Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Życie z pasją – jak wciąż kochać zawód nauczyciela (TRZECIA EDYCJA)

Zapraszam wszystkich nauczycieli, doświadczonych i początkujących, kobiety i mężczyzn. Podzielę się z Wami moją pasją, by rozbudzić w Was entuzjazm, motywację i siłę wewnętrzną. Spróbujcie!

Iwona Majewska-Opiełka

Pierwszy z cyklu kursów przygotowanych specjalnie dla nauczycieli przez Iwonę Majewską-Opiełkę, adresowany do całej rady pedagogicznej – do wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych na każdym etapie edukacji. Celami szkolenia są zbudowanie siły wewnętrznej nauczyciela, wzmocnienie poczucia własnej wartości i spojrzenie na wykonywany zawód z innej perspektywy.

Uczestnicy kursu będą mogli sprawdzić swoją wiedzę, wypełniając minitesty – krótkie testy on-line dotyczące tematyki kursu.

Materiały kursowe będą miały urozmaiconą formę, sprzyjającą samokształceniu – oprócz wykładu wideo uczestnicy będą mogli pobrać materiały pomocnicze, bibliografię oraz wziąć udział w pracy w grupach (w odpowiednim wątku na forum).Podstawowymi formami aktywności uczestników będzie studiowanie udostępnionych przez organizatora materiałów, samodzielne opracowanie zagadnień podanych w formie pytań, praca w grupach na forum, gruntowne poznanie literatury przedmiotu.

 Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość wzajemnego kontaktu, wymiany doświadczeń oraz uzyskania wsparcia merytorycznego ze strony organizatora.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

30 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 25,50zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończeniu kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, filmy, ćwiczenia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do lipca 2018 r.
Liczba modułów: 2
Liczba godzin: 20
Dla kogo jest to szkolenie: - dla wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych na każdym etapie edukacji

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 27 lipca 2018 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

 • Opracowanie teoretyczne danego zagadnienia – wykład wideo, materiały pomocnicze, bibliografia
 • Zestaw pytań do samodzielnego opracowania przez uczestnika bądź do pracy w grupach (w odpowiednim wątku na forum)
 • Minitest – zestaw interaktywnych pytań sprawdzających wiedzę prezentowaną w wykładach wideo

PROGRAM KURSU

CZĘŚĆ I – Ja i mój zawód

 • Nauczyciel – jak wciąż kochać ten zawód?
 • Motywacja wewnętrzna – jak o nią dbać? Współpraca z podświadomością
 • „Dlaczego” i „po co” – pytania, które zmieniają nastawienie i odpowiedzi, które motywują     
 • Nauczyciel lider – nowa droga zawodowa i… prywatna

Ta sesja pozwoli nauczycielom spojrzeć na swój zawód z innej perspektywy. Wzmocni w nich poczucie własnej wartości. Przedstawiona będzie wiedza, która pozwoli znajdować wciąż nową motywację do wykonywania zawodu i spełnić się w roli nauczyciela.

CZEŚĆ II – Moja siła wewnętrzna

 • Siła wewnętrzna nauczyciela – skąd ją czerpać i jak powiększać? Pięć cech potrzebnych do skutecznego działania i szczęśliwego życia
 • Zmiana schematów poznawczych ułatwiająca życie i skuteczne działanie
 • Poczucie własnej wartości – jak je budować?
 • Spójność wewnętrzna – siła lidera i sposób na lepsze życie

Ta sesja poświęcona będzie budowaniu siły wewnętrznej nauczyciela. Jej wzmocnienie spowoduje większą skuteczność działań i życie z większą radością. Szczególny nacisk zostanie położony na budowanie poczucia własnej wartości. Badania pokazują, że zarówno ta cecha, jak i cztery inne, o których będzie mowa w wykładzie, znajdują się u nauczycieli na znacznie niższym poziomie niż wymaga tego zawód i… szczęśliwe życie.

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 14.06.2018 r.
Moduł 1. Ja i mój zawód 05.07-18.07.2018 r.
Moduł 2. Moja wewnętrzna siła 19.07-02.08.2018 r.
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 24 lipca 2018 r. - opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 27, 28, 29.07.2018 r.
3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19.08.2018 r.
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 27.07-10.09.2018 r.

  O AUTORCE

Iwona Majewska-Opiełka  – prekursorka i jedna z najciekawszych postaci ruchu rozwoju potencjału człowieka w Polsce. Charyzmatyczna, budząca entuzjazm – inspiruje i porywa do działania. Jest psychologiem, specjalistą w zakresie kierowania ludźmi, mentorem, coachem. Autorka 13 książek, w tym między innymi: Czas kobiet, Umysł lidera, Wychowanie do szczęścia, Już za rok matura, Jak mówić, żeby nas słuchano, Siła kobiecości.Pierwsza pisała i prowadziła inspirujące szkolenia dla kobiet, wskazując, jak łączyć kobiecość ze skutecznością działania, jak wykorzystać w życiu zawodowym specyficzne kobiece doświadczenie i predyspozycje. W edukacji nieustannie podkreśla rolę wychowania, jako drogę nie tylko do sukcesu społeczeństwa, ale również szczęścia człowieka. W 2000 roku założyła w Polsce Akademię Skutecznego Działania, która działa według unikatowego programu szkoleń opartych na świadomym wpływaniu na podświadomość, doskonaleniu własnego charakteru oraz kształtowaniu życia w zgodzie z życiowym posłannictwem i pryncypialnymi zasadami.

planowana data startu: 05.07.2018

Poleć ten kurs: