Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nasze kursy

Edukacja dla bezpieczeństwa – nowe wyzwania

Kurs skierowany jest do nauczycieli, którzy będą uczyć przedmiotu „edukacja dla bezpieczeństwa” w klasach ósmych. Przedmiot ten będzie nauczany w szkole podstawowej pierwszy raz od wielu lat. Zapraszamy do udziału zarówno nowych nauczycieli, jak i...

Zapisy zakończone

Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Matematyka

Procenty, pierwiastki, statystyka, twierdzenie Pitagorasa i kłopotliwe zadania na dowodzenie nie pozwalają Ci w nocy zmrużyć oka? Ten kurs pomoże Ci w zdiagnozowaniu najważniejszych potrzeb i trudności Twoich uczniów.

Zapisy zakończone

Facebook jako metoda komunikacji dla szkoły i nauczyciela

Celem kursu jest pokazanie, jak my, nauczyciele, możemy wykorzystać social media w codziennej pracy. Skupię się na przedstawieniu możliwości najbardziej popularnej platformy, jaką jest Facebook. Postaram się przystępnym i prostym językiem wprowadz...

Zapisy zakończone

Dziecko z zespołem Aspergera w klasie. Niezbędnik nauczyciela

Według danych statystycznych, w średniej wielkości szkole w każdym roczniku jest co najmniej jeden uczeń z zespołem Aspergera. Jak zrozumieć jego świat? Co kryje się pod dość tajemniczą nazwą „zespół Aspergera” ‒ ogromne trudności, wyzwanie edukac...

Zapisy zakończone

Egzamin ósmoklasisty z Ortograffiti. Język polski

Kurs ma za zadanie przybliżyć nauczycielom mechanizmy czytania ze zrozumieniem i uczenia się na podstawie procesu czytania uczniów z dysleksją (i nie tylko z dysleksją). Szkolenie dotyczyć będzie nie tylko skutków wykonywanych przez ucznia zadań „...

Zapisy zakończone