Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w szkole podstawowej w praktycznych zastosowaniach (non stop)

Moduł 1. Wprowadzenie do Oceniania Kształtującego (OK)

Temat: Moduł 1. Zadanie 7.

Autor Wiadomość
Angelika Kinowska
Kursy internetowe z Operonem

postów: 523

Skoncentruj uwagę na najsilniejszym czynniku wpływającym na skuteczność uczenia się, jakim jest samoocena ucznia. Przeczytaj w tym celu np. artykuł T. Wejner-Jaworskiej, Czynniki warunkujące lepsze wyniki w nauce w świetle badań prof. Johna Hattiego (dostępny w internecie: http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XX_KDE/pdf_2014/Wejner-Jaworska.pdf; skrót adresu: goo.gl/D38Uzy, s. 331–335). Zastanów się, czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu i w jakich warunkach starasz się promować ten czynnik w swojej dydaktyce.

Aby uczestniczyć w dyskusjach na forum należy być zalogowanym. Możesz się zalogować tutaj.