Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Czytanie ze zrozumieniem jako niezbędna umiejętność w procesie uczenia się ucznia w starszym wieku szkolnym nie tylko na języku polskim (DRUGA EDYCJA)


OPIS KURSU

Na czytanie nie można patrzeć wąsko, tylko jako na umiejętność podaną w podstawie programowej dla polonistów. Czytanie jest narzędziem do zdobywania wiedzy przez ucznia, zwłaszcza w starszym wieku szkolnym. Od poziomu rozumienia tekstu, posługiwania się informacją i wykorzystania jej zależy w ogóle świadomy proces uczenia się przez ucznia.

Dobry nauczyciel wie, że wiedzy nie można przekazać. Wiedza buduje się w umyśle ucznia na skutek rożnych  doświadczeń, w tym doświadczeń czytelniczych. Podawczy sposób prowadzenia lekcji służy przekazaniu informacji, w efekcie uczeń dowiaduje się tylko, czego ma się nauczyć. Natomiast dobrze zaplanowany proces dydaktyczny uwzględnia uczenie się ucznia poprzez słuchanie, czytanie, obserwację, doświadczanie i inne działania. Czytanie w tym procesie jest niezbędnym narzędziem.

Prezentowany kurs ma za zadanie wyposażyć nauczyciela w podstawowe umiejętności wiodące do:

  • wykorzystania czytania jako narzędzia do pracy ucznia na lekcji, pracy w domu i rozwoju osobistego  oraz czynności, którą należy zorganizować ( od czytania poleceń i tekstów z podręcznika po  teksty o różnym charakterze oraz organizacji graficznej: wykresy, mapy, grafy, tabele itp.),
  • zaplanowania czytania lektur w sytuacji lekcyjnej,
  • tworzenia poleceń i technik zwiększających umiejętność czytania ze zrozumieniem,
  • budowania strategii podnoszenia poziomu rozumienia treści czytanych przez uczniów,

tworzenia narzędzi do pracy z tekstem edukacyjnym, rozumianym jako przedmiot badań ucznia i zdobywania umiejętności.

CEL I IDEA KURSU:

Usprawnienie pracy na lekcji poprzez stwarzanie sytuacji dydaktycznych z wykorzystaniem czytania i pracy z tekstem. Podnoszenie jakości edukacji, zmiana podawczego sposobu prowadzenia lekcji na rzecz aktywizacji uczniów.

EFEKTY KURSU:

Uczestnik pozna mechanizmy uczenia się za pomocą aktywnego czytania.

Ponadto będzie potrafił:

- tworzyć polecenia, narzędzia i formy pracy z wykorzystaniem czytania na lekcji;

-zaplanować proces rozwoju umiejętności czytania;

- aktywizować ucznia na lekcji poprzez działanie oparte na manipulowaniu informacją pozyskana z tekstu.

- wykorzystać proces czytania w działaniach pozalekcyjnych ucznia.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum, scenariusze zebrań z rodzicami
Do kiedy trwa: do grudnia 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 30 grudnia 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia.
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Czytanie ze zrozumieniem – mechanizmy pozyskiwania i przetwarzania informacji

1. Czytanie w różnych etapach edukacyjnych – co i jak czytają uczniowie? Czytanie ze zrozumieniem u ucznia z trudnościami w uczeniu się.

2. Mechanizmy czytania ze zrozumieniem.

3. Zwiększanie kompetencji intelektualnych oraz zasobu wiedzy i umiejętności poprzez czytanie.

4. Testy czytania ze zrozumieniem – potrzebne diagnozy i zbędne praktyki.

Moduł 2.  Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów

1. Czytanie w praktyce lekcyjnej - jako czynność, którą należy zorganizować (o czytaniu podręczników jako źródła informacji, o czytaniu poleceń i tekstów o różnym charakterze oraz organizacji graficznej itp.);

2. Czytanie lektur w sytuacji lekcyjnej;

3. Polecenia i techniki zwiększające umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Moduł 3. Trening czytania ze zrozumieniem w praktyce pozalekcyjnej.

1. Czytanie ze zrozumieniem w muzeum, galerii, na wycieczcie;

2. Czytanie ze zrozumieniem wokół imprez okolicznościowych w szkole;

3. „Noc Książki”, bookcrossing, maratony czytania itp.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 28.10.2018
Moduł 1. Czytanie ze zrozumieniem – mechanizmy pozyskiwania i przetwarzania informacji

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

25.11 - 9.12.2019

Moduł 2. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

9 - 23.12.2019

Moduł 3. Trening czytania ze zrozumieniem w praktyce pozalekcyjnej

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

23.12.2019 - 6.01.2020

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 30.12.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 31.01.2020

1, 2,.02.2020

Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 3.01.2020

 

O AUTORZE

Anna Adryjanek – polonistka i tutorka z wieloletnim doświadczeniem, pracująca w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych oraz Szkole Podstawowej Programów Indywidualnych w Gdańsku. Od wielu lat organizuje metodykę i dydaktykę pracy z uczniami o SPE jako zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych. Współautorka publikacji: „Uczeń z dysleksją w szkole”, „Uczeń z dysleksją w domu”, zeszytów „Czytam ze zrozumieniem” oraz autorka innych publikacji i artykułów na tematy związane z praktycznymi aspektami dydaktyki. Prowadzi szkolenia i zajęcia we współpracy z UG, CEN, PTD i in. na temat pracy z uczniem z dysleksją w starszym wieku szkolnym. Eksperymentuje z tekstami ze swoimi uczniami nie tylko na lekcjach języka polskiego, ale także na zajęciach autorskich fakultetów: „Sztuka pisania”, „Religioznawstwo”, „Pisalnia”.

planowana data startu: 25.11.2019


Poleć ten kurs: