Zaloguj się

Menu

Kursy internetowe

Wiem, Umiem, Działam. Nowa podstawa programowa w EW (TRZECIA EDYCJA)

OPIS KURSU

Przed nami nowa podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. Na ile różni się ona od poprzedniej? Jakie nowości zawiera i co nowego nas czeka podczas realizacji? Jak zaplanować proces wypełniania podstawy programowej dla ucznia I klasy XXI wieku?

Uczeń ten jest inny od tego sprzed 10–15 lat – mniej skupiony, mniej sprawny manualnie, ale posługujący się dość swobodnie smartfonem, tabletem czy szerzej nowymi technologiami. Należy mieć świadomość, że praktycznie przygotowujemy go do wykonywania zawodów, których dziś jeszcze nie znamy.

A zatem, jakie metody dydaktyczne należy wykorzystywać w procesie dydaktycznym, by uczeń umiał to, co zawiera podstawa programowa oraz, by jednocześnie kształtować pożądane umiejętności dziś i w przyszłości? Jak motywować często „przebodźcowane” dzieci?

Na te i inne pytania odpowie kurs Wiem, umiem, działam.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O KURSIE

Koszt kursu: bezpłatny
Koszt egzaminu:

45 zł (cena ze zniżką dla stałych kursantów: 38 zł)

Opłatę należy uiścić najpóźniej na tydzień przed wybranym terminem egzaminu.

Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu:

tak – do pobrania po zdaniu egzaminu

Uczestnik kursu, który zaliczy wszystkie moduły i zda egzamin on-line, otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zawartość kursu: artykuły, ćwiczenia, filmy, bibliografia  
Forum: tak
Do kiedy trwa: do marca 2019 r.
Liczba modułów: 3
Liczba godzin: 30
Dla kogo jest to szkolenie: - dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 

UWAGA! Do kursu można przystąpić w dowolnym momencie jego trwania (do dnia 1 marca 2019 r.).

 

ZAWARTOŚĆ KURSU

Kurs składa się z trzech modułów i zakończy się egzaminem on-line. Każdy moduł dotyczy innego zagadnienia. Treści kursu zostały ujęte w 3 blokach tematycznych (modułach). Na realizację jednej części przeznaczono około 2 tygodni.

W materiałach szkoleniowych znajdziesz artykuły oraz odniesienia do książek i filmów, które wzbogacą twoją wiedzę na temat danego zagadnienia. Zwróć szczególną uwagę na propozycje zadań do wykonania i pamiętaj o tematach do przedyskutowania na forum.

PROGRAM KURSU

Moduł 1. Jak zaplanować proces dydaktyczny w kontekście nowej podstawy programowej?

Uczestnik po zajęciach:

 • dokonuje analizy nowej podstawy programowej ze świadomością jej nowych elementów;
 • zna zasady planowania dydaktycznego;
 • rozróżnia podejścia do sposobów planowania dydaktycznego;
 • zna taksonomie celów B. Niemierki i B. Blooma oraz wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy nimi;
 • planuje proces dydaktyczny dla uczniów.

Moduł 2. Jak skutecznie organizować efektywny proces edukacyjny małego ucznia?

Uczestnik po zajęciach:

 • potrafi omówić najważniejsze założenia i zasady organizacji procesu dydaktycznego sprzyjające uczeniu się;
 • świadomie dokonuje wyboru metod nauczania zmierzających do osiągnięcia celów zawartych w podstawie programowej z uwzględnieniem sposobu uczenia się;
 • wykorzystuje TIK w procesie uczenia się.

Moduł 3. Jak mądrze motywować uczniów?

Uczestnik po zajęciach:

 • zna techniki motywowania uczniów;
 • wskazuje różnicę między eksperymentem a doświadczeniem;
 • planuje doświadczenia i eksperymenty dla uczniów na podstawie nowej podstawy programowej.

 

HARMONOGRAM KURSU

CO? KIEDY?
Zapisy na szkolenie od 28 grudnia 2018
Moduł 1. Jak zaplanować proces dydaktyczny w kontekście nowej podstawy programowej? 25.01 - 8.02.2019
Moduł 2. Jak skutecznie organizować efektywny proces edukacyjny małego ucznia? 8.02 - 22.02.2019
Moduł 3. Jak mądrze motywować uczniów? 22.02 - 7.03.2019
Zgłoszenia na egzamin i opłaty egzaminacyjne od 25.02.2019 – opłatę najlepiej uiścić na tydzień przed wybranym terminem egzaminu
Egzamin (terminy do wyboru) 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24.03.2019
Pobieranie certyfikatów przez Kursantów, którzy zdadzą egzamin 1.03 - 24.04.2019

 

O AUTORCE

Sabina Furgoł – polonista, wykładowca, trener, ewaluator, obecnie nauczyciel-konsultant, egzaminator zewnętrzny, a także ekspert POWER, PO KL. Z zamiłowania eksperymentatorka poszukująca nowych, skutecznych rozwiązań metodycznych, które wpływają na motywację do uczenia się oraz podnoszą efektywność procesu edukacyjnego, m.in. stosowania oceniania kształtującego oraz w zakresie wykorzystywania TI w dydaktyce (metoda WebQuest, ePortfolio), a także wdrażania programowania do edukacji wczesnoszkolnej. Zajmowała się m.in. metodyką nauczania, ocenianiem i pomiarem dydaktycznym, zarządzaniem w oświacie, egzaminami zewnętrznymi, ewaluacją, wykorzystaniem TI w dydaktyce (m.in. metodyką zdalnego nauczania za pomocą platform e-learningowych i technologii Web 2.0). Współautorka poradników dla nauczycieli: Metoda projektu w szkole ponadgimnazjalnejMetoda WebQuest. Pracowała z nauczycielami, uczniami i studentami, osobami wykluczonymi społecznie, niepełnosprawnymi.

planowana data startu: 25.01.2019

Poleć ten kurs: