Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Moduł 4. Projekt edukacyjny? To lubię!

Temat: Moduł 4. Zadanie 2. Proszę napisać, jakie 2–3 strategie uczenia się (pracy) mogli doskonalić uczestnicy w trakcie realizacji projektu.

Autor Wiadomość
Iwona Beata Mądry

postów: 18

Samodzielność, planowanie pracy własnej oraz umiejętne zarządzanie czasem.

Magdalena Oczkowska

postów: 12

Twórcze myślenie, kreatywność, współprace w grupie, umiejętność wyszukiwania informacji w różnych źródłach.

Iwona Janocha

postów: 4

Uczniowie doskonalili umiejętność planowania własnej pracy i zarządzania czasem. Kształcili twórcze myślenie i współpracę w grupie.

Anna Jabłońska

postów: 7

Umiejętnośc pracy w grupie, ale i samodzielność, kreatywność, umiejętność wykonywania określonych zadań w przewidzianym na to czasie, ćwiczenie wystąpień publicznych.

Agnieszka Kowalska

postów: 36

mnemotechniczne, mapy myśli, generatywne - włączające nowe treści

Monika Kiełb

postów: 13

Uczenie się poprzez odkrywanie


Uczenie się przez działanie 

Joanna Kuć

postów: 11

Uczniowie przede wszystkim nabywali umiejętność pracy w grupie (często specjanie tworzę grup, gdzie uczniowie wcześniej nie mieli ze sobą okazji pracować) oraz pracy indywidualnej (podział obowiązków, odpowiedzialność za swoją część), organizacja czasu pracy 9wykonanie pracy w wyznaczonym terminie, spotkanie się poza szkołą), planowanie poszczególnych zadań w projekcje, samodzielność i odpowiedzialność za siebie i innych, motywowanie do pracy.

Agata Mazanek

postów: 12

Umiejętność pracy w grupie oraz pracy indywidualnej, organizacja czasu pracy, planowanie realizacji poszczególnych zadań w projekcje, samodzielność.

Agnieszka Mąka

postów: 13

Planowanie i kontrolowanie czasu pracy, praca w grupie.

Iwona Majewska

postów: 59


Uczniowie muszą przeczytać lekturę i wybrać odpowiedniego bohatera, zaplanować pracę i sposób zaprezentowania, który będzie im najbardziej odpowiadał. Uczą się samodzielności i odpowiedzialności za swoje działanie i współpracy zespołowej.

Anna Masztakowska-Struś

postów: 15

Przede wszsytkim ustalenie harmonogramu działań i postępowanie zgodnie z jego założeniami. Planowanie pracy samodzielnej i zarządzanie czasem.

Justyna Krzynówek

postów: 20

Umiejetność dyskusji i współpracy.

Teresa Smoleń

postów: 20

Nauka przez doświadczanie. Tworzenie samodzielnych notatek. Tworzenie plakatów.

Anna Chowańska

postów: 4

Właściwa organizacja własnej pracy, kompetencje społeczne, informatyczne, umiejętność pracy w grupie, przedstawianie na forum efektów własnej pracy - opowiadania o nich.

Mariola Rosłoniec

postów: 50

Kreatywność, planowanie, samodzielność.

Małgorzata Chmielecka-Marek

postów: 1

Samodzielność, planowanie, mapa myśli, kreatywność.

Joanna Duda-Kazimierowicz

postów: 6

Kreatywność, planowanie własnych zadań, samodzielność

Sara Nowak

postów: 1

Planowanie, organizacja czasu, pomysłowość, mapa myśli.

Agnieszka Grzeszczyk

postów: 18

Umiejętność korzystania z power poin, mapa mysli, dyskusja.

Agnieszka Grzeszczyk

postów: 18

Umiejętność korzystania z power poin, mapa mysli, dyskusja.

Aby uczestniczyć w dyskusjach na forum należy być zalogowanym. Możesz się zalogować tutaj.