Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nasze kursy

Wiem, umiem działam. Jak tego nauczyć?

Zapisy do 12.06.2017

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie planowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Kolejnym celem jest zapoznanie uczestników z metodami pracy, które motywują uc...

Zrozumieć emocje. Moc bajek terapeutycznych

Zapisy do 30.05.2017

Rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawił, że coraz więcej czasu spędzamy na szeroko rozumianej aktywności online, co niewątpliwie wpływa na jakość kontaktów społecznych i zaburza więzi rodzinne. Współczesna rzeczywistoś...

Zaprojektuj edukację! Design Thinking w Twojej szkole

Zapisy do 26.05.2017

Kurs ma za zadanie przybliżyć nauczycielom metodologię Design Thinking i dać im narzędzia do korzystania z niej w zmianie przestrzeni szkoły ( w tym, specjalnie z myślą o szkołach podstawowych - w planowaniu nowych sal dydaktycznych dla nowych prz...

Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela (DRUGA EDYCJA)

Zapisy do 28.04.2017

Kurs przygotowany specjalnie dla nauczycieli przez Iwonę Majewską-Opiełkę, adresowany do całej rady pedagogicznej – do wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych na każdym etapie edukacji. Celami szkolenia są zbudowanie siły wewnętrznej naucz...

Zyskaj na reformie edukacji – dyrektor szkoły a potencjał zmiany

Zapisy do 05.05.2017

Kurs jest przeznaczony dla dyrektorów szkół objętych reformą edukacji. Wyposaży kadrę zarządzającą w wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie z problemami, a także udzieli wsparcia i wskazówek, jak wykorzystać zmiany dla poprawienia efektywności fu...

Uczyć uczenia się - narzędzia i metody pracy dobrego nauczyciela

NOWOŚĆ! Mimo że uczenie się to codzienna aktywność milionów uczniów na różnych etapach kształcenia, nie ma z niej lekcji, a uczniowie w większości nie znają sposobów efektywnego uczenia się (czyli zdobywania oraz przyswajania wiedzy i umiejętności...

Zapisy zakończone