Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nasze kursy

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom odpowiedzialności, jaką ponoszą za podejmowane działania lub ich zaniechanie na terenie szkoły i poza nią.