Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej w praktycznych zastosowaniach (non stop)

Moduł 3. Planowanie lekcji zgodnie z zasadami OK

Temat: Moduł 3. Zadanie 11.

Autor Wiadomość
Angelika Kinowska
Kursy internetowe z Operonem

postów: 523

Opracuj konspekt lekcji zgodny z zasadami OK wg podanego niżej schematu konspektu lekcji, pamiętając o zaplanowaniu m.in.:
■ celów dla ucznia,
■ oczekiwań,
■ przebiegu lekcji (zaplanuj zadania dla uczniów z wykorzystaniem metod aktywizujących, pracy grupowej, samooceny, oceny koleżeńskiej, technik aktywizowania wszystkich uczniów, informacji zwrotnej o podążaniu za tokiem lekcji, technik podnoszenia aktywności wszystkich uczniów – dokonując wyboru tych rozwiązań metodycznych, które są Twoim zdaniem najlepsze dla danej lekcji),
■ podsumowania lekcji, w tym odniesieniu się do spełnienia oczekiwań.
Pamiętaj o spójności celów i oczekiwań z zadaniami dla uczniów oraz o sprawdzeniu stopnia ich osiągnięcia.
Uwaga: Chcemy uniknąć wrażenia, że wszystkie proponowane metody i techniki muszą być wykorzystane w danej lekcji. Dobieramy ich zestaw w zależności od potrzeb. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, pamiętaj o istnieniu forum.

Schemat konspektu lekcji
1. Cel z podstawy programowej – cele dla nauczyciela – cel(e) dydaktyczny(e) dla jednostki dydaktycznej.
2. Temat lekcji (np. z programu nauczania, planu wynikowego/rozkładu materiału/planu dydaktycznego).
3. Cele uczenia się – sformułowane w języku zrozumiałym dla ucznia, które uczniowie będą starali się zrealizować w drodze do osiągnięcia celów programu nauczania – PP i kryteriów sukcesu.
• Zaplanujcie przynajmniej jedno zadanie dla wyjaśnienia każdego z celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
• Nie zapomnijcie o sposobności do zaprezentowania wiedzy uczniów, ich doświadczeń, gotowości do uczenia się i zainteresowania celem zadania.
4. Zapisz kryteria (sukcesu) oceniania do celów lekcji sformułowanych dla ucznia.
5. Wymyślcie i wypiszcie jak najwięcej zadań dla każdego z celów uczenia się.
• Przygotujcie więcej zadań, niż potrzebujecie.
• Dodatkowe zadania pomogą wam zindywidualizować pracę z uczniami i umożliwią pokazanie materiału na wiele sposobów (różne prezentacje zrozumienia materiału).
6. Wymyślcie jak najwięcej metod oceny opanowanego materiału. Jak sprawdzę, czy cele zostały osiągnięte?

Aby uczestniczyć w dyskusjach na forum należy być zalogowanym. Możesz się zalogować tutaj.