Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z fizyki - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli fizyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Fizyka nie należy do przedmiotów łatwych. Mimo że na zdawanie matury z fizyki decydują się osoby raczej zdeterminowane wyborem dalszej ścieżki kształcenia, wyniki egzaminów nie są zadowalające. Uczniowie co roku mają problemy z rozwiązywaniem niektórych typów zadań. Zawodzi też proces kojarzenia faktów, niezbędny do prawidłowego wyodrębnienia istoty zagadnienia z treści zadania.

Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do matury i oswajania ich z najtrudniejszymi typami zadań. Kurs będzie miał silny wymiar praktyczny – skupi się na konkretnych problemach.

 

CEL I IDEA KURSU

  • Przedstawienie diagnozy problemu – analizy wyników dotychczasowych matur.
  • Udzielenie prostych wskazówek, jak oswoić uczniów z najtrudniejszymi typami zadań.
  • Przećwiczenie sprawdzonych metod pracy z zadaniami maturalnymi.

 

EFEKTY KURSU

Uczestnik kursu:
– będzie znał wyniki raportów CKE oraz Próbnej Matury z Operonem i umiał wyciągnąć z nich konstruktywne wnioski;
– pozna sprawdzone metody pracy z uczniami – wytłumaczenie i przećwiczenie wskazanych typów zadań;
– nauczy się, jak przekonać uczniów, że omawiane zagadnienia są możliwe do opanowania i nie powinny być dla nich źródłem stresu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do lutego 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

 

W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

 

 

PROGRAM KURSU

  1. Analiza wyników poprzednich matur.
  2. Identyfikacja głównych problemów, z jakimi borykają się uczniowie zdający fizykę na maturze.
  3. Analiza przypadków – metody rozwiązywania konkretnych zadań.
  4. Przedstawienie sprawdzonych metod skutecznej pracy z uczniami.

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 07 grudnia 2017 r.
 Jak uczyć, by poprawić zdawalność matury z fizyki? 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

28.12.2017-08.02.2018

 

Dr Adam Ogaza - nauczyciel szkolny i akademicki, zatrudniony obecnie w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. Ma za sobą 20 lat doświadczeń w pracy ze studentami oraz 17 lat (częściowo równocześnie z pracą akademicką) z uczniami gimnazjów, szkoły zawodowej, technikum i liceum. Ponieważ wie z autopsji, jakie studenci mają problemy wynikające z niedostatków procesu kształcenia na niższych poziomach edukacji, stara się tak uczyć młodzież, aby jego absolwenci gimnazjum byli najlepszymi licealistami, a absolwenci liceum – najlepszymi studentami, bezstresowo zaliczającymi fizykę na uczelniach przyrodniczych i technicznych. Skuteczność tych metod nauczania potwierdzają jego uczniowie.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i dydaktycznych, w tym m.in. zbiorów zadań z fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wydanych przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Swoje lekcje i wykłady nagrywa i publikuje na YouTube na kanale kwantowiec. W listopadzie 2017 roku łączna oglądalność jego filmów wynosiła około 170 000. Z treści komentarzy wynika, że korzysta z nich cała Polska, a wielu uczniom pomogły one zrozumieć zawiłości różnych dziedzin fizyki.

planowana data startu: 28.12.2017

Poleć ten kurs: