Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Nowy awans zawodowy - od stażysty do profesora oświaty


OPIS KURSU

Od roku szkolnego 2019/2020 po raz kolejny zmieniły się zasady awansowania nauczycieli i oceny pracy. Najważniejsze zmiany dotyczą awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Pomimo, że zmiany awansu zawodowego, już obowiązują, w dalszym ciągu jest wiele niejasności. Największe bowiem trudności sprawia nie tyle zrozumienie zapisów, co praktyczne ich odnoszenie do konkretnych sytuacji szkolnych. Dlatego materiał, koncentruje się na praktycznych procedurach dotyczących ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego, również dyrektora jednostki oświatowej. Przygotowane schematy maja pomóc zobrazować jak teraz wygląda ścieżka awansu zawodowego. Od 1 września ocena pracy została oddzielona od awansu zawodowego. Już nie trzeba oceniać pracy nauczyciela po zakończonym stażu w procedurze awansu – obowiązuje ocena dorobku zawodowego. 

CEL I IDEA KURSU

Celem podstawowym kursu jest zapoznanie się z nową ścieżką awansu zawodowego, z podziałem na poszczególne stopnie awansu, w tym z tzw. ścieżką dyrektorską i nauczycieli zwolnionych od pracy lub urlopowanych, wymaganiami na poszczególne stopnie awansu i sposobami realizacji stażu, w tym z zasadami oceniania nauczycieli po zakończeniu poszczególnych stopni awansu.

EFEKTY KURSU

Nauczyciel:

  • zna i stosuje się do nowych przepisów o awansie,
  • zna procedury awansu na poszczególne stopnie awansu zawodowego
  • potrafi określić zadania nauczyciela do realizacji podczas stażu i zastosować je w praktyce szkolnej,
  • zna zadania umożliwiające spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
  • potrafi stworzyć dokumentacje własną i przygotować się do wystąpienia przed komisją.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

50 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 42,50 zł)

Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia
Do kiedy trwa: do listopada 2019 r.
Liczba modułów: 4
Liczba godzin: 40

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 29 listopada 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z czterech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. 
Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni. W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do aktów prawnych i innych źródeł, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Awans zawodowy – nowości w drodze od stażysty do dyplomowanego

- Przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;

- Zmiany w awansie zawodowym od 1 września 2019 r.;

- Przerwy pomiędzy kolejnymi stopniami awansu zawodowego;

- Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – krok po kroku;

- Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – krok po kroku;

- Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – krok po kroku;

- Procedura awansu zawodowego dyrektora jednostki oświatowej – krok po kroku;

Moduł 2. Awans zawodowy – etap szkolny

- Przebieg awansu na etapie szkolnym;

- Staż awansu zawodowego – otwarcie, długość stażu, możliwość skrócenia stażu, przerwanie stażu, zakończenie stażu;

- Plan rozwoju zawodowego – jak opracować, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;

- Obowiązki i zadania w okresie stażu - nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego, opiekuna stażu, dyrektora;

- Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu – na nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego.

Moduł 3. Awans zawodowy – etap pozaszkolny

- Przebieg awansu na etapie pozaszkolnym;

- Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (na nauczyciela kontraktowego i mianowanego);

- Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (na nauczyciela dyplomowanego);

- Dokumentacja załączana do wniosku dyrektora lub nauczyciela urlopowanego na podstawie przepisów o związkach zawodowych;

- Postępowanie egzaminacyjne - jak wygląda egzamin i jak dobrze się zaprezentować przed komisją;

- Postępowanie kwalifikacyjne - jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna i jak dobrze się zaprezentować przed komisją;

- Nadanie stopnia awansu zawodowego;

- Jak wygląda procedura nadania stopnia awansu profesora oświaty.

Moduł 4. Awans zawodowy – ocena pracy nauczyciela

- Nowe regulacje prawne dotyczące oceny pracy;

- Ocena pracy nauczyciela – skala ocen, terminy dokonywania oceny;

- Kryteria oceny pracy nauczycieli,

- Odwołanie od oceny pracy.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 9.09.2019
Moduł 1. Awans zawodowy – nowości w drodze od stażysty do dyplomowanego

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

7 - 21.10.2019

Moduł 2. Awans zawodowy – etap szkolny

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

21.10 - 4.11.2019

Moduł 3. Awans zawodowy – etap pozaszkolny

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

4 - 18.11.2019

Moduł 4. Awans zawodowy – etap szkolny - ocena pracy po zakończeniu stażu awansu zawodowego

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

18.11 - 2.12.2019

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 25.11.2019 – Przed dokonaniem opłaty proszę sprawdzić, kiedy odbywa się ostatnia sesja egzaminacyjna.
Egzamin (terminy do wyboru)

29, 30.11; 1.12.2019;

6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29.12;

3, 4, 5.01.2020

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 29.11.2019

 

O AUTORZE

Dariusz Skrzyński - Prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE. Były redaktor naczelny czasopisma „Kadry i płace w oświacie” Wydawnictwa Wiedza i Praktyka oraz „Monitora Prawnego Dyrektora” Wydawnictwa Raabe. Autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowanych do szkół i przedszkoli. Od 13 lat zajmuje prawem oświatowym i świadczy usługi prawne podmiotom działającym w obszarze oświaty. Prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczy-cieli oraz wychowawców. Aktualnie prowadzi Kancelarię EDUPRAWNIK specjalizującą się w obsłudze placówek oświatowych (w tym dyrektorów, nauczycieli, pracowników samorządowych) oraz wydawców.

planowana data startu: 07.10.2019


Poleć ten kurs: