Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Uczyć czytania przez zabawę


dzieci czytajace ksiazki leza w okregu

Ścieżka rozwoju: Trener czytelnictwa

Obszar: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Kursy, które przygotowują do udzielania pomocy uczniom z trudnościami w czytaniu i pisaniu w oparciu o Metodę Ortograffiti 

 

Co zrobić, by uczniowie umieli i lubili czytać? Jak przezwyciężyć trudności w nauce czytania, z którymi boryka się tak wiele dzieci? Jak uczynić z tej niełatwej sztuki źródło satysfakcji i radości zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela? Ten kurs to zbiór oryginalnych i sprawdzonych w praktyce sposobów rozwijania czytelnictwa. Zawiera prezentację najskuteczniejszych metod nauki czytania oraz mnóstwo praktycznych ćwiczeń. Będzie również okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów między naszymi kursantami. Wspólnie stworzymy katalog najlepszych książek dla dzieci, porozmawiamy o tym, co dla rozwoju czytelnictwa robi się w szkołach.

Kurs jest adresowany do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  i składa się z dwóch modułów, na realizację których przeznaczono łącznie 20 godzin dydaktycznych.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu: 40 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 30 zł)
Zaświadczenie o ukończeniu kursu: tak – do pobrania po zdaniu egzaminu
Zawartość kursu: filmy, artykuły, ćwiczenia, bibliografia 
Liczba modułów: 2
Liczba godzin: 20
Dla kogo jest to szkolenie: dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Materiały kursowe będą miały urozmaiconą formę, sprzyjającą samokształceniu – oprócz wykładu wideo, uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze, bibliografię oraz wziąć udział w pracy w grupach (w odpowiednim wątku na forum). Każde zajęcia zakończą się pracą domową oraz minitestem.

zawartosc kursu ikonki

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Co robić, aby uczniowie lubili czytać
Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:
- wie, co może zrobić, żeby uczniowie polubili czytanie, a jego wysiłek związany z uczeniem czytania przynosił oczekiwane efekty i korzyści dla niego samego i dla jego uczniów;
- wie, jak rozwijać u uczniów umiejętność czytania;
- zna przyczyny trudności w nauce czytania;
- zna podstawowe wskazania dotyczące zapobiegania trudnościom w czytaniu i niwelowania ich, gdy zaczynają się pojawiać u dziecka;
- potrafi zaplanować odpowiednią formę pomocy uczniom w zakresie rozwijania umiejętności czytania.
 
Moduł 2. Jak uczyć czytania przez zabawę
Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:
- wie, jakie są sposoby rozwijania umiejętności czytania poprzez zabawę;
- zna pomysły na motywowanie uczniów do czytania;
- zna konkretne ćwiczenia, zabawy przygotowujące dziecko do czytania i pomagające rozwijać umiejętność czytania;
- zna pomoce terapeutyczne i publikacje wspierające naukę czytania.

Moduł 3. Akcja „Poczytaj Bratkowi”
Po zapoznaniu się z modułem uczestnik:
- wie, jaka jest idea akcji „Poczytaj Bratkowi”;
- potrafi  urządzić „kącik Bratka” w szkole;
- zna pomysły na wykorzystanie pacynki Bratka;
- potrafi wdrożyć akcję „Poczytaj Bratkowi” w swojej szkole.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy Non stop
Moduł 1. Co robić, aby uczniowie lubili czytać?

Materiały kursowe i minitest dostępne non stop. Studiowanie drugiego modułu można zacząć po zaliczeniu minitestu Modułu 1.

 

Moduł 2. Jak uczyć czytania przez zabawę Materiały kursowe i minitest dostępne po zaliczeniu minitestu Modułu 1.
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (40 zł) Do egzaminu można przystąpić po zaliczeniu minitestu Modułu 2. oraz po uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej.
Egzamin Dostępny non stop po zaliczeniu mnitestów i uiszczeniu opłaty.
Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin Po zdanym egzaminie.

 

AUTORKA MATERIAŁÓW

Małgorzata Rożyńska – pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, specjalista terapii pedagogicznej, logopeda. Pracuje w szkole podstawowej w Redzie, od 15 lat jako terapeuta pedagogiczny zajmuje się wspieraniem dzieci z trudnościami w nauce.  Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Dysleksji, pełniąc funkcję sekretarza generalnego i przewodniczącej Sekcji Terapeutów Pedagogicznych, a także koordynatora III i IV edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”, realizowanego w województwie pomorskim. Jest autorką publikacji z zakresu dysleksji i pomocy terapeutycznych dla dzieci z dysleksją. Pasjonatka, z głową pełną pomysłów, realizująca swoje dzieło z wielkim oddaniem i niespożytą energią. Współautorka ORTOGRAFFITI z Bratkiem.

 

 

 

planowana data startu: 15.09.2015


Poleć ten kurs: