Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Jak żyć z RODO? Praktyczne przykłady (DRUGA EDYCJA)

laptop smartfon z napisem rodo na wyswietlaczu

Powoli opadają emocje związane z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli szeroko omawianego w 2018 roku RODO. Jak to zwykle bywa, nowe przepisy wywołują wiele wątpliwości i pytań odnośnie do ich stosowania. Większość z nas już stosuje RODO i poznała odpowiedzi na cześć takich pytań. Dotyczyły one jednak zwykle kwestii wdrożenia RODO do danej jednostki oświatowej. Nadal jednak nie wszystkie wątpliwości dotyczące nowych przepisów udało się rozstrzygnąć. Szczególne problemy budzą te dotyczące codziennych czynności nauczyciela i kadry kierowniczej. Zapraszam do udziału w kursie, który odpowie na pytania o stosowanie RODO w codziennej rzeczywistości szkolnej. 
 

CEL I IDEA KURSU

Kurs jest skierowany do nauczycieli różnych specjalności, a także dyrektorów, pedagogów, psychologów, terapeutów, logopedów i innych specjalistów szkolnych. Autor szkolenia odpowie na pytania i wątpliwości, które wynikają
 z codziennej praktyki szkolnej. 
 

EFEKTY KURSU

Ugruntowanie znajomości przepisów RODO i umiejętne ich stosowanie w codziennej pracy w szkole.

Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące stosowania RODO w praktyce.

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

55 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 46.75 zł)

Opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum 
Do kiedy trwa: do kwietnia 2020 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

wykrzyknik ikonka

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 10 kwietnia 2020 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i kończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia.
Na realizację jednego modułu przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych są artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą wiedzę na temat danego zagadnienia.
 

PROGRAM KURSU 

Moduł 1. RODO w szkolnej codzienności nauczycieli

Przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących ochrony danych osobowych;

Co dokładnie jest danymi osobowymi w oświacie?

Pytania i odpowiedzi:

– Posługiwanie się imionami i nazwiskami uczniów na apelach szkolnych, lekcjach, zawodach, uroczystościach

– Posługiwanie się imieniem i nazwiskiem ucznia w uzupełnianiu dokumentacji szkolnej

ikonka dane ososbowe

– Dane osobowe absolwentów szkoły

– Posługiwanie się danymi nauczyciela, również w informacji o zastępstwach

– Wynoszenie danych osobowych poza mury szkolne

– Upublicznianie prac uczniów w szkole i na stronie www

– Wykorzystywanie fotografii w awansie zawodowym nauczyciela

– Pozostawianie podpisanych podręczników w szkole

– Udzielanie informacji o uczniu przez telefon

– Wydawanie świadectw szkolnych

– Zebrania z rodzicami

– Udostępnianie informacji o postępach ucznia w nauce

– Przekazywanie albumu pamiątkowego odchodzącemu nauczycielowi

– Wykorzystywanie danych kontaktowych do rodzica z dziennika lekcyjnego

– Udział uczniów w konkursach

Moduł 2. RODO a obowiązki kadry kierowniczej 

Moduł drugi również będzie miał formę pytań i odpowiedzi. Jednak ten artykuł zostanie wzbogacony o tematy z zakresu obowiązków kadry kierowniczej. W praktyce szkolnej przetwarzanie danych osobowych w dużej części zbiega się z procesem dydaktycznym, ale rozciąga też na inne sfery działalności, np. ZFŚS, rekrutację uczniów i pracowników oraz prowadzenie awansu zawodowego.

Moduł 3. RODO a zasady utrwalania i rozpowszechniania wizerunku

W ostatnim module poruszone zostaną dwa zagadnienia. Po pierwsze kwestie postępowania z wizerunkiem ucznia, w tym w celach wykraczających poza obowiązkowe jego przetwarzanie, związane w szczególności z wydaniem legitymacji szkolnej. Po drugie uwagi wymaga zagadnienie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie placówki. Ten ostatni temat również jest połączony z szerokim wykorzystywaniem wizerunku nie tylko ucznia, ale i pracownika, nauczyciela, rodzica, wolontariusza, praktykanta, czy innej osoby odwiedzającej szkołę.
 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie 31.01.2020
Moduł 1.  02.03-16.03.2020
Moduł 2.  16.03-30.03.2020
Moduł 3. 30.03-13.04.2020
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 6.04.2020 – opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.04
01, 02, 03.05.2020
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 10.4.2020

 

O AUTORZE

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Były redaktor naczelny czasopisma „Kadry i płace w oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz „Monitora Prawnego Dyrektora” Wydawnictwa Raabe. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli.
Od 13 lat zajmuje prawem oświatowym i świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców.
Aktualnie prowadzi Kancelarię Eduprawnik specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.

planowana data startu: 02.03.2020

Poleć ten kurs: