Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Logodydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia


 

Ścieżka rozwoju: Specjalista ds. innowacji

Obszar: Nowe trendy w edukacji

 

Kursy, które uczą nowego podejścia do nauczania, proponują nowatorskie rozwiązania oraz wprowadzają do grona innowacyjnych/awangardowych nauczycieli.  

 

OPIS KURSU

Kurs Logodydaktyka w szkole – innowacyjna koncepcja wychowania i kształcenia  jest adresowany do całej rady pedagogicznej – do wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych na każdym etapie edukacji. Ideą szkolenia jest dostarczenie wiedzy wspierającej rozwój indywidualny nauczycieli oraz wskazówek niezbędnych do skutecznego wspierania rozwoju uczniów. Wykłady prowadzone będą według spójnej koncepcji logodydaktyki Iwony Majewskiej-Opiełki.

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: Bezpłatny
Koszt egzaminu: 60 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 45 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Liczba modułów: 6
Liczba godzin: 60
Dla kogo jest to szkolenie:

- dla nauczycieli wszystkich przedmiotów ze wszystkich poziomów nauczania

- dla dyrektorów

- dla pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych

 

 ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały kursowe będą miały urozmaiconą formę, sprzyjającą samokształceniu – oprócz wykładu wideo, uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze, bibliografię oraz wziąć udział w pracy w grupach (w odpowiednim wątku na forum). Każde zajęcia zakończą się pracą domową oraz minitestem.

 

 

PROGRAM KURSU

1. Wychowanie jako integralna część procesu dydaktycznego

 • Dlaczego w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek przedtem warto wychowywać
 • Czy jesteśmy wychowani dobrze
 • Logodydaktyka – koncepcja wspierająca rozwój
 • Zastosowanie logodydaktyki dla własnego rozwoju
 • Logodydaktyka jako wsparcie rozwoju uczniów 

2. Charakter podstawą wszelkich sukcesów

 • Czego potrzebuje człowiek, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom
 • Charakter, osobowość, postawa – jak to rozumieć
 • Etyka osobowości i etyka charakteru
 • Synergia – efekt właściwej troski o cztery obszary ludzkiego funkcjonowania: ciało, emocje, intelekt i ducha
 • Budowani właściwych nawyków – siła charakteru

3. Skuteczność

 • Co to jest skuteczne działanie
 • Kto jest kurą? – pytanie ukierunkowujące działanie
 • Moc produkcyjna nauczyciela i moc produkcyjna ucznia
 • Motywacja do pracy, motywacja do nauki
 • „Po co” i „dlaczego” – moc zadawania właściwych pytań 

4. Jak rozumieć sukces

 • Cztery dary człowieczeństwa – jak je wykorzystywać w teraźniejszości i w budowaniu przyszłości
 • Wizja i misja życia – sens i „nadsens”.  Regulatory poziomu energii
 • Definicja sukcesu, którą warto wcielać we własnym życiu i w szkole
 • Drabina sukcesu – dlaczego to porównanie wydaje się bardzo trafne
 • Co składa się na prawdziwy sukces każdego człowieka, o czym nie można zapomnieć? Jak to przełożyć na szkołę?

5. Proaktywność – podstawa charakteru

 • Viktor Frankl i Stephen R. Covey – ojcowie nauki o proaktywności
 • Reaktywność a proaktywność, język proaktywny
 • Prawo wyboru
 • Prawo działania w kręgu własnego wpływu
 • Zachowania proaktywne i wdrażanie do proaktywnych zachowań uczniów

6. Spójność wewnętrzna – podstawa dyscypliny

 • Czym jest spójność wewnętrzna
 • O potrzebie nowego autorytetu i o zaufaniu jako jego podstawie
 • To jaki jesteś, tak głośno krzyczy do mnie, że nie słyszę, co mówisz (R.W. Emerson)
 • Wdrażanie do spójności wewnętrznej w szkole
 • Spójność wewnętrzna – szansa dla świata

 

HARMONOGRAM KURSU

 CO?     KIEDY?   
Zapisy na szkolenie    Non stop 
Moduł 1. Wychowanie jako integralna część procesu dydaktycznego    Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Charakter podstawą wszelkich sukcesów    Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Skuteczność    Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2.  
Moduł 4. Jak rozumieć sukces    Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 3.  
Moduł 5. Proaktywność – podstawa charakteru    Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 4.  
Moduł 6. Spójność wewnętrzna – podstawa dyscypliny    Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 5.  
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne  Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin   

Po zdaniu egzaminu. 

 

 

AUTORKA KURSU

Iwona Majewska-Opiełka – prekursorka i jedna z najciekawszych postaci ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce. Charyzmatyczna, budząca entuzjazm – inspiruje i porywa do działania. Jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem, coachem. Autorka kilkunastu książek książek, w tym między innymi: Czas kobiet, Umysł lidera, Wychowanie do szczęścia, Już za rok matura, Jak mówić, żeby nas słuchano, Siła kobiecości.

Pierwsza pisała i prowadziła inspirujące szkolenia dla kobiet, wskazując, jak łączyć kobiecość ze skutecznością działania, jak wykorzystać w życiu zawodowym specyficzne kobiece doświadczenie i predyspozycje. W edukacji nieustannie podkreśla rolę wychowania, jako drogę nie tylko do sukcesu społeczeństwa, ale również szczęścia człowieka. W 2000 roku założyła w Polsce Akademię Skutecznego Działania, która działa według unikatowego programu szkoleń opartych na świadomym wpływaniu na podświadomość, doskonaleniu własnego charakteru oraz kształtowaniu życia w zgodzie z życiowym posłannictwem i pryncypialnymi zasadami.

planowana data startu: 24.05.2016


Poleć ten kurs: