Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z historii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli historii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Przed nauczycielem historii stoi bowiem nie lada wyzwanie, aby wyjątkowo obszerny materiał omówiony został w ograniczonym czasie oraz aby uczeń nabył umiejętność, jak nabytą wiedzę wykorzystać podczas rozwiązywania zadań testowych, otwartych i podczas tworzenia dłuższej wypowiedzi (wypracowania).
Lata doświadczeń uczą, że – niestety – w nauce historii nie sprawdza się jednolita metoda, lecz niezbędny jest mariaż przeplatających się ze sobą różnych sposobów przyswojenia wiedzy. Co więcej, istnieją obszary dość regularnie sprawiające większości uczniów ogromną trudność. Niektóre z nich są trudne z uwagi na formę – należą do nich zadania o nietypowej budowie; zadania, w których polecenie sformułowane jest inaczej niż w większości zestawów, do których uczniowie już się przyzwyczaili, a przede wszystkim wypracowania. Ze względu na treść i trudne do wyobrażenia sobie realia społeczne czy kulturowe, niełatwe dla licealistów – dość powszechnie – są także niektóre okresy z dziejów ludzkości.
Niniejszy kurs podzielony jest według następującego klucza: najpierw zostaną omówione metody, dzięki którym powtórzenie do egzaminu będzie skuteczniejsze. W drugiej części pojawi się omówienie typów pytań sprawiających największą trudność i przedstawienie propozycji ich „oswojenia”, łącznie ze wskazówkami dotyczącymi wypracowania. W części trzeciej pochylimy się nad tematami (wątkami, fragmentami epok) często uznawanymi przez uczniów za „nieprzyswajalne”.

 

EFEKTY KURSU

  • Uczestnik otrzyma narzędzia umożliwiające mu usystematyzowanie powtórzeniowej pracy z uczniem.
  • Uczestnik otrzyma gotowe rozwiązania (linki, artykuły) umożliwiające mu wzbogacenie materiałów dydaktycznych, które oferuje uczniowi
  • Uczestnik zapozna się z wyróżnionymi elementami programu z historii, które statystycznie sprawiają najwięcej problemów uczniom: ułatwi mu to proporcjonalne rozłożenie materiału tak, aby położyć odpowiedni nacisk na zadania i tematy uznawane za najtrudniejsze.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do lutego 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Oswoić maturę z historii 

1. METODY SPRAWDZAJĄCE SIĘ W NAUCE HISTORII 

1.1. Waga opowieści
1.2. Materiały dodatkowe
1.3. Vademecum
1.4. Rozwiązywanie zadań

2. RODZAJE ZADAŃ NAJTRUDNIEJSZYCH
2.1. Źródła – ułatwienie czy utrudnienie?
2.2. Czym różni się „istota zjawiska” od jego „definicji” i „tezy autora źródła”?
2.3. Mapy
2.4. Sztuka pisania wypracowań

3. TEMATY PROBLEMATYCZNE
3.1. Odebrać Mazowsze i Kujawy, czyli polskie średniowiecze
3.2. O co toczyła się wojna stuletnia
3.3. Dlaczego ciągle te Czechy i Węgry?
3.4. Czyim synem był Władysław Warneńczyk i skąd Ludwik u Jagiellonów?
3.5. Chodkiewicz, Żółkiewski, Szwedzi i Chmielnicki, czyli wojny XVII wieku
3.6. Skąd tak dużo Francji?
3.7. Syndykalizm, komuna paryska, luddyzm i Marks, czyli w szponach ideologii
3.8. Robotnicy strajkują

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 11 grudnia 2017 r.
Oswoić maturę z historii

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

03.01.2018-06.02.2018

 

 

O AUTORCE

Ewa Frączek - Doktor filozofii, historyk, absolwentka Wydziału Polonistyki UJ. Nauczyciel historii, wykładowca akademicki, korepetytor oraz poetka nagrodzona w kilkudziesięciu ogólnopolskich konkursach. Przez trzy lata pisała artykuły historyczne dla portalu Odkrywcy.pl. Obecnie pracuje na uczelni (UKSW), ma też zajęcia w szkole podstawowej oraz własną działalność, w ramach której prowadzi kursy przygotowawcze do matury, warsztaty literackie, kursy z historii dla wszystkich chętnych oraz zajęcia z biblioterapii dla dorosłych.

Za najciekawsze doświadczenie w pracy zawodowej uważa prowadzenie warsztatów poetyckich w liceach i w... warszawskim zakładzie karnym. Uważa, że w pracy z młodzieżą i dorosłymi najważniejsze jest propagowanie szeroko pojętych wartości humanistycznych, wiedza i krytyczne myślenie. Przygotowując do matury, pilnuje, aby wraz z wiedzą merytoryczną odpowiednio przećwiczona była także strefa praktyczna: jak konstruować wypowiedź ustną i pisemną, jak nie zaniedbać kwestii kompozycji, jak pisać poprawnie i zrozumiale. W kontakcie z książką zaś – szczególnie u nastolatków – za najistotniejsze uznaje przełamywanie schematów i szczere przeżywanie treści czytanych lektur.

Poza nauczaniem lubi pisać recenzje książek, czytać poezję i rozmawiać z licealistami. Jest tak zadowolona ze swojej pracy, że nie ma planów na przyszłość innych niż kontynuacja tego, co robi aktualnie.

planowana data startu: 02.01.2018

Poleć ten kurs: