Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Oswoić maturę z biologii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli biologii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”.

Biologia to rozległa i intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki. Zagadnienia związane z genetyką oraz fizjologią i anatomią człowieka budzą stosunkowo duże zainteresowanie u większości uczniów, zwłaszcza tych przygotowujących się do studiów medycznych. Podobnie jest z zoologią. Zainteresowania tego nie osłabia nawet znaczny stopień trudności niektórych zagadnień, np. funkcjonowanie układu hormonalnego. Natomiast szeroko pojęta botanika (w tym fizjologia roślin) nie cieszy się sympatią uczniów, a często również nauczycieli. Przekłada się to na trudności z opanowaniem tej tematyki, która jednak stanowi istotną część materiału wymaganego na egzaminie maturalnym. Dotyczy to zwłaszcza skomplikowanych zagadnień – takich jak fotosynteza, gospodarka wodna oraz cykle rozwojowe roślin – lecz także znacznie prostszych tematów. Całkowita zmiana tego stanu jest bardzo trudna, a nawet niemożliwa. Możliwe jest jednak zwiększenie atrakcyjności tematów poprzez wskazanie ich powiązań z innymi zagadnieniami z biologii, np. wskazanie analogii pomiędzy fotosyntezą a oddychaniem komórkowym. Użyteczne jest również uwzględnienie perspektywy ekologii i ewolucji – czyli wprowadzenie treści działów, na które podczas nauki w szkole średniej zazwyczaj pozostaje niewiele czasu. Wskazane możliwości są zasadniczym motywem kursu, jednak ważnym jego aspektem jest też analiza zadań maturalnych zawierających treści z zakresu szeroko pojętej botaniki.

 

CEL I IDEA KURSU

Celem kursu jest przegląd możliwości zwiększenia atrakcyjności treści botanicznych będących częścią programu szkoły średniej. Służy temu m.in. wskazanie powiązań z innymi działami biologii oraz uwzględnienie perspektywy ekologicznej i ewolucyjnej. Ważnym aspektem kursu jest analiza zadań maturalnych zawierających wymienione treści.

EFEKTY KURSU

Uczestnik po ukończeniu kursu:

– poszerzy wiedzę z zakresu powiązań pomiędzy treściami szeroko pojętej botaniki a innymi dziedzinami biologii

– będzie potrafił uwzględnić perspektywę ekologiczną i ewolucyjną w nauczaniu treści innych działów biologii, zwłaszcza z zakresu botaniki

– poszerzy wiedzę z zakresu metod rozwiązywania zadań maturalnych

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE I ZAWARTOŚĆ KURSU

Koszt kursu: bezpłatny
Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia  
Do kiedy trwa: do lutego 2018 r.
Liczba modułów: 1
Liczba godzin: 10

 

W materiale szkoleniowym znajduje się artykuł oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Powiązania botaniki z innymi dziedzinami biologii i ich użyteczność dla rozwiązywania zadań maturalnych. 1. Omówienie zagadnień z zakresu systematyki roślin (ze szczególnym uwzględnieniem cykli rozwojowych) w aspekcie ewolucji
2. Wykazanie ekologicznych i ewolucyjnych aspektów fizjologii roślin
3. Wykazanie powiązań pomiędzy fizjologią roślin a fizjologią innych organizmów
4. Analiza zadań maturalnych z zakresu szeroko pojętej botaniki z uwzględnieniem wymienionych wyżej powiązań.

 

HARMONOGRAM

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 11 grudnia 2017 r.

Powiązania botaniki z innymi dziedzinami biologii i ich

użyteczność dla rozwiązywania zadań maturalnych. 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

03.01.2018-06.02.2018

 

 

O AUTORZE

Kamil Kulpiński - Absolwent biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie pracownik naukowy Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ, gdzie uzyskał stopień doktora nauk biologicznych. Obecnie nauczyciel biologii i przyrody w liceum ogólnokształcącym. Prowadził liczne warsztaty z zakresu biologii (m.in. dotyczące botaniki i ochrony przyrody), w tym w ramach Festiwalu Nauki w Krakowie oraz Małopolskiej Nocy Naukowców. Współautor Vademecum. Biologia, podręczników Biologia z cyklu Ciekawi Świata 2 i 3 oraz zbiorów testów maturalnych. Poza zagadnieniami związanymi z dydaktyką biologii bierze również udział w planowaniu i monitoringu działań z zakresu ochrony przyrody.

   

planowana data startu: 03.01.2018

Poleć ten kurs: