Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Wiem, co chcę osiągnąć – lepsze efekty pracy szkoły dzięki ewaluacji wewnętrznej (non stop)

Moduł 2. Przygotowanie i realizacja procesu ewaluacji

Temat: Moduł 2. Zadanie 2.

Autor Wiadomość
Angelika Kinowska
Kursy internetowe z Operonem

postów: 521

Ustalcie w gronie nauczycieli wchodzących w skład zespołu ewaluacyjnego z udziałem dyrektora, jakie zasoby czasowe, finansowe oraz zaangażowanie osób będą możliwe do wykorzystania na rzecz realizacji ewaluacji. Dokonajcie w gronie nauczycieli wchodzących w skład zespołu ewaluacyjnego podziału zadań i odpowiedzialności. Podziel się swoimi doświadczeniami z konstytuowania w szkole zespołu ewaluacyjnego. Co okazało się najtrudniejsze i jak udało Ci się przezwyciężyć te trudności? Zapraszam do wypowiedzi na forum.

Aby uczestniczyć w dyskusjach na forum należy być zalogowanym. Możesz się zalogować tutaj.