Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat, cz. 2

Druga część kursu przygotowanego dla nauczycieli matematyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Sukces ucznia na maturze jest często wykładnią efektywności działań nauczyciela. Warto więc skorzystać z najnowszych zdobyczy współczesnej dydaktyki oraz rad doświadczonych pedagogów, aby wzbogacić i udoskonalić swój warsztat pracy. Istnieją bowiem metody, sposoby i techniki, które stymulują kreatywny sposób uczenia się przyszłych maturzystów, motywują ich do samodzielnego zgłębiania wiedzy, a zarazem pomagają nauczycielom zaplanować proces edukacyjny.

W ramach szkolenia szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie przygotować uczniów do matury z matematyki na podstawie zadań i praktycznych przykładów.

Szkolenie ma charakter modułowy.

W kolejnych modułach:

  • matematyczne hity, czyli zadania, które najczęściej występują na maturze – jak pomóc uczniom w ich oswojeniu i szybkim rozwiązywaniu;
  • jak odzwyczaić uczących się od popełniania błędów, których łatwo można uniknąć;
  • sposoby na poskromienie zadań „na dowodzenie”;
  • jak pomóc uczącym się w samodzielnym przygotowaniu do egzaminów.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych oraz przyszłych nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

CEL I IDEA KURSU

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli matematyki głównie szkół ponadgimnazjalnych, ale też dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i przyszłych szkół ponadpodstawowych. Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalizację działań związanych z przygotowaniem uczniów do matury z matematyki.

EFEKTY KURSU

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił tak organizować pracę dydaktyczną oraz przestrzeń szkolną, aby sprzyjały stymulowaniu aktywności intelektualnej i twórczej uczniów przygotowujących się do matury z matematyki.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z jednego modułu. Kurs jest kontynuacją części pierwszej pod tytułem "Matematyczne trendy" dostępnej tutaj.

Kontynuacja szkolenia nastąpi w części trzeciej pod tytułem "Odwrócona matura". Nowa część zostanie udostępniona w lutym 2018 r.

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do lutego 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Okiem praktyka Opisanie najczęściej popełnianych przez uczniów błędów, zaobserwowanych w czasie sprawdzania egzaminu maturalnego i z praktyki nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej. Rady, jak stymulować pracę uczniów, aby unikali takich błędów. Ten temat, ze wskazaniem zadań z publikacji wydawnictwa Operon, kształtujących dane umiejętności, może być swego rodzaju poradnikiem dla nauczyciela, na co musi zwracać uczniom szczególną uwagę. 
– Znienawidzone zadania – przykłady zadań na dowodzenie, bardzo trudnych dla uczniów i nielubianych przez nich, wskazówki, jak eliminować strach uczniów przed takimi zadaniami, jak uczyć je rozwiązywać.

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 21 grudnia 2017 r. 
Część 2. Okiem praktyka 

Materiały kursowe dostępne w dniach:

11.01.2018 r. - 15.02.2018 r

 

O AUTORCE

Kinga Gałązka – wieloletni nauczyciel matematyki szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciel akademicki, autorka wielu podręczników, zbiorów zadań, poradników metodycznych i innych materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego.

Konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, specjalizująca się w kreatywnych metodach kształcenia, holizmie w edukacji i nieszablonowych sposobach stymulowania aktywności twórczej uczących się. Autorka szeregu innowacyjnych kursów dla nauczycieli, pokazujących, jak, wykorzystując elementy neurodydaktyki i synergii, budować efektywne zajęcia edukacyjne. 

planowana data startu: 11.01.2018

Poleć ten kurs: