Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Substancje psychoaktywne wśród młodzieży: zapobieganie, rozpoznawanie, pomoc (DRUGA EDYCJA)

OPIS KURSU

Problem stosowania substancji psychoaktywnych jest aktualny wśród młodzieży. Często zdarza się, że w okresie dojrzewania rodzice przestają być autorytetami dla młodych ludzi, a rolę tę przejmują rówieśnicy. Niekiedy nastolatek trafia w negatywne środowisko rówieśnicze. Chce zaimponować kolegom/koleżankom, sięgając po środki odurzające, nie chce odstawać od innych. Myśli, że rezygnując i asertywnie wypowiadając swoje przeciwne zdanie, będzie odrzucony przez grupę, na której mu tak bardzo zależy. Niektóre osoby poddawane są presji rówieśniczej lub traktują używanie substancji psychoaktywnych jako ucieczkę od problemów w szkole lub/i w domu. Dodatkowo łatwa dostępność tych środków sprzyja bezrefleksyjnemu sięganiu po nie.

Niestety, młodzi ludzie nie zdają sobie do końca sprawy, jak dużym zagrożeniem są środki psychoaktywne dla młodego, rozwijającego się organizmu i do jakich skutków może doprowadzić ich używanie.

Naszą rolą jako nauczycieli, rodziców, doradców jest ukazanie młodzieży, jakie zagrożenia niesie za sobą stosowanie substancji psychoaktywnych. Należy również wskazywać konstruktywne drogi do radzenia sobie z problemami, zyskania akceptacji rówieśniczej, zdrowego i szczęśliwego życia pozbawionego nałogów.

Uczestnicząc w tym kursie, dowiesz się, jak zapobiegać używaniu substancji psychoaktywnych u uczniów. Zdobędziesz umiejętności w zakresie rozpoznawania pierwszych sygnałów świadczących o ich zażywaniu przez młodzież. Nauczysz się rozpoznawać problem ucznia oraz skutecznie mu pomagać we współpracy z rodzicami oraz innymi instytucjami.

Twoja uwaga oraz wyczulenie na problemy młodego człowieka jest pierwszym krokiem do poprawy jego sytuacji. Twoja interwencja przeprowadzona wcześnie, przy zauważeniu pierwszych niepokojących objawów, może zmienić jego życie i doprowadzić do udzielenia skutecznej pomocy. Twoje zaangażowanie w jego sprawy może mu pomóc uwierzyć we własne siły, w swoją wartość, a jego rodziców pobudzić do działania na rzecz pomocy swojemu dziecku. Twoje wskazówki mogą utorować mu drogę do wartościowego i spełnionego życia!

Najważniejsze to otworzyć oczy. Możesz służyć swoim doświadczeniem i wiedzą, aby pomóc.

Zapraszam do udziału w kursie!

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest:

– zapoznanie uczestnika ze sposobami zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży,

– nauczenie się szybszego rozpoznawania, że uczeń stosuje substancje psychoaktywne,

– przekazanie uczestnikowi wskazówek i narzędzi pomocy uczniowi i jego rodzinie.

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu:

– poszerzy wiedzę z zakresu rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, świadczących o stosowaniu przez ucznia substancji psychoaktywnych,

– rozwinie kompetencje z zakresu profilaktyki uzależnień,

– będzie potrafił posługiwać się przesiewowymi testami do wstępnej diagnozy problemu uzależnienia,

– otrzyma scenariusze zajęć profilaktycznych i testy przesiewowe,

– pozna fazy rozwoju uzależnienia, objawy uzależnienia oraz mechanizmy uzależnienia,

– będzie potrafił pomóc uczniowi rozwiązać jego problemy i współpracować z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do grudnia 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 30 grudnia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z czterech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Fazy rozwoju uzależnienia od alkoholu- Jak rozpoznać niepokojące sygnały?

Objawy uzależnienia od alkoholu, picie szkodliwe, picie ryzykowne, mechanizmy uzależnienia i fazy uzależnienia (szczegóły w formie tabeli „warto wiedzieć” z linkami do artykułów, wykładów itd.);

Rozpoznawanie używania alkoholu przez ucznia – sygnały ostrzegawcze;

Przesiewowe testy do diagnozy problemu uzależnienia od alkoholu (jednostka chorobowa, ICD-10, diagnozę stawia lekarz lub specjalista psychoterapii uzależnień);

Załączniki:

- wykład na YT

- 2 ogólnodostępne testy przesiewowe

- bibliografia

Moduł 2. Profilaktyka i pomoc w zakresie nadużywania alkoholu przez młodzież

Profilaktyka w szkole: programy, zajęcia psychoedukacyjne, eventy;

Rady dla rodziców i nauczycieli w zakresie zapobiegania używaniu alkoholu przez młodzież;

Scenariusz zajęć profilaktycznych dla nauczycieli dotyczących uzależnienia od alkoholu: „Fakty i mity”;

Pierwsza pomoc w przypadku stwierdzenia używania alkoholu przez ucznia (jak nauczyciel ma się zachować w ramach szkoły, a jak wobec rodziców – co im powiedzieć, jak z nimi współpracować);

Specjalistyczna pomoc dla ucznia pijącego alkohol: współpraca z instytucjami oferującymi pomoc dla dziecka i jego rodziny;

Załączniki:

- scenariusz zajęć

- bibliografia

Moduł 3. Profilaktyka w zakresie stosowania narkotyków i dopalaczy wśród młodzieży

Profilaktyka w szkole: zadania (Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii wraz z Nowelizacją z dnia 24 stycznia 2018 r.);

Czynniki chroniące przed stosowaniem narkotyków i dopalaczy oraz czynniki ryzyka;

Stereotypy dotyczące narkomanii. Po czym aktualnie poznać osobę stosującą narkotyki? Sygnały ostrzegawcze;

Nikotyna – „popularne” zagrożenie;

Scenariusz zajęć profilaktycznych dla nauczycieli: „Co wiesz na temat papierosów?”. Urealnienie wiedzy na temat szkodliwości palenia papierosów;

Przesiewowy test do diagnozy problemu uzależnienia od nikotyny;

Załączniki:

- link do Rozporządzenia MEN

- scenariusz zajęć

- ogólnodostępny test przesiewowy

- bibliografia

Moduł 4. Rozpoznawanie stosowania narkotyków i dopalaczy przez młodzież, interwencja, pomoc

Po czym poznać używanie narkotyków? Objawy fizyczne i psychiczne stosowania poszczególnych narkotyków;

Testy przesiewowe (oczny, krew, włosy). Toksykologia w przypadku stosowania dopalaczy;

Uczeń pod wpływem narkotyków i dopalaczy w szkole. Procedury, pierwsza pomoc (rodzice, pogotowie, policja). Skierowanie do psychiatry i psychologa;

Specjalistyczna pomoc dla młodzieży stosującej narkotyki i dopalacze. Terapia uzależnienia, zajęcia dla młodzieży z grup ryzyka, krótkoterminowe programy dla młodzieży używającej narkotyki i dopalacze;

Załącznik:

- opis stosowania testu ocznego

- prezentacja power point z objawami użycia narkotyków

- bibliografia

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 14.10.2019
Moduł 1. 11 - 25.11.2019
Moduł 2. 25.11 - 9.12.2019
Moduł 3. 9 - 23.12.2019
Moduł 4. 23.12 - 6.01.2020
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 30.12.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru) 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.01.2020
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 3.01.2020

 

O AUTORCE

mgr Joanna Kwiecińska- psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psycholog transportu. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy Sopot), Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz w Punktach Konsultacyjnych dla osób uzależnionych. Zajmuje się diagnozą psychologiczną, pomocą psychologiczną osobom uzależnionym. Prowadzi również dwa autorskie programy: ”Razem w oczekiwaniu na pierwszy dzwonek”- zajęcia psychoedukacyjne dla 6- latków oraz „Bezpieczni w Sieci”- zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I-III. Jej pasją jest szydełkowanie. Prowadzi blog: www.szydelkowefirany.blogspot.com, gdzie zamieszcza swoje prace i inspiracje. Interesuje się arteterapią i choreoterapią. W wolnych chwilach dużo czyta oraz chodzi na długie spacery z psem.

Poleć ten kurs: