Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Znajdź w serwisie


Oswoić maturę z fizyki - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli fizyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do matury i oswajania ich z najtr...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z biologii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli biologii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest przegląd możliwości zwiększenia atrakcyjności treści botanicznych będących częścią programu szkoły śre...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z historii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli historii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą udoskonalić metodykę pracy z uczniem pod względem przygotowania go...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę ustną z języka polskiego - praktyczny warsztat, cz. 2

Druga część kursu przygotowanego dla nauczycieli języka polskiego z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą udoskonalić metodykę pracy z uczniem pod względem p...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat, cz. 2

Druga część kursu przygotowanego dla nauczycieli matematyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na optymalizację działań związan...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z historii - praktyczny warsztat

Kurs został przygotowany dla nauczycieli historii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą udoskonalić metodykę pracy z uczniem pod względem przygotowania go...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z geografii - praktyczny warsztat dla nauczyciela

Kurs został przygotowany dla nauczycieli geografii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do efektywniejszej pracy z uczniem podczas przygotowań do egzaminu maturalnego

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z matematyki - praktyczny warsztat, cz. 3

Trzecia część kursu przygotowanego dla nauczycieli matematyki z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Sukces ucznia na maturze jest często wykładnią efektywności działań nauczyciela. Warto więc skorzystać z...

Zapisy zakończone

Oswoić maturę z geografii - praktyczny warsztat dla nauczyciela

Kurs został przygotowany dla nauczycieli geografii z tych szkół, które uczestniczą w akcji „Próbna Matura z Operonem 2017/2018”. Celem kursu jest przygotowanie nauczyciela do efektywniejszej pracy z uczniem podczas przygotowań do egzaminu maturalnego