Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Moduł 4. Projekt edukacyjny? To lubię!

Temat: Moduł 4. Zadanie 3. Przeczytaj przykładowy opis projektu. Przygotuj szkic harmonogramu dla tego przedsięwzięcia.

Autor Wiadomość
Iwona Beata Mądry

postów: 18

1. Wybór tytulu projektu.


2. Ustalenie czau trwanie projektu.


3. Uzasadnienie wyboru tematu i określenie celów do osiągnięcia.


4. Przedstawienie kryteriów oceniania projektu.


5. Wykonanie założonych zadań.


6. Publiczne przedstawienie przygotowanej prezentacji z realizacji projektu.

Magdalena Oczkowska

postów: 12

1. Wybór tematu projektu.


 


2. Określenie czasu na jego wykonanie.


 


2. Określenie celów i zakresu działania.


 


3. Stworzenie harmonogramu/planu działań.


 


4. Praca nad projektem, wykonanie zaplanowanych działań zesołowo lub indywidualnie.


 


5. Publiczna prezentacja realizacji projektu dla społeczności szkolnej.


 


6. Ewaluacja, pozyskanie informacji zwrotnych.

Agnieszka Kowalska

postów: 36

1. przygotownie tematyki projektu - termin 1 dzień (1. dzień)


2. ustalenie osoby koordynującej projekt - 1 dzień  (2. dzień)


3. podział zespołu na grupy - 1 dzień (3,4,5,6,7,8,9,10. dzień)


4. praca zespołów - dwa tygodnie (11-24. dzień)


5. prezentacja i ewaluacja projektu - 2 dni (25-26 dzień)


łącznie: 26 dni na realizację projektu

Monika Kiełb

postów: 13

1. Wybór tematu projektu oraz określenie czasu, przeznaczonego na jego wykonanie


 


2. Sformułowanie celów oraz zaplanowanie działań


 


3. Wspólne ustalenie formy prezentacji i zasad oceny


 


4. Praca nad projektem.


 


5. Publiczne przedstawienie efektów - projektu


 


6. Ewaluacja 

Agata Mazanek

postów: 12


1. Wybór tematu projektu / obszaru badawczego, problemowego.


2. Określenie na jego wykonanie.


2. Określenie celów i zakresu działania.


3. Stworzenie harmonogramu/planu działań.


4. Praca nad projektem, wykonanie zaplanowanych działań zesołowo lub indywidualnie.


 


5. Publiczna prezentacja realizacji projektu dla społeczności szkolnej.


6. Refleksja i informacja zwrotna.


Agnieszka Mąka

postów: 13


  1. Ustalenie tematu projektu.

  2. Określenie czasu trwania wszystkich zadań projektowych.

  3. Określenie celów, które mają być zrealizowane.

  4. Wypunktowanie jasnych i zrozumiałych kryteriów oceny projektu.

  5. Wykonanie przez uczniów zadań projektowych.

  6. Publiczna prezentacja projektu.

Justyna Krzynówek

postów: 20

1. Wybranie tematyki projektu


2. Ustalenie kryteriów oceny


3. Podział na grupy


4. Zbieranie materiałów


5. Przeprowadzenie badań


6. Przygotowanie prezentacji wyników


7. Przedstawienie prezentacji


8. Ocena

Teresa Smoleń

postów: 20

1.Wybor tematu projektu. Obszaru badawczego.


2. Określenie celów i zakresu działania.


3. Stworzenie harmonogramu/planu działań.


4. Praca nad projektem.


5. Prezentacja wyników.


6. Refleksja. 

Anna Chowańska

postów: 4

1. Wybór tematu projektu. Ustlenie tytułu.


2. Określenie czasu na jego wykonanie.


3.Wybór celów.


4. Określenie kryteriów.


5. Podział na grupy przy zanadniech tego wymagających.


6. Praca nad zadaniami zawartymi w projekcie.


7. Przedstawienie projektu społeczości szkonej.


8. Ewaluacja.

Mariola Rosłoniec

postów: 50

1. Wybór tematu projektu, podział na zespoły.


2. Określenie celów, czasu i etapów pracy.


3. Zapoznanie z kryteriami oceny


4. realizacja zadań, konsultacje.


5. Publiczna prezentacja efektów pracy.


6. Ewaluacja


 


 


 

Ewa Wasążnik

postów: 7

1.Wybor tematu projektu


2.Określenie celow i zaplanowanie działań


3.Praca nad projektem


4.Publiczna prezentacja


5.Ewaluacja

Nina Florczak-Mendyka

postów: 17

1. Wybór tematu projektu.


2.Określenie celów i zaplanowanie etapów.


3.Wykonanie zaplanowanych działań.


4. Publiczne przedstawienie efektów.


5.Ewaluacja.


 


 


 


 


Po zapoznaniu uczniów z tematem projektu ( uzasasnienie wyboru tematu), z celami przedsięwzięcia należy podzielić uczniów na grupy, przydzielić im zadania, określić czas i termin realizacji poszczególnych zadań, wskazać terminy konsultacji z koordynatorem projektu.


 


1. grupa przygotowuje informacje na temat źródeł światła korzystając z dostępnej literatury,


2. grupa przygotowuje zestawienie rodzajów źródeł śwatła,


3. grupa przygotowuje narzędzia pomiaru do przeprowadzenia badań opinii producenta, sprzedawców i konsumentów, przeprowadza badania,


4. grupa dokonuje analizy informacji ( zebranych na podstawie badań),


Po wspólnych ustaleniach, konultacjach uczniowie prezentują zebrane i opracowane materiały. Formułują wnioski dotyczące współczesnych tendencji rozwoju źródeł swiatła i możliwości ich zastosowań. Przygotowują publiczne wystąpienie, prezentację efektów swojej pracy.


 


 

Kinga Łusiewicz

postów: 13

1. Określenie tematu oraz czasu, w którym ma być wykonywany projekt.


2. Sformułowanie celów oraz zaplanowanie działań.


3. Ustalenie kryteriów oceniania.


4. Praca nad projektem.


5. Publiczna prezentacja projektu.


6. Ewaluacja - informacja zwrotna. 

Elżbieta Korneluk

postów: 6

1. Wybór tematu projektu


2. Określenie celów i zaplanowanie poszczególnych działań


3. Wykonanie zaplanowanych działań według terminarza.


4. Prezentacja z realizacji projektu.


5. Ewaluacja, pozyskanie informacji zwrotnych.

Zmodyfikowany: Wtorek, 24 Kwiecień 2018 11:26:55 - Elżbieta Korneluk

Anna Malinowska

postów: 3

1. Wybór tytulu projektu.


 


2. Ustalenie czau trwanie projektu.


 


3. Uzasadnienie wyboru tematu i określenie celów do osiągnięcia.


 


4. Przedstawienie kryteriów oceniania projektu.


 


5. Wykonanie założonych zadań.


 


6. Publiczne przedstawienie przygotowanej prezentacji z realizacji projektu.

Aby uczestniczyć w dyskusjach na forum należy być zalogowanym. Możesz się zalogować tutaj.