Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Narzędziownik geografa - metody, narzędzia i techniki pracy z uczniem generacji Z


Edukacja geograficzna ma dużo treści bardzo użytecznych w życiu ludzi. Niestety, nie każdy ma tego świadomość. Jak wygląda sytuacja nauczyciela geografii w zreformowanej szkole? Kto zyskał, a kto stracił na nowym ramowym układzie godzin? Jak inaczej spojrzeć na geografię, aby zachęcić młodych ludzi do nauki przedmiotu? Na te kilka pytań będziemy starali się odnaleźć wspólnie odpowiedzi w czasie kursu. Inspiracją będą również nowe publikacje poświęcone geograficznym tematom i filmy. Doradztwo prowadzone podczas kursów edukacji globalnej czy pełnienia funkcji nauczyciela doradcy stało się przyczyną głębokiej refleksji nad przyszłością nauczania geografii i polskiej szkoły. Jaka ma być ta szkoła w XXI wieku, a jaka dobra edukacja geograficzna? Czy istnieje idealna szkoła? Jakie narzędzia są niezbędne w pracy geografa?

Ale ważne będzie również spojrzenie na świat współczesny i jego problemy poprzez Milenijne Cele Rozwoju (ich realizacja i podsumowanie) i Cele Zrównoważonego Rozwoju. Kiedy o nich rozmawiać na lekcjach geografii? Przy zastosowaniu jakich metod? Jak organizować w szkole Tydzień Edukacji Globalnej, zachęcając do współpracy całe środowisko szkolne?

Po raz pierwszy taka propozycja skierowana jest do nauczycielek i nauczycieli geografii, ale mogą z niej skorzystać również ci wszyscy, którym nie są obce problemy współczesnego świata i szkoły.

Celem kursu jest podniesienie kompetencji nauczycielek i nauczycieli geografii w zakresie organizacji pracy i rozwoju zawodowego.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestniczka/uczestnik:
- przyjrzy się roli nauczycielki/nauczyciela, stosując narzędzia coachingowe
- będzie wiedział, jak lepiej organizować sobie pracę dydaktyczną
- poszerzy wiedzę na temat geopolityki, głównych problemów, przed jakimi stoi ludzkość w pierwszej połowie XXI wieku
- pozna ideę Tygodnia Edukacji Globalnej i Celów Zrównoważonego Rozwoju

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do marca 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 23 marca 2018 r.).

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia.
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Nauczycielka/nauczyciel geografii w szkole w dobie reformy

- Miejsce geografii w zreformowanej szkole.

- O użyteczności wiedzy geograficznej w codziennym życiu.

- Czy Międzynarodowa Karta Edukacji Geograficznej straciła na aktualności?

- Jak emocje mogą tworzyć mapę współczesnego świata?

- Czy miejsce pochodzenia powoduje, że myślimy inaczej (kulturowe różnice poznawcze)?

- Gdzie żyją szczęśliwi ludzie, a gdzie geniusze?

Moduł 2. Narzędziownik geografa.

- O roli nauczycielki/nauczyciela geografii – moja misja i wizja.

- Jak planować pracę w ciągu roku, korzystając z kalendarza ważnych dni (Dni ONZ i inne).

- Metody i techniki dla ucznia generacji Z.

- Środki dydaktyczne w naszej pracy.

- Wycieczki, wyjścia edukacyjne, gry miejskie i szkolne.

Czyli… jak stworzyć swój własny podręcznik dydaktyki geografii.

Moduł 3. Cele Zrównoważonego Rozwoju okiem geografa.

- Jak mówić rzetelnie o świecie, czyli Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów globalnego Południa.

- Milenijne Cele Rozwoju i Cele Zrównoważonego Rozwoju – jak rozmawiać o nich na lekcjach geografii?

- Czy idea Sprawiedliwego Handlu przyczyni się do polepszenia życia mieszkańców globalnego Południa?

- Czym jest globalne obywatelstwo?

- Czy jesteśmy więźniami geografii?

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 12 stycznia 2018 r.
Moduł 1 09.02.-22.02.2018
Moduł 2 23.02.-08.03.2018
Moduł 3 09.03-22.03.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 12.03.2018 – opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 16,17,18,23,24,25,30,31.03
01, 06, 07, 08.04
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 16.03.2018

O AUTORCE

Iwona Kryczka – nauczycielka doradca geografii, pracuje w XXIX LO w Lublinie i w Społecznym Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie, trenerka edukacji wielokulturowej i globalnej, coach. Autorka scenariuszy do lekcji geografii i programu geografii dla szkół podstawowych. Mentorka kursów ORE, CEO. W pracy zawodowej zajmuje się edukacją regionalną i międzykulturową, mową nienawiści, edukacją globalną i edukacją pamięci oraz umiejętnościami kluczowymi.

planowana data startu: 09.02.2018


Poleć ten kurs: