Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nasze kursy

Nowy awans zawodowy - od stażysty do profesora oświaty

Podstawowym celem kursu jest zapoznanie się z nową ścieżką awansu zawodowego, w tym z tzw. ścieżką dyrektorską i nauczycieli zwolnionych od pracy lub urlopowanych, z uwzględnieniem najnowszych przepisów prawa.

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Celem szkolenia jest uświadomienie nauczycielom odpowiedzialności, jaką ponoszą za podejmowane działania lub ich zaniechanie na terenie szkoły i poza nią.