przesłać i odbierać wiele plików jednocześnie (kompresja ZIP oraz WeTransfer)
 • jak dołączać odnośniki do maili
 • jak wklejać odnośniki do dokumentów tekstowych i prezentacji
 • jak zapisywać pliki tekstowe w formacie PDF
 • jak wysyłać filmy do YouTube i udostępniać je w mailu lub dokumencie tekstowym

Moduł 3. Tajniki wystąpień publicznych

1. Przygotowanie do wystąpień publicznych:

 • projektowanie wystąpienia
 • konstruowanie celów wystąpienia
 • organizacja przestrzeni

2. Struktura wystąpień publicznych:

 • nawiązanie pozytywnego kontaktu z uczestnikami spotkania
 • wstęp czyli podstawowe informacje związane z przebiegiem spotkania
 • główna część wystąpienia/prezentacji
 • podsumowanie
 • propozycja dalszych działań
 • kontrola reakcji odbiorców

3. Angażowanie uwagi słuchaczy:

 • dobre praktyki
 • środki audiowizualne

4. Techniki wywierania wpływu na odbiorców

6. Gesty i ich interpretacja

 

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie Non stop 
Moduł 1. Podstawy webwritigu Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Moje, Twoje, nasze, czyli jak przesyłać lub udostępniać pliki Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 3. Tajniki wystąpień publicznych Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2. 
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdaniu egzaminu. 

 

 O AUTORACH

Joanna Wrycza-Bekier - doktor nauk humanistycznych, certyfikowany trener biznesu, autorka siedmiu książek, które pomagają lepiej pisać. Niestrudzenie bada teksty internetowe, reklamowe, literackie i reklamowe. Autorka wielu książęk oraz około 30 artykułów naukowych na temat języka internetu. Publikuje w czasopismach  branżowych „Marketer Plus”, „Marketing w praktyce”, „Firmer”. Stworzyła dwa cykle artykułów na temat pisania przystępnych tekstów na stronach internetowych bibliotek i samorządów. Jej blog Poradnik pisania (http://poradnikpisania.pl), istniejący od 2011 roku, ma kilka tysięcy czytelników, których łączy pasja pisania. W serii wpisów Tekstowy lifting prezentuje teksty internetowe w wersji przed i po. Natomiast w serii Prasówka dla webwritera pisze o nowinkach i wynikach badań przydatnych w pracy osób piszących teksty internetowe. Prowadzi szkolenia z webwritingu, blogowania, storytellingu oraz pisania krótkich tekstów do mediów społecznościowych. Nauczając, łączy wiedzę akademicką z podejściem biznesowym.

Wojciech Hermanowski – autor wielu podręczników szkolnych Wydawnictwa OPERON z zakresu informatyki i zajęć technicznych; nauczyciel w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy; egzaminator w kwalifikacjach zawodowych w zawodzie technik informatyk i teleinformatyk; autor licznych kursów e-learningowych dla nauczycieli; wykładowca przedmiotów związanych z IT na studiach podyplomowych i kursach dokształcających; pasjonat wykorzystania środków elektronicznych i informatycznych w procesie nauczania i modyfikacji uznanych metod dydaktycznych; dawniej prowadzący i autor programów telewizyjnych emitowanych w TVP1, m.in. Cybermania i Cybermysz.

Paweł Gołdziński - certyfikowany trener i audytor Personel Profit. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Podyplomowego Studium Psychologii w Zarządzaniu. Doświadczenie trenerskie zdobywał realizując szkolenia sprzedażowe i z obsługi klienta w wielu systemowych projektach szkoleniowych. Posiada certyfikaty z zakresu: NLP – Praktyk Programowania Lingwistycznego,  NLP Practitioner In Business, Analiza Transakcyjna w Praktyce Zarządzania. Jest konsultantem z akredytacją Belbin Team Role Accredited. Szkolenia, które stanowią obszar jego specjalizacji trenerskiej to przede wszystkim szkolenia z tematów: zarządzania sobą w czasie, efektywna komunikacja, autoprezentacja i  automotywacja. W pracy zawodowej Paweł wykorzystuje  m.in. doświadczenie zdobyte w środowisku sportowym - wierzy, iż  tylko systematyczne
 i konsekwentne działania przynoszą oczekiwane rezultaty. Prywatnie jest pasjonatem koszykówki i byłym zawodnikiem
I ligowego zespołu koszykarskiego. Interesuje się zagadnieniami psychologii społecznej.

planowana data startu: 09.06.2020


Poleć ten kurs: