Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

„Ojczysty – dodaj do ulubionych”

 „Ojczysty – dodaj do ulubionych” to kampania społeczno-edukacyjna, która ma przypominać, że polszczyzna jest wspólnym dobrem i każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Kampanię zainicjował w lutym (w przeddzień Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, honorowym patronatem objął Prezydent RP, a jej organizatorami są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.

            W ramach kampanii „Ojczysty – dodaj do ulubionych” ruszył program dotacyjny, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Jego celem – jak piszą na swej stronie organizatorzy – jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka, budowanie kompetencji językowej poprzez popularyzację wiedzy o języku polskim oraz doskonalenie sprawności w posługiwaniu się polszczyzną. Wspominam o tym programie, gdyż środki mogą w nim zdobyć nie tylko gremia znane, ale i lokalne stowarzyszenia czy biblioteki, a jego beneficjentami są przede wszystkim młodzi ludzie. Wymienię kilka z realizowanych projektów, aby pokazać specyfikę programu.

            Fundacja PWN realizuje projekt gry językowej „Słowo do słowa”. Będzie ją można pobrać bezpłatnie jako aplikację na tablety i telefony komórkowe lub zagrać w nią na stronie internetowej. Uczestnicy gry w interesujący i nowoczesny sposób będą się uczyć o języku polskim i zasadach jego używania.

            Stowarzyszenie Autorów Filmowych dostało dofinansowanie do projektu „Lektorzy - strażnicy poprawnej polszczyzny”.  Jego celem jest przybliżenie postaci polskich lektorów oraz ich wyjątkowych głosów, które towarzysząc Polakom w ich codziennym życiu, tworzyły wzorzec poprawnej polszczyzny. W ramach realizacji  projektu organizowane są  pokazy filmu „Głosy" Konrada Szołajskiego, syna Lucjana Szołajskiego, znakomitego lektora.

            Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zdobyła dofinansowanie projektu „Polski! Po-wiedz to!”, w ramach którego będzie szukała wraz z mieszkańcami regionu odpowiedzi na pytania o język reklamy, słowa klucze współczesnej sztuki czy wykorzystywanie zasad retoryki w mówieniu i sztuki kaligrafii w pisaniu. Dzięki projektowi w bibliotece odbędą się  atrakcyjne wydarzenia edukacyjne i kulturalne poświęcone językowi ojczystemu, m.in. warsztaty kaligrafii, komunikacji językowej, retoryki, przegląd recytatorski, dyktando, quizy, gry i porady językowe.

            Stowarzyszenie Praktyków Kultury dzięki dofinansowaniu realizuje projekt „Źródłosłów”. Polega on na odkrywaniu historii lokalnych nazw, a także tworzeniu ich alternatywnych wersji. Projekt adresowany jest do dzieci mieszkających w kilku wsiach woj. lubelskiego.

            Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych wspólnie z Zespołem Szkół w Białopolu realizuje projekt „Polski. Lubię to!”. Jego celem jest propagowanie świadomych postaw wobec ojczystego języka i podnoszenie kompetencji językowych uczniów, a patronami przedsięwzięcia są twórcy związani z Lubelszczyzną: Bolesław Prus, Bolesław Leśmian i Jan Brzechwa.

            Nie znalazłam informacji o kolejnym naborze na program dotacyjny, ale wydaje się, że ponowna możliwość aplikowania o środki finansowe w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” jest całkiem realna. Na pewno warto śledzić stronę http://www.jezykojczysty.pl/. Zachęcam do aplikowania, gdyż program wyzwala w młodych ludziach kreatywność, ale zachęcam też nauczycieli i uczniów do korzystania z efektów realizowanych projektów. Okazuje się, że o języku polskim można mówić w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla młodych ludzi.

Komentarze (0)

Zaloguj się aby dodać komentarz

Okiem językoznawcy. Blog dr hab. Elżbiety Awramiuk

Z wykształcenia jestem językoznawcą polonistycznym. Swoje życie zawodowe związałam z Uniwersytetem w Białymstoku, gdzie obecnie pracuję na stanowisku profesora w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, międzynarodowego stowarzyszenia International Association for the Improvement of Mother Tongue Education (IAIMTE), a także zespołów redakcyjnych dwóch czasopism: L1 – Educational Studies in Language and Literature oraz Białostockie Archiwum Językowe. Mimo pracy na uczelni miałam okazję poznać życie polskiej szkoły z wielu perspektyw. W latach 90. pracowałam jako polonistka w szkole średniej (wspominam ten okres jako fenomenalne doświadczenie zawodowe i osobiste), a potem wiele lat współpracowałam z białostockimi szkołami jako metodyk wprowadzający studentów w tajniki pracy nauczyciela polonisty. Poznawałam też szkołę z perspektywy rodzica dwojga dzieci. Moje zainteresowania naukowe dotyczą kształcenia językowego, lingwistycznych podstaw nauki czytania i pisania oraz fonologii i ortografii współczesnego języka polskiego. Wokół tych zagadnień będą koncentrowały się moje wpisy. Liczę, że kontakt z nauczycielami pozwoli mi skonfrontować mój punkt widzenia z ujęciem praktyków, a przy okazji – czego bardzo bym sobie życzyła – odnaleźć nowe interesujące obszary badawcze, interesujące także z tego powodu, że wypływające z realnych potrzeb ludzi zajmujących się edukacją. Gorąco zapraszam do lektury i wymiany poglądów.