Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nasze kursy

Oswoić maturę z historii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli fizyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą udoskonalić metodykę pracy z uczniem pod względem przygotowania go ma...

Oswoić maturę z biologii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli biologii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest przegląd możliwości zwiększenia atrakcyjności treści botanicznych będących częścią programu szkoły śre...

Cotton balls lights – zrób to sam! (DRUGA EDYCJA)

Jak najprościej wprowadzić w domu magiczny nastrój świąt Bożego Narodzenia? Przygotowaliśmy oryginalną propozycję – minikurs dotyczący tego, jak samodzielnie przygotować Cotton balls lights.

Oswoić maturę z fizyki - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli fizyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do matury i oswajania ich z najtr...

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat, cz. 1

Kurs został przygotowany dla nauczycieli języka polskiego z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalizację działań związanyc...

Wiem, Umiem, Działam. Nowa podstawa programowa w EW (DRUGA EDYCJA)

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie planowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Kolejnym celem jest zapoznanie uczestników z metodami pracy, które motywują uc...