Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nasze kursy

Wiem, Umiem, Działam. Nowa podstawa programowa w EW (DRUGA EDYCJA)

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie planowania procesu dydaktycznego z uwzględnieniem nowej podstawy programowej. Kolejnym celem jest zapoznanie uczestników z metodami pracy, które motywują uc...

Zapisy zakończone