Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - wszystko, co chcielibyście wiedzieć, ale nie wiecie kogo zapytać (DRUGA EDYCJA)

Opis kursu:

Kurs ma celu przybliżenie zmian w systemie egzaminów zewnętrznych, w szczególności założeń egzaminu ósmoklasisty. Zarówno podstawa programowa kształcenia ogólnego z 14 lutego 2017 roku, jak i egzamin na zakończenie zreformowanej szkoły podstawowej z języka polskiego, którego koncepcję omawia Informator o egzaminie ósmoklasisty, zmieniły się w zasadniczym stopniu. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jaka „filozofia” przyświecała zmianom oraz jakie wymagania oba dokumenty stawiają uczniom, a także nauczycielom.

Celem ogólnym kursu jest zapoznanie z założeniami egzaminu ósmoklasisty w kontekście nowej podstawy programowej.

EFEKTY KURSU

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie:
– stosował podstawowe pojęcia, procedury i zasady obowiązujące na egzaminie ósmoklasisty,
– posiadał umiejętności analizy treści nauczania (wymagania szczegółowe z podstawy programowej),
– konstruował zadania otwarte i zamknięte, w tym propozycje tematów wypracowań,
– sprawdzał i oceniał zadania otwarte krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi zgodnie z zasadami oceniania oraz kryteriami.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

49,00 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 41,60 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Przebieg kursu:

Publikacja materiałów szkoleniowych następuje zgodnie z harmonogramem kursu (zakończone moduły trafiają do archiwum kursu).

UWAGA! Podczas aktywnej sesji egzaminacyjnej, materiały szkoleniowe są niedostępne.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, linki do nagrań wideo, bibliografia, forum
Do kiedy trwa: do listopada 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 19 października 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Treści kursu zostały ujęte w 3 bloki tematyczne (moduły), na realizację których przeznaczono łącznie 30 godzin dydaktycznych. Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

W materiałach znajdują się artykuły do pobrania, bibliografia, studium przypadku. Zachęcamy również do wypowiedzi na forum internetowym kursu.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Założenia i zasady tworzenia arkusza egzaminacyjnego, dobór tekstów oraz budowa zadań egzaminacyjnych, w tym następujące zagadnienia:

– nowa podstawa programowa a egzamin ósmoklasisty

– założenia egzaminu ósmoklasisty

– porównanie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty

– opis arkusza egzaminacyjnego

– sposób doboru tekstów do arkusza

– charakterystyka zadań na egzaminie i zasady konstruowania zadań

Moduł 2. Poezja na egzaminie ósmoklasisty, czyli o tym, jak sprawdzać umiejętności interpretacyjne uczniów, w tym następujące zagadnienia:

– dobór wierszy do arkusza

– na czym polega interpretacja i jak ją sprawdzać na egzaminie

– ćwiczenia w interpretacji wierszy oraz w budowaniu zadań interpretacyjnych

– ćwiczenia w dobieraniu tekstów oraz budowaniu zadań

Moduł 3. Tworzenie wypowiedzi na egzaminie ósmoklasisty, czyli o wypracowaniach argumentacyjnych i twórczych oraz o kryteriach oceny wypracowań, w tym następujące zagadnienia:

– charakterystyka tematów wypracowań

– zasady budowania tematu wypracowania

– omówienie kryteriów oceniania wypracowań

– sposoby oznaczania błędów w pracach

– ćwiczenia w stosowaniu kryteriów oceniania wypracowań

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 27 sierpnia 2018 r.
Moduł 1 03.09-17.09.2018
Moduł 2 17.09-01.10.2018
Moduł 3 01.10-15.10.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne 11.10.2018 – opłatę należy uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28.10

2, 3, 4, 9, 10, 11.11

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 19 października 2018 r.

O AUTORCE

Hanna Maciejewska – ekspert Wydawnictwa Pedagogicznego Operon w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Literaturoznawczyni, specjalista i konsultant w obszarze przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w szkołach na różnych etapach kształcenia; autorka materiałów przygotowujących uczniów i nauczycieli do egzaminów z języka polskiego, autorka szkoleń i warsztatów.

planowana data startu: 03.09.2018

Poleć ten kurs: