Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

O kryzysie, reakcjach kryzysowych i profilaktyce załamań psychicznych dzieci, młodzieży i dorosłych w czasie pandemii


ikonka sciezki

Ścieżka rozwoju: Nauczyciel z kompetencjami XXI wieku 

Obszar: Rozwój osobisty nauczyciela 

 

 

 

chlopiec z maseczka na twarzy

Na pewno nikt się tego nie spodziewał, że nagle ŚWIAT zrobi STOP. Nikt się nie spodziewał, że nagle zostaną zamknięte wszystkie szkoły
i przedszkola. Przeżywany aktualnie kryzys epidemiologiczny może mieć ogromny wpływ na zdrowie psychiczne nas wszystkich: dzieci
i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Może przynieść wiele negatywnych konsekwencji. Tym bardziej jest to niebezpieczne, że równocześnie przeżywamy kryzys w psychiatrii dzieci
 i młodzieży. Niniejszy materiał jest przeznaczony dla nauczycieli, aby dobrze rozpoznali strukturę i dynamikę kryzysu w kontekście pandemii oraz przygotowali się do sytuacji, która może mieć miejsce po powrocie uczniów do szkół. 
 
KRYZYS nie jest wydarzeniem - jest naszą indywidualną reakcją na wydarzenie! W zależności od naszych kompetencji psychicznych możemy zareagować kryzysowo. To, co można robić to wzmacniać te kompetencje i rozpocząć działania profilaktyczne na szeroką skalę.
 
Przed nauczycielami postawione jest bardzo trudne zadanie – utrzymać dzieci i młodzież we względnie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, z uwzględnieniem profilaktyki stresu pourazowego i przygotowanie się do powrotu dzieci
i uczniów do placówek.
 
Jak wszyscy zdamy ten egzamin?

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE 

Koszt kursu:  bezpłatny 
Koszt egzaminu:  45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł) 
Zaświadczenie o ukończeniu kursu:  tak – do pobrania po zdaniu egzaminu 
Zawartość kursu:  artykuły, ćwiczenia, bibliografia   
Liczba modułów: 
Liczba godzin:  30 
Dla kogo jest to szkolenie:  dla nauczycieli wszystkich etapów edukacji 

  

 
ZAWARTOŚĆ KURSU 

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

zawartosc kursu ikonki

  

KOSZT 

Udział w kursie jest bezpłatny. Osoby, które chcą uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, mogą przystąpić 
do egzaminu on-line (opłata za egzamin wynosi 45 zł). Cena egzaminu dla stałych kursantów (osób, które na naszej platformie opłaciły i zdały 5 egzaminów) wynosi 38 zł. 

  

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA TYM KURSIE? 

Po ukończeniu kursu uczestnik: 

  • wzmocni wiedzę na temat faz kryzysu, jego struktury i dynamiki oraz możliwych reakcji ludzi opisanych w każdej fazie kryzysu
  • rozpozna priorytetowe zadania stawiane nauczycielom w sytuacji zdalnego nauczania i wychowania.
  • będzie mógł odpowiednio się przygotować do funkcjonowania zarówno w czasie trwania epidemii, jak i powrotu.

 
Zapraszamy do dyskusji o kursie w grupie facebookowej: e-Rozwój Nauczycieli

 

PROGRAM KURSU 

Moduł 1. Co to jest kryzys? Etapy kryzysu - przebieg i podstawowe strategie działania w poszczególnych fazach

- Struktura i dynamika kryzysu w tej konkretnie przeżywanej sytuacji – kryzysu epidemiologicznego.

- Podstawowe strategie dbania o zdrowie psychiczne i profilaktyka załamań psychicznych.
 

Moduł 2. Jak i gdzie szukać spokoju w kryzysie?

- Jak działa na nas stres

- W jaki sposób pomóc nauczycielom, rodzicom, uczniom

 - Propozycje budowania relacji z uczniem w czasie kryzys

 
Moduł 3. Rola i działania pedagoga i psychologa szkolnego – kontynuacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej online /przeciwdziałanie PTSD

- Ustalenie priorytetowych działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej placówki.

- Opracowanie strategii i procedur działania pedagoga, psychologa szkolnego.

 - Zasady współpracy pedagoga/psychologa szkolnego z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami na rzecz ucznia.

- Diagnoza i profilkatyka PTSD

- Rozpoznawanie i interwencje kryzysowe
 

HARMONOGRAM KURSU 

CO?  KIEDY? 
Zapisy   Non stop 
Moduł 1. Co to jest kryzys. Etapy kryzysu - przebieg i podstawowe strategie działania w poszczególnych fazach Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie Modułu 2. można zacząć po zaliczeniu Modułu 1. 
Moduł 2. Jak i gdzie szukać spokoju w kryzysie? Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 1.  
Moduł 3. Rola i działania pedagoga i psychologa szkolnego – kontynuacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej online /przeciwdziałanie PTSD/ Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu Modułu 2. 
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł)  Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu Modułu 3. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. 
Egzamin  Dostępny non stop po zaliczeniu modułów i uiszczeniu opłaty. 
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin  Po zdaniu egzaminu. 

  
 

 AUTORKI KURSU 

zdjecie autorki

Małgorzata Taraszkiewicz - psycholog, trener, autorka wielu poradników, w tym poradników na temat zdrowia psychicznego oraz bezpieczeństwa w szkole i zarządzania kryzysem w szkole (Bezpieczeństwo w szkole. Wyd. Verlag Dashofer, 2003; „Sytuacje kryzysowe w Szkole”, Wyd., CODN, 2007 r. ). Od początku aktualnego kryzysu epidemiologicznego organizuje otwarte webinary i prowadzi co czwartek Klub online dla nauczycieli, aby udzielać im wsparcia psychologicznego, pomagać zrozumieć zachowania człowieka w kryzie oraz dbać o siebie i innych. Aktualnie współkoordynuje projekt #3mamyzWamiOlsztyn – program doskonalenia nauczycieli, realizowany: w systemie online pt. „Funkcjonowania placówki (przedszkola, szkoły) w czasie kryzysu epidemiologicznego i innych wydarzeń kryzysowych” obejmujący prawie 100 placówek oświatowych.
 

zdjecie autorki

Wiktoria Niedzielska-Galant – psycholog, trener, wykładowca i praktyk. Od lat pracuje jako ekspert z dyrektorami i nauczycielami, projektuje i wdraża systemowe procedury usprawniające działanie placówek / w tym zarządzanie kryzysowe/. Ma ponad 10 lat doświadczenia w pracy z uczniamiz zaburzeniami zachowania i demoralizacją (MOS). Lider zespołów nauczycielskich i wychowawczych, autor programów wychowawczych
i wspierających uczniów z trudnościami. Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu nowych placówek oświatowych, wprowadzając innowacyjne standardy pracy. Współtwórcai opiekun merytoryczny 3 edycji Międzynarodowej Konferencji EDUKACJA-INNOWACJA.
 

zdjecie autorki

Zuzanna Taraszkiewicz - ratownik medyczny, trener, edukator, wykładowca. Absolwentka Filozofii ze specjalizacją Bioetyka i Ekologia Człowieka. Od ponad 15 lat pracuje
z nauczycielami, rodzicami i uczniami, tworząc programy innowacyjne. Autorka rozmaitych kursów, współautorka „Zrozum mnie- rozwój dziecka w wieku 5-10 lat, przewodnik dla rodziców i nauczycieli” oraz „Atlas efektywnego uczenia” Nieustająco dzieli się wiedzą na temat budowania równowagi i odporności na stres. 
 

planowana data startu: 07.05.2020


Poleć ten kurs: