Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Jak działać ręka w rękę z rodzicem - budowanie koalicji z rodzicami nie tylko podczas zebrań (DRUGA EDYCJA)


OPIS KURSU

Kurs jest poświęcony budowaniu relacji z osobami, które są bardzo ważne w wyprawie edukacyjnej naszych uczniów. Czas świadomie zaprosić do udziału w niej rodziców naszych podopiecznych. Kurs pomoże w budowaniu dobrej relacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem – relacji gwarantującej dobrą komunikację, określenie obszarów odpowiedzialności, budującej koalicję i plan wspólnych działań na rzecz dzieci. Taka relacja pozwala generować wsparcie dla dziecka płynące z dwóch kierunków – domowego i szkolnego. Komunikacja nauczyciela z rodzicem w decydujący sposób wpływa na rodzaj i jakość kontaktu pomiędzy nimi. 

Celem kursu jest zaopatrzenie nauczyciela w narzędzia skutecznej komunikacji, uświadomienie znaczenia relacji nauczyciela z rodzicami oraz wpływu tej relacji na efektywność uczenia się. Chcemy też wskazać, jakie czynniki znacząco wpływają na ten kontakt.

EFEKTY KURSU

Kursant będzie umiał:

- jasno i klarownie określić swoje zadania wychowawcze

- wskazać, za co jest odpowiedzialny a za co odpowiadają rodzice

- budować komunikaty, które motywują rodziców do wspólnego szukania rozwiązań

- stworzyć konsekwentny system współpracy i komunikacji z rodzicem

- prowadzić zebrania w sposób interesujący i z szacunkiem dla czasu rodziców

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum, scenariusze zebrań z rodzicami
Do kiedy trwa: do grudnia 2018 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 23 listopada 2018 r.).

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Ja i moja klasa - nad czym muszę się zastanowić zanim poznam rodziców i uczniów?

- nauczyciel jako przewodnik edukacyjnej podróży – praca z metaforą

- moje cele, granice, odpowiedzialność, priorytety

- rola rodziców i ich znaczenie w procesie edukacji

- formułowanie skutecznego kontraktu

Moduł 2. Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki

- budowanie dobrego klimatu

- typy rodziców i rodzaje kontaktów

- wpływ uwarunkowań biologicznych na jakość relacji interpersonalnych

- dobre i złe praktyki na zebraniu – wybory i trójka klasowa

Moduł 3. Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki cz. 2 

- praca z grupą

- rola integracji w grupie

- integracja z rodzicami

- działania pomocowe w szkole

- przykłady dobrych praktyk – usprawiedliwienia, zbiórki klasowe, akademie szkolne, zdjęcia, pracownicy szkoły, słowa, uśmiech

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 12.09.2019
Moduł 1.  Ja i moja klasa - nad czym muszę się zastanowić zanim poznam rodziców i uczniów? 12-26.10.2018
Moduł 2. Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki 26.10-09.11.2018 
Moduł 3.  Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki cz. 2  09-23.11.2018
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 09.11.2018– egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

23, 24, 25, 30.11

1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16.12

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 23.11.2018-16.01.2019

O AUTORCE

Zuzanna Taraszkiewicz – trener, edukator, coach, wykładowca, pasjonatka uczenia się i nauczania. Od ponad 15 lat spotyka się z nauczycielami podczas konferencji, szkoleń i rad pedagogicznych. Lubi innowacje i odkrycia biologiczne. Z wykształcenia filozof specjalizacji bioetyka i ekologia człowieka.

planowana data startu: 12.10.2018


Poleć ten kurs: