Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Animator Ortograffiti. Nowe standardy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Moduł 4. Projekt edukacyjny? To lubię!

Temat: Moduł 4. Zadanie 1. Proszę, by Państwo pomyśleli o ostatnim dużym, kilkuetapowym przedsięwzięciu, które zrealizowali, a następnie rozpisali je na f...

Autor Wiadomość
Iwona Beata Mądry

postów: 18

Przyjęcie z okazji Komunii Św. syna.


1. Pomysł podjęcia danego zadania – zorganizowania uroczystości rodzinnej z okazji Komunii Św. syna


2. Omówienie go z mężem, zapisanie zadań.


3. Ustalenie listy zaproszonych gości.


4. Ustalenie miejsca uroczystego obiadu po uroczystości w kościele – restauracja czy dom? Restauracja!


5. Przygotowanie i wysłanie zaproszeń do  gości.


6. Kontakt z restauracją w celu zarezerwowania sali na uroczystość. 


7. Ustalenie godziny przybycia po uroczystości do restauracji.


8. Omówienie proponowanego menu i cennika za posiłek dla określonej liczby osób.


8. Ustalenie spotkania z menadżerem restauracji w celu omówienia szczegółów i wpłaty zaliczki.


9. Spotkanie z menadżerem. Wpłata zaliczki.


11. Koordynacja transportu niezmotoryzowanych gości.


13. Przygotowanie wspólnego wyjazdu spod domu dla gości, którzy mogą mieć problem z dotarciem do kościoła znajdującego się w dużej odległości od domu, a następnie przejazd do restauracji( miasteczko w innej miejscowości)


14.Pożegnanie gości, podziękowanie za przybycie. 

Zmodyfikowany: Środa, 18 Kwiecień 2018 18:43:05 - Iwona Beata Mądry

Magdalena Oczkowska

postów: 12


Organizacja urodzin córki


 

1. Wybór odpowiedniego terminu uroczystości.


2. Zaplanowanie formy uroczystości.

3. Zaproszenie gości.

4. Opracowanie menu, zamówienie tortu.


5. Zaplanowanie porządków w domu.

6. Zaplanowanie dekoracji oraz atrakcji dla gości.


7. Stworzenie listy zakupów. (łącznie z elementami potrzebnymi do dekoracji i przygotowania aktrakcji dla gości)

8. Wykonanie porządków zgodnie z wcześniejszym planem.


9. Zakupy.

10. Przygototwanie atrakcji dla najmłodszych gości (konkursy, zabawy)


11. Udekorowanie salonu na uroczystość.

12.Przygototwanie menu.

13. Odebranie tortu.

14. Urodziny córki.


15. Podziękowania dla gości.


Justyna Adach

postów: 4

Co roku prowadzimy wraz z nauczycielem wspomagającym kasowy klub o tematyce związanej z np. zadaniami wyznaczonym przez kuratora, dyrektora lub po prostu z zainteresowaniami uczniów. W ubiegłym roku był to Klub Małego Patrioty. Harmonogram działań wygląda jednak zwykle podobnie:


1. Wybór tematyki - przez nauczyciela lub ankietę przeprowadzoną wśród uczniów.


2. Ustalenie konkretnych celów oraz działań do realizacji w klubie.


3. Poszukiwanie pomysłów na stronach internetowych innych płacowe oraz możliwości realizacji pomysłów. 


4. Opracowanie harmonogramu działania klubu oraz warunków uczestnictwa w nim. 


5. Przygotowanie legitymacji klubowych dla uczniów oraz tablicy do prezentacji efektów z kolejno przeprowadzonych działań.


6. Zaprezentowanie dzieciom harmonogramu i przydzielone wynikających z nich zadań. 


7. Realizacja działań, dokumentowanie ich na wyznaczonej tablicy i w legitymacjach uczniów oraz na stronie internetowej szkoły. 


8. Podsumowanie działań klubu, wręczenie dyplomów oraz ewentualnych upominków. 

Agnieszka Kowalska

postów: 36

Przygotowanie kursu dla nauczycieli:


1. dobór materiału (literatura, wyniki badań naukowych)


2. przygotowanie graficznej prezentacji


3. sprawdzenie pod względem merytorycznym - konsultacje


4. zapisanie uczestników


5. przygotowanie certyfikatów


6. przeprowadzenie kursu


7. zakończenie i podsumowanie


8. wydanie zaświadczeń o doskonaleniu

Agnieszka Kowalska

postów: 36

Przygotowanie kursu dla nauczycieli:


1. dobór materiału (literatura, wyniki badań naukowych)


2. przygotowanie graficznej prezentacji


3. sprawdzenie pod względem merytorycznym - konsultacje


4. zapisanie uczestników


5. przygotowanie certyfikatów


6. przeprowadzenie kursu


7. zakończenie i podsumowanie


8. wydanie zaświadczeń o doskonaleniu

Agnieszka Kowalska

postów: 36

Przygotowanie kursu dla nauczycieli:


1. dobór materiału (literatura, wyniki badań naukowych)


2. przygotowanie graficznej prezentacji


3. sprawdzenie pod względem merytorycznym - konsultacje


4. zapisanie uczestników


5. przygotowanie certyfikatów


6. przeprowadzenie kursu


7. zakończenie i podsumowanie


8. wydanie zaświadczeń o doskonaleniu

Joanna Kuć

postów: 11

Przygotowanie 60 urodzin taty i prezentu niespodzianki


1. Wyznaczenie tematu i przygotowanie się do podjęcia działań.


2. Rozmowy z osobami, które mają być zaproszone.


3. Ustalenie dogodnej dla wszystkich daty i miejsca uroczystości.


4. Podzielenie zadań. Ustalenie, kto zamawia tort, kto przygotowuje jakie potrawy, kto robi zakupy i co kupuje.


5. Burza mózgów - wymyślenie wspólnego prezentu niespodzianki - jeden duży prezent składkowy.


6. Składka pieniędzy i zakup prezentu, zapakowanie go.


7. Upownienie się, czy wszyscy mają wszystko zakupione i przygotowane.


8. Spotkanie się w wyznaczonym dniu na urodzinach.


9. Wręczenie prezentu niespodzianki.


10. Grupa ocenia, czy prezent się podobał.


11. Wspólne zdjęcia i rozmowy o przebiegu uroczystości.

Agata Mazanek

postów: 12


Cel: Organizacja międzynarodowego konkursu informatycznego


Harmonogram:


    1.  PIĄTEK:
    
–zakwaterowanie w hotelach


    2.   SOBOTA: 


    - śniadanie w hotelu


    - transport z hotelu na konkurs


    rejestracja, wręczenie pakietów powitalnych uczestnikom


    -  otwarcie konkursu (on-line)


    - wspólne zdjęcie uczestników


    - zawody informatyczne


    - bezpłatne obiady dla opiekunów + uczestników + woda


    - czas wolny – spacer po Rynku


    - uroczyste wręczenie nagród laureatom Międzynarodowego Konkursu Programowania  


              3. NIEDZIELA :


    - śniadanie w hotelu


    - wykwaterowanie z hoteli


    - transport uczestników Dworzec PKP / PKS

Agnieszka Mąka

postów: 13

Organizacja urodzin córki


 


1. Wybór odpowiedniego terminu.


2. Zaplanowanie formy uroczystości.


3. Zaproszenie gości.


5. Opracowanie menu.


6. Zaplanowanie porządków w domu.


7. Zaplanowanie dekoracji.


8. Stworzenie listy zakupów.


9. Wykonanie porządków zgodnie z wcześniejszym planem.


10. Zakupy.


11. Upieczenie tortu, przygotowanie przystawek.


12. Udekorowanie salonu na uroczystość.


13. Urodziny córki.

Iwona Majewska

postów: 59

 1.  Zorganizowanie Wigilii w świetlicy szkolnej.


2. Omówienie z koleżankami pomysłu, czy są zainteresowane, czy wyrażają zgodę i chęć współpracy, podział zadań.


3. Ustalenie terminu uroczystości : dzień, godzina.


4. Zaplanowanie przebiegu uroczystości: wybór sali, układ ławek, kolędy ( czy z nośnika), poczęstunek, opłatek.


5.Rozmowa z dziećmi i ich rodzicami, czy wyrażają zgodę na udział ich dzieci w uroczystości.


6. Ustalenie kto co przynosi na uroczystość.


7. Potwierdzenie przez rodziców deklaracji udziału w uroczystości.


8. Organizacja Wigilii- realizacja planów.


9. Zakończenie,  rozmowy z dziećmi na temat ich samopoczucia, dzielenie się wrażeniami, odbiór dzieci przez rodziców do domu,


Justyna Krzynówek

postów: 20

Weekend na wsi


1. Omówienie pomysłu na wyjazd z rodziną


2. Ustalenie miejsca wyjazdu


3. Ustalenie dokładnego terminu


4. Przeglądanie ofert gospodarstw agroturystycznych


5. Wybranie gospodarstwa po konsultacji z rodziną


6. Zarezerwowanie miejsc


7. Opłacenie rezerwacji


8. Wyjazd


 

Teresa Smoleń

postów: 20

Realizacja kursu OPERON:
1. Zapisać na kurs.


2. Sprawdzić terminy.


3. Zapisać terminy w kalendarzu i dopilnować ich.


4. Logować się w wyznaczonym terminie.


5. Czytać materiały.


6. Realizować zadania.


7. Wypełniać minitesty.


8. Zapisać na egzamin.


9. Opłacić egzamin.


10. Zdać go w wyznaczonym terminie.


11. Celebrować sukces.

Anna Chowańska

postów: 4

Przygotowanie pasowania na ucznia kl. 1


1. Ustalenie terminu pasowania z p. dyrektor


2. Wpisanie uroczystości do kalendarza imprez szkolnych.


3. Praca nad scenariuszem.


4. Rozdzielenie obowiązków osobom wspomagającym uroczystość.


5.Przygotowanie zaproszeń.


6. Podział ról uczniowskich.


7. Próby stałych elementó scenariusza.


8. Zamówienie potrzebnych dyplomów i biretó itp.


9. Przgotowanie dekoracji.


10. Przygotowanie sali na uroczystość.


11. Przygotowanie stołów na poczęstunek.


12. Organizacja pasowanie.


13. Wykonanie pamiątkowych zdjęć pierwszoklasistów.


14.Uporządkowanie sali.


15. Opis uroczystości na stronie internetowej szkoły.


16. Ewaluacja wykonanego zadania z zespołem.

Mariola Rosłoniec

postów: 50

1.Zaplanowanie "Wierszowiska"


 2.Cel:Prezentacja twórczości uczniów klas III-VIII


3. Plan


- zorganizowanie zespołów - polonistyczny, muzyczny, plastyczny, komputerowy


- podział obowiązków


- ustalenie ważnych dat


4. Terminy:


- czerwiec: ogłoszenie przegladu poetyckiej twórczości uczniów - informacja o zasadach (jakie prace, do kiedy, gdzie dostarczyć, itd.)


- wrzesień - dostarczenie wierszy, wybór spośród nich szczególnie interesujących, przekazanie tekstów poszczególnym grupom: muzycznej, plastycznej, komputerowej,


- październik - prace nad tekstami w poszczególnych grupach:


                      polonistyczna - przygotowanie recytacji i konferansjerki, opracowanie przebiegu imprezy, zaproszenie gości,


                      muzyczna - aranżacja muzyczna do niektórych wybranych wierszy, przygotowanie chóru


                      plastyczna - przygotowanie zaproszeń i ilustracji do wierszy oraz zaprojektowanie dekoracji


                      komputerowa - opracowanie tomiku do druku, wdrukowanie tomiku wierszy i zaproszeń


- listopad - próby, wykonanie dekoracji, przebieg imprezy


5. "Wierszowisko" - prezentacja poezji dzieciecej, śpiewanie piosenek i prezentacja tomiku wierszy.


Wręczanie tomiku gościom szkoły przy różnych okazjach.


 


 


 


  

Agnieszka Grzeszczyk

postów: 18

Organizacja roczku


1. Ustalenie tematu imrezy, terminu i sporządzenie listy gości.


2. Znalezienie miejsca, osoby pieczacej tort, artykułów potrzebnych do dekoracji.


3. Zaproszenie gości, potwierdzenie och liczby.


4.  Ustalenie szczegółów związanych z menu i kalendarzem imprezy


5. Potwierdzenie dowozu artykułów i tortu do restauracji.


6. Zorganizowanie roczku.


7. Wykonanie podziękowań dla gości ze zdjęciami z imprezy

Ewa Wasążnik

postów: 7

United Felting Day


1. Temat narzucony co rok przez organizację filcarzy- tym razem "Ogień"


Spotykam się z nauczycielami i uczniami chcącymi poznać technikę filcowania.Przedstawiam temat i na przykładzie wcześniejszych prac zapoznaję grupę z techniką filcowania. Następuje podział na 4 grupy/ nauczyciel +2 uczniow/ Żaden z nauczycieli wcześniej nie filcował, natomiast w każdej grupie jest uczeń, ktory wcześniej zapoznał się z techniką. W dyskusji wybieramy sposob w jaki przedstawimy temat


2.Określam założone cele/ zapoznanie z pojęciem rękodzieła ludowego, nauka techniki rękodzielniczej, zapoznanie z historią filcowania, stworzenie obrazu/


- zadania do wykonania dla każdej z grup/ zapewnienie finansowania, zakup czesanki, przygotowanie szkicu, przygotowanie plakatu zapraszającego społeczność szkolną na finał /


-terminarz spotkań przygotowujących do finalnego wykonania projektu/ ćwiczenia w filcowaniu prostych form/


3.Praca nad obrazem /każda grupa robi 1/4 część, a następnie zostają one połączone w jedną całość/ Filcujemy około  trzech godzin na dolnym korytarzu, także uczniowie i nauczyciele mogą swobodnie obserwować naszą pracę.


4. W wyniku ewaluacji powstaje Szkolne Koło Rękodziełahappy

Teresa Zawadzka

postów: 1

Projekt "Easter" wraz ze szkoła włoską


cel: poznanie obyczajów wielkanocnych w Polce i we Wloszech


- podział obowiązków


- wyznaczenie aktywnosci i zadań dla uczestników projektu


- ustalenie harmonogramu


1. Zapoznanie uczniów z projektem i krajem partnerskim


- przygotowanie zagadnień i multisensoryczne zobrazowanie  (dźwięk, obraz, smak)


- wysłanie plakatów obrazujących tradycje w każdym z krajów - np.koszyczek wielkanocny, szukanie jajek, Triduum Paschalne, Pascha, sniadanie wielkanocne, smaganie witkami, oblewanie wodą...


- przesłanie plików dźwiękowych z nagranym głosem dzieci -przedstawienie się, nazwy potraw, nazwy tradycyjnej zawartości koszyczka


- spotkanie klas na skype


2. Podsumowanie projektu


- wysyłka drobnych słodkich upominków i kartek pocztowych ze słowami wdzięcznosci


3. Ewaluacja projektu


- co poszło wg planu, co można poprawić, co trzeba zmienić i uleprzyć, a czego nie nalezy powielać


 

Nina Florczak-Mendyka

postów: 17

1. Zaplanownie koncertu charytatywnego.


2. Zebranie informacji potrzebnych do przygotowania koncertu.


3. Spotkanie z osobami chętnymi do współpracy - nauczyciele, rodzice, uczniowie...


4. Ustalenie terminu, miejsca, listy artystów.


5. Spotkanie z władzami miasta, przedstawicielami Domu Kultury, przedstawicielami fundacji, mediów, policji ... - ustalenie szczegółów, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.


6. Spotkanie z artystami - ustaleniei repertuaru, zapoznanie z regulaminem koncertu, terminem, miejscem.


7. Przydzielenie zadań poszczególnym osobom:


- regulamin koncertu (organizator)


- scenariusz koncertu


- przygotowanie zaproszeń


- przygotowanie poczęstunku


- przygotowanie sceny, sprzętu


- zorganizowanie ochrony, pomocy medycznej


- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wpisy do pamiątkowego albumu


8. Szukanie sponsorów - indywidalne spotkania.


9. Zaproszenie gości.


10. Podziękowania dla osób wspołpracujących przy organizacji konsertu.


12. Przygotowanie albumu upamiętniajacego koncert.


Koncert był organizowany w ciagu trzech tygodni w połaczeniu z akcją szukania potencjanego dawcy szpiku dla naszej uczennicy. Czasu było mało, ale udało się.

Elżbieta Korneluk

postów: 61. Reaktywowanie siedliska " Stara Wieś"nad Bugiem.
2. Cel:Przywrocenie do życia siedliska.  Aktywny wypoczynek na łonie natury.  
    Dzialania: Ocena stanu siedliska, uporządkowanie obejścia, uprzatnięcie domu, wykarczowanie suchych i nieprzydatnych krzewów.
3. Terminy:
- pażdziernik: porządkowanie obejścia wokół domu /koszenie traw, przycinka alei, porządkowanie lasu wokół posesji, przygotowanie drewna na opał/
- listopad - grudzień: prace w domu / zaplanowanie wystroju, przegląd mebli, czyszczenie instalacji kuchennych i grzewczych, malowanie ścian i podłóg, renowacja starego    kredensu, stołków, półki, okapu kuchennego i kafli/, urządzanie wnętrz: sień,kuchnia i pokoje
- styczeń - luty: wypoczynek, spacery, palenie w piecu, dokarmianie ptaków i zwierząt, obserwacja przyrody
- marzec - kwiecień: prace w ogrodzie i sadzie sadzenie drzewek i krzewów owocowych, zdjęcie starej elewacji, przywrócenie do stanu pierwotnego,     wymiana okien,uruchomienie pieca chlebowego, przegląd uli w pasiece
- maj: przygotowania do "majówki" /kronika filmowa, zaproszenie gości, przygotowanie poczęstunku na oryginalnej kuchni i chleba z pieca/
4. "Majówka na Starej Wsi" - prezentacja gościom kroniki filmowej z realizacji projektu, poczęstunek, noclegi dla chętnych  gości. 
   Pobyt na siedlisku w każdej wolnej chwili z dala od cywilizacji.
 
 
  

  

Elżbieta Korneluk

postów: 6
1. Reaktywowanie siedliska " Stara Wieś"nad Bugiem.


2. Cel:Przywrocenie do życia siedliska.  Aktywny wypoczynek na łonie natury.  


    Dzialania: Ocena stanu siedliska, uporządkowanie obejścia, uprzatnięcie domu, wykarczowanie suchych i nieprzydatnych krzewów.


3. Terminy:


- pażdziernik: porządkowanie obejścia wokół domu /koszenie traw, przycinka alei, porządkowanie lasu wokół posesji, przygotowanie drewna na opał/


- listopad - grudzień: prace w domu / zaplanowanie wystroju, przegląd mebli, czyszczenie instalacji kuchennych i grzewczych, malowanie ścian i podłóg, renowacja starego    kredensu, stołków, półki, okapu kuchennego i kafli/, urządzanie wnętrz: sień,kuchnia i pokoje


- styczeń - luty: wypoczynek, spacery palenie w piecu, dokarmianie ptaków i zwierząt, obserwacja przyrody


- marzec - kwiecień: prace w ogrodzie i sadzie sadzenie drzewek i krzewów owocowych,zdjęcie starej elewacji, przywrócenie do stanu pierwotnego, wymiana       okien,uruchomienie pieca chlebowego, przegląd uli w pasiece


- maj: przygotowania do "majówki" /kronika filmowa, zaproszenie gości, przygotowanie poczęstunku na oryginalnej kuchni i chleba z pieca/


4. "Majówka na Starej Wsi" - prezentacja gościom kroniki filmowe z realizacji projektu, poczęstunek, noclegi dla chętnych  gości. 


   Pobyt na siedlisku w każdej wolnej chwili z dala od cywilizacji.


 


 


 

  

Aby uczestniczyć w dyskusjach na forum należy być zalogowanym. Możesz się zalogować tutaj.