Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Jak pracować w grupie dzieci w różnym wieku?

Na webinarze 28 czerwca 2016 r. zajęliśmy się tematem ważnym dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – łączeniem dzieci w różnym wieku w jednej klasie.

 

Praca z grupą mieszaną wymaga dużego zaangażowania od nauczyciela. Pojawia się wiele pytań, a korzyści i zagrożenia nie zawsze są wszystkim znane.

Czy sześciolatki są gotowe na podjęcie edukacji szkolnej? W jaki sposób rodzice mogą/powinni przygotować sześciolatki do szkoły? ­Jakie są korzyści, a jakie zagrożenia wynikające z łączenia dzieci w różnym wieku w jednej klasie? W jaki sposób uczyć, a jak oceniać dzieci w różnym wieku? Na te i inne pytania w czasie webinaru odpowiedzieli eksperci.

 

PLAN SPOTKANIA

  1. Posłać do szkoły czy nie? Czy sześciolatki są gotowe na rozpoczęcie edukacji szkolnej?
  2. W jaki sposób rodzice mogą/powinni przygotować sześciolatki do szkoły? Jak nauczyciel może im w tym pomóc?
  3. Społeczne aspekty grupy mieszanej – o pozytywnym oddziaływaniu grup mieszanych
  4. Poznawcze aspekty grupy mieszanej – jakie korzyści płyną dla dzieci starszych?
  5. Strategie uczenia się w grupach mieszanych – jakie formy pracy przyjąć, jak powinna wyglądać sala lekcyjna?
  6. Jak oceniać w grupie mieszanej?
  7. Na co zwrócić uwagę, wybierając materiały do pracy z uczniami?

 

EKSPERCI

Marzanna Mróz – pedagog (specjalizacja oligofrenopedagogika), neuroterapeuta (II° neuroterapii EEG Biofeedback) i terapeuta pedagogiczny (I° stopień specjalizacji). Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Gdyni. Doświadczona w prowadzeniu indywidualnych i grupowych zajęć terapii pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w diagnozie pedagogicznej oraz w prowadzeniu zajęć warsztatowych (m.in. profilaktyka uzależnień, w tym behawioralnych, komunikacja, integracja).

 

 

Iwona Rokicińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej i socjoterapii. Autorka „Kwestionariusza diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej”. W pracy zawodowej wiele uwagi poświęca diagnozie gotowości szkolnej, monitorowaniu rozwoju umiejętności czytania, pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania i pisania, rozwijaniu umiejętności społecznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

 

 

Monika Perkowska – psycholog i terapeuta dzieci i młodzieży, specjalista z zakresu psychologii rozwojowej. Często gości na łamach prasy i w telewizji w roli eksperta.

 

 

 

 

Lechosław Hojnacki  – nauczyciel konsultant, wykładowca, trener. Zajmuje się m.in. edukacyjnymi zastosowaniami technologii mobilnych i chmurowych, nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, w tym metodami projektu, WebQuestu i ePortfolio, ocenianiem kształtującym, metodyką zdalnego kształcenia oraz wspomaganiem rozwoju szkoły. Jest autorem licznych publikacji o tej tematyce. Prowadzi niekomercyjny serwis edukacyjny Enauczanie.com. Wierzy, że warto wciąż zmieniać szkołę na lepsze. Prywatnie pasjonat i popularyzator tanga argentyńskiego.