Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Jak działać ręka w rękę z rodzicem? Budowanie koalicji z rodzicami nie tylko podczas zebrań

Kurs jest poświęcony budowaniu relacji z osobami, które są bardzo ważne w wyprawie edukacyjnej naszych uczniów. Czas świadomie zaprosić do udziału w niej rodziców naszych podopiecznych. Kurs pomoże w budowaniu dobrej relacji pomiędzy nauczycielem a rodzicem – relacji gwarantującej dobrą komunikację, określenie obszarów odpowiedzialności, budującej koalicję i plan wspólnych działań na rzecz dzieci. Taka relacja pozwala generować wsparcie dla dziecka płynące z dwóch kierunków – domowego i szkolnego. Komunikacja nauczyciela z rodzicem w decydujący sposób wpływa na rodzaj i jakość kontaktu pomiędzy nimi. 

Celem kursu jest zaopatrzenie nauczyciela w narzędzia skutecznej komunikacji, uświadomienie znaczenia relacji nauczyciela z rodzicami oraz wpływu tej relacji na efektywność uczenia się. Chcemy też wskazać, jakie czynniki znacząco wpływają na ten kontakt.

EFEKTY KURSU

Kursant będzie umiał:

-          jasno i klarownie określić swoje zadania wychowawcze

-          wskazać, za co jest odpowiedzialny a za co odpowiadają rodzice

-          budować komunikaty, które motywują rodziców do wspólnego szukania rozwiązań

-          stworzyć konsekwentny system współpracy i komunikacji z rodzicem

-          prowadzić zebrania w sposób interesujący i z szacunkiem dla czasu rodziców

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, bibliografia, forum, scenariusze zebrań z rodzicami
Do kiedy trwa: do listopada 2017 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do 16 listopada 2017 r.).

 

 

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Ja i moja klasa - nad czym muszę się zastanowić zanim poznam rodziców i uczniów?

-          nauczyciel jako przewodnik edukacyjnej podróży – praca z metaforą

-          moje cele, granice, odpowiedzialność, priorytety

-          rola rodziców i ich znaczenie w procesie edukacji

-          formułowanie skutecznego kontraktu

Moduł 2. Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki

-          budowanie dobrego klimatu

-          typy rodziców i rodzaje kontaktów

-          wpływ uwarunkowań biologicznych na jakość relacji interpersonalnych

-          dobre i złe praktyki na zebraniu – wybory i trójka klasowa

Moduł 3. Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki cz. 2 

-          praca z grupą

-          rola integracji w grupie

-          integracja z rodzicami

-          działania pomocowe w szkole

-          przykłady dobrych praktyk – usprawiedliwienia, zbiórki klasowe, akademie szkolne, zdjęcia, pracownicy szkoły, słowa, uśmiech

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 08 września 2017 r.
Moduł 1.  Ja i moja klasa - nad czym muszę się zastanowić zanim poznam rodziców i uczniów?

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

06.10.2017-19.10.2017

Moduł 2. Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

20.10.2017-02.11.2017

Moduł 3.  Komunikacja, wyzwania, dobre praktyki cz. 2 

Materiały kursowe i minitest dostępne w dniach:

03.11.2017-16.11.2017

Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne (45 zł) od 07.11.2017– egzamin należy opłacić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru)

10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26.11;

1, 2, 3.12

Pobieranie zaświadczeń przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin od 10.11.2017

 

O AUTORCE

Zuzanna Taraszkiewicz – trener, edukator, coach, wykładowca, pasjonatka uczenia się i nauczania. Od ponad 15 lat spotyka się z nauczycielami podczas konferencji, szkoleń i rad pedagogicznych. Lubi innowacje i odkrycia biologiczne. Z wykształcenia filozof specjalizacji bioetyka i ekologia człowieka.

planowana data startu: 06.10.2017

Poleć ten kurs: