Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Dyrektor zgodnie z prawem. Ocenianie kształtujące – nowy wymóg prawny czy patent na lepszą edukację?

 

Na webinarze 10 czerwca 2015 r. zajęliśmy się tematem ważnym nie tylko dla dyrektorów, ale również dla nauczycieli – ocenianiem kształtującym. Jest ono w istocie całościowym spojrzeniem na proces dydaktyczny, istotnie wykraczającym poza samo ocenianie. Jest to dziś ważne tym bardziej, że wprowadzane sukcesywnie w ostatnim okresie zmiany w prawie oświatowym coraz mocniej zobowiązują nas do stosowania w szkołach oceniania kształtującego.

 

 

PLAN SPOTKANIA

 

1. Uwarunkowanie prawne funkcjonowania w szkole oceniania kształtującego.

  • Ocenianie kształtujące w nowelizacji ustawy o systemie oświaty.
  • Wymagania ewaluacyjne wynikające z rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

2. Co naprawdę skutecznie motywuje uczniów do nauki (badania Hattiego)?

3. Czy ocenianie kształtujące to ocenianie? Czym jest?

  • Kluczowa rola celów: jaki i do czego uczniom jest potrzebny cel?
  • Komu są potrzebne kryteria osiągnięcia sukcesu i jakie muszą spełniać warunki?
  • W poszukiwaniu metod usprawniających proces uczenia się.
  • Jak komunikować uczniowi postępy w nauce i kiedy stopień w tym przeszkadza?

 

CELE WEBINARU

 

  • Zapoznanie Uczestników ze zmianami w prawie dotyczącymi oceniania.
  • Wskazanie pożądanych zmian w podejściu do oceniania uczniów, które powinny wynikać z wdrażania nowego prawa.
  • Zapoznanie Uczestników z wybranymi aspektami tzw. oceniania kształtującego jako obiecującego sposobu realizacji nowych wyzwań stawianych przed szkołą.

 

O EKSPERTACH

 

Sabina Furgoł  – polonista, ewaluator, egzaminator zewnętrzny, ekspert PO KL. Obecnie nauczyciel-konsultant, wykładowca, trener. Z zamiłowania eksperymentatorka, poszukująca nowych skutecznych rozwiązań metodycznych, m.in. w zakresie motywowania uczniów do uczenia się, oceniania, wykorzystywania TI w dydaktyce (WebQuest, ePortfolio). Zajmowała się m.in. metodyką nauczania, ocenianiem, pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją projektów, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in. metodyką zdalnego nauczania opartego na platformach e-learningowych i technologii Web 2.0). Pracowała m.in. ze studentami, nauczycielami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi. 

 

 

Lechosław Hojnacki – nauczyciel-konsultant, wykładowca i trener. Zajmuje się edukacyjnymi zastosowaniami najnowszych technologii (w tym mobilnych), nowoczesnymi metodami edukacyjnymi (m.in. metodą projektu, WebQuestu i e-portfolio), a także metodyką planowania, tworzenia i prowadzenia kształcenia zdalnego i hybrydowego. Pomaga nauczycielom i szkołom w planowaniu oraz realizacji zmian, innowacji i rozwoju. Autor licznych szkoleń (m.in. dla nauczycieli i rad pedagogicznych), programów oraz publikacji naukowych i popularyzatorskich. Twórca portalu edukacyjnego Enauczanie.com.

 

 

 

 

Specjalnie dla Państwa otworzyliśmy na forum wątek „Dyrektor zgodnie z prawem!”. Zachęcamy do zadawania dodatkowych pytań, wymiany opinii, a także sugerowania nam tematów, które możemy dla Państwa przygotować w formie kolejnego webinaru.

 

 

Pliki do pobrania: